Avoimuus (Five Stars)

Tietoaineistot arvioituna Tim Berners-Leen Five Stars of Openness -kriteeristöllä - avoin lisenssi, avoin saavutettavuus, rakenteisuus, avoin formaatti, entiteetti-URIt, linkitys.

Luotu: kesäkuu 5, 2020, 05:02 (UTC)

Valinnat

Kaikki organisaatiot

Lataa: CSV JSON

Tulokset

  • Keskiarvo: 0.0
  • Tähdet yhteensä: 0
  • Arvioidut tietoaineistot: 31 / 31
  • Arvosanajakauma:
    Score TBC Score 0 Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Score 5
    0 31 0 0 0 0 0
Tietoaineisto Kuvaus Score Reason
Espoo: Rakennustuotanto rakennuksen käyttötarkoituksen mukaan alueittain 1997- 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Espoon väestöennuste alueittain 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Espoon väestö valtionveronalaisten tulojen mukaan 2001- 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Espoon asunnot talotyypin ja valmistumisvuoden mukaan 31.12.2011- 0 License not open
Espoon asuntokunnat henkilöluvun mukaan alkaen 1.1.1979 0 License not open
Espoo: Muuttaneet alueittain ja ikäryhmittäin 1998- 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Espoon perheet perhetyypin mukaan 1.1.1999 0 License not open
Espoossa asuva työllinen työvoima sukupuolen ja iän mukaan alkaen 31.12.1999 0 License not open
Espoon 15 vuotta täyttäneet sukupuolen, iän ja koulutusasteen (ennakkotieto) mukaan 1.1.2000- 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Espoon väestö sukupuolen ja iän mukaan 1.1.1999- 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Espoon ruotsinkielisten väestöennuste alueittain 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Espoon asunnot talotyypin, hallintaperusteen ja käytössäolotilanteen mukaan 2002- 0 License not open
Espoon perheväestö alkaen 1.1.1999 0 License not open
Espoo: Syntyneet alueittain alkaen vuodesta 1998 0 License not open
Espoo: Työpaikat toimialaluokitus-1995 mukaan 31.12.1998-2002 0 License not open
Espoossa asuva työllinen työvoima toimialan (TOL 1995 ja 2002) mukaan 1999-2007 0 License not open
Espoon väestö ikäryhmittäin 1.1.1975- 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Espoon asuntokanta hallintaperusteen ja huoneistotyypin mukaan 31.12.2002- 0 License not open
Espoo: Kuolleet 1998- 0 License not open
Espoon lapsiperheet lapsiluvun mukaan (alle 18 v. lapset) alkaen 1.1.1999 0 License not open
Espoo: Työpaikat toimialan (Toimialaluokitus 2002, 2-3-nro) mukaan 2002-2007 0 License not open
Espoon väestö äidinkielen mukaan 1.1.1999- 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Espoon lapsiperheet lapsiluvun mukaan (iästä riippumatta) 1.1.1999- 0 License not open
Espoo: Työpaikat toimialan (toimialaluokitus-1995, 2-3-nro) mukaan 31.12.1998-2001 0 License not open
Espoo: Työttömät ja työttömyysaste sukupuolen mukaan 31.12.2000- 0 License not open
Espoo: Informaatiosektorin työpaikat (Toimialaluokitus 2002) 31.12.2002-2007 0 License not open
Espoo: Informaatiosektorin työpaikat (Toimialaluokitus 1995) 31.12.1998-2001 0 License not open
Espoo: Työpaikat vanhan elinkeinoluokituksen mukaan 31.12.1975-1985 0 License not open
Espoo: Asuntotuotanto talo- ja huoneistotyypin mukaan alueittain 1997-2014 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Espoo: Asuntotuotanto talo- ja huoneistotyypin mukaan alueittain 2005- 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Espoon rakennukset käyttötarkoituksen ja valmistumisvuoden mukaan 2002- 0 License not open