Avoimuus (Five Stars)

Tietoaineistot arvioituna Tim Berners-Leen Five Stars of Openness -kriteeristöllä - avoin lisenssi, avoin saavutettavuus, rakenteisuus, avoin formaatti, entiteetti-URIt, linkitys.

Luotu: kesäkuu 5, 2020, 05:02 (UTC)

Valinnat

Kaikki organisaatiot

Lataa: CSV JSON

Tulokset

  • Keskiarvo: 0.0
  • Tähdet yhteensä: 0
  • Arvioidut tietoaineistot: 23 / 23
  • Arvosanajakauma:
    Score TBC Score 0 Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Score 5
    0 23 0 0 0 0 0
Tietoaineisto Kuvaus Score Reason
Espoon 3D-kaupunkimalli 0 License not open
Espoon 3D-rakennukset 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Espoon ajantasa-asemakaava 0 License not open
Espoon asemakaavat 0 License not open
Espoon kantakartta 0 License not open
Espoon kartta vuodelta 1958 0 License not open
Espoon kaupunginosat 0 License not open
Espoon liikenneväylien keskilinjat 0 License not open
Espoon luontokohteet 0 License not open
Espoon maankäyttökartta 0 License not open
Espoon opaskartta 0 License not open
Espoon opaskartta vuodelta 1973 0 License not open
Espoon opaskartta vuodelta 1976 0 License not open
Espoon ortokuva vuodelta 2005 0 License not open
Espoon ortokuva vuodelta 2007 0 License not open
Espoon ortokuva vuodelta 2009 0 License not open
Espoon ortokuva vuodelta 2011 0 License not open
Espoon ortokuva vuodelta 2013 0 License not open
Espoon ortokuva vuodelta 2015 0 License not open
Espoon ortokuva vuodelta 2017 0 License not open
Espoon osoitekarttapohja 0 License not open
Espoon tilastoaluejaot 0 License not open
Espoon vesistöt 0 License not open