Avoimuus (Five Stars)

Tietoaineistot arvioituna Tim Berners-Leen Five Stars of Openness -kriteeristöllä - avoin lisenssi, avoin saavutettavuus, rakenteisuus, avoin formaatti, entiteetti-URIt, linkitys.

Luotu: tammikuu 22, 2021, 14:40 (UTC)

Valinnat

Kaikki organisaatiot

Lataa: CSV JSON

Tulokset

  • Keskiarvo: 0.0
  • Tähdet yhteensä: 0
  • Arvioidut tietoaineistot: 250 / 250
  • Arvosanajakauma:
    Score TBC Score 0 Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Score 5
    1 249 0 0 0 0 0
Tietoaineisto Kuvaus Score Reason
Helsingin asuntotuotanto rakennustoimenpiteen, talotyypin, hallintaperusteen, rahoitusmuodon ja huoneistotyypin mukaan 2015- 0 License not open
Helsinki: Asuntotuotanto talotyypin, hallintaperusteen, rahoitusmuodon ja huoneistotyypin mukaan 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Asuntokuntien tulot Helsingissä alueittain 1993- 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Helsingin asuntorakentamisen ennuste 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Helsingin rakennustuotanto käyttötarkoituksen mukaan 2003- 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Helsingin väestö valtionveronalaisten tulojen mukaan 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Helsingin asuntokanta talotyypin ja valmistumisvuoden mukaan 31.12.2011- 0 License not open
Helsingin asuntokunnat henkilöluvun mukaan alkaen 31.12.1971 0 License not open
Helsinki: Muuttaneet alueittain ja ikäryhmittäin 1998- 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Helsingin perheet perhetyypin mukaan alkaen 31.12.1998 0 License not open
Helsingin rakennukset käyttötarkoituksen ja valmistumisvuoden mukaan 2002- 0 License not open
Helsingissä asuva työllinen työvoima sukupuolen ja iän mukaan 31.12.1970- 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Helsingin 15 vuotta täyttäneet sukupuolen, iän ja koulutusasteen (ennakkotieto) mukaan 0 License not open
Helsingin väestö sukupuolen ja iän mukaan 31.12.1991- 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Helsingin asuntotuotanto rahoitusmuodon ja talotyypin mukaan vuosina 1968-2002 0 License not open
Helsingin rakennustuotanto käyttötarkoituksen mukaan vuosina 1968-2002 0 License not open
Helsingin asunnot talotyypin, hallintaperusteen ja käytössäolotilanteen mukaan 2002- 0 License not open
Helsingin perheväestö alkaen 31.12.1998 0 License not open
Helsinki: Syntyneet alueittain alkaen vuodesta 1976 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Helsingissä asuva työllinen työvoima toimialan (TOL 1995 ja 2002) mukaan 1994-2007 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Helsingin väestö ikäryhmittäin 31.12.1961- 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Helsingin asuntotuotanto rahoitusmuodon ja huoneluvun mukaan vuosina 1968-2002 0 License not open
Helsingin toimitilatuotanto käyttötarkoituksen mukaan 1981-2002 0 License not open
Helsingin asuntokanta hallintaperusteen ja huoneistotyypin mukaan alkaen 31.12.2002 0 License not open
Helsinki: Kuolleet 1987- 0 License not open
Helsingin lapsiperheet lapsiluvun mukaan (alle 18 v. lapset) 31.12.1998- 0 License not open
Helsinki: Työpaikat toimialan (toimialaluokitus 2002, 2-3-nro) mukaan 31.12.2002-2007 0 License not open
Helsingin väestö äidinkielen mukaan 31.12.1991- 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Helsingin asuntotuotanto rahoitusmuodon ja hallintaperusteen mukaan vuosina 1968-2002 0 License not open
Helsingin asunnot talotyypin mukaan 31.12.1970-2001 0 License not open
Helsingin lapsiperheet lapsiluvun mukaan (iästä riippumatta) 31.12.1998- 0 License not open
Helsinki: Työttömät ja työttömyysaste sukupuolen mukaan alkaen 31.12.2000 0 License not open
Helsinki: Työpaikat toimialan (toimialaluokitus 1995, 2-3-nro) mukaan 31.12.1998-2001 0 License not open
Helsingin erityisryhmien asuntotuotanto rahoitusmuodon ja asuntolatyypin mukaan 1968-2002 0 License not open
Helsingin asunnot huoneluvun mukaan 31.12.1970-2001 0 License not open
Helsinki: Informaatiosektorin työpaikat (Toimialaluokitus 2002) 31.12.2002-2007 0 License not open
Helsingin asuntokanta hallintaperusteen mukaan 31.12.1970-2000 0 License not open
Helsinki: Informaatiosektorin työpaikat (Toimialaluokitus 1995) 31.12.1998-2001 0 License not open
Työpaikat Helsingissä (alueella työssäkäyvät) toimialan (TOL 1988) mukaan 31.12.1988-1993 0 License not open
Helsinki: Työpaikat vanhan elinkeinoluokituksen mukaan 31.12.1970-1985 0 License not open
Helsingin seudun asunnot talotyypin ja rakennusvuoden mukaan 31.12.2011- 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Helsingin seudun asunnot talotyypin ja hallintaperusteen mukaan 31.12.2003- 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Helsingin seudun asunnot hallintaperusteen ja huoneistotyypin mukaan 31.12.2003- 0 License not open
Helsingin seudun rakennukset käyttötarkoituksen ja rakennusvuoden mukaan 31.12.2002- 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Helsingin seudun asuntokunnat henkilöluvun ja talotyypin mukaan 0 License not open
Helsingin seudun asuntokuntien keskikoko 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Helsingin seudun asuntokuntien pinta-ala, asuntoväestö ja asumisväljyys henkilöluvun mukaan 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Helsingin seutu: Työ- ja elinkeinoministeriön työttömyystietoja kuukausittain 0 License not open
Helsingin seudun väestö pääasiallisen toiminnan, iän, sukupuolen ja äidinkielen mukaan 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Helsingin seudun väestö koulutusasteen, pääasiallisen toiminnan, sukupuolen ja äidinkielen mukaan 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Helsingin seudun työpaikat TOL-2002, 2-3-nro mukaan 31.12.2002-2007 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Helsingin seudun työpaikat TOL-1995, 2-3-nro mukaan 31.12.1998-2001 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Helsingin seudun työpaikat 31.12.1987-2007 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Helsingin seudun informaatiosektorin työpaikat TOL-2002 31.12.2002-2007 0 License not open
Helsingin seudun informaatiosektorin työpaikat TOL-1995 31.12.1998-2001 0 License not open
Helsingin seudun työpaikat toimialaluokitus TOL-88 mukaan 31.12. 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Helsingin seudun työpaikat vanhan elinkeinoluokituksen mukaan 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Helsingin seudun työllinen työvoima iän ja sukupuolen mukaan 0 License not open
Helsingin seudun työllinen työvoima toimialaluokitus (TOL) 2008 mukaan 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Helsingin seudun työllinen työvoima toimialan mukaan 1990-2007 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Helsingin seudun työllinen työvoima TOL 1988 mukaan 1986-92 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Helsingin seudun työllinen työvoima vanhan elinkeinoluokituksen mukaan 1980-87 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Helsingin seudun tulomuuttajat koulutusasteen ja sukupuolen mukaan 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Helsingin seudun lähtömuuttajat koulutusasteen ja sukupuolen mukaan 0 License not open
Helsingin seudun perheiden lukumäärä perhetyypin mukaan 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Helsingin seudun lapsiperheet lasten määrän mukaan 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Helsingin seudun lapset ikäryhmän ja perhetyypin mukaan 0 License not open
Helsingin seudun perheväestö ikäryhmän mukaan 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Helsingin seudun kehysalueen väestö 31.12.1990 alkaen sekä väestöennuste vuoteen 2041 asti 0 License not open
Helsingin seudun väkiluku äidinkielen mukaan 31.12.1999 alkaen sekä väestöennuste vuoteen 2034 saakka 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Helsingin seudun väestönmuutokset kunnittain 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Helsingin seudun muuttoliike tulo- ja kohdealueen mukaan 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Helsingin seudun muuttoliike ikäryhmän mukaan 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Helsingin seudun syntyneet äidin iän mukaan 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Helsingin seudun kuolleet iän ja sukupuolen mukaan 0 License not open
Helsingin seudun väkiluku ikäryhmittäin 31.12.1975- 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Helsingin seudun väkiluku äidinkielen mukaan 31.12.1980- 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Helsingin seudun väestö iän, sukupuolen, äidinkielen ja siviilisäädyn mukaan 1.1.1998- 0 License not open
Helsingin seudun väestö äidinkielen ja iän mukaan 31.12.1999- 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Helsingin seudun väestö kansalaisuuden ja sukupuolen mukaan mukaan 31.12.1999- 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Eduskuntavaalit Helsingissä 2011 0 License not open
Eduskuntavaalit Helsingissä 2015 0 License not open
Elinkustannusindeksi ja rahanarvonkerroin keskimääräisten kuukausivuokrien deflatoimiseksi 0 License not open
Espoon asuntokuntien kulutusyksikkökohtaiset käytettävissä olevat rahatulot desiililuokittain 1995- 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Espoon asuntokuntien tulot asuntokunnan elinvaiheen ja alueen mukaan 1995- 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Espoon asuntokuntien tulot, kulutusyksikkökohtaiset ginikertoimet 2005- 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Espoon kaupungin resurssienvarausrajapinta 0 License not open
Helsingin 3D-kaupunkimallit 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Helsingin asuinhuoneistojen keskimääräinen kuukausivuokra huoneluvun mukaan 1900 ja 1910 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Helsingin asuinhuoneistojen keskimääräinen kuukausivuokra huoneluvun mukaan 1932-1974 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Helsingin asuinhuoneistojen keskimääräinen kuukausivuokra huoneluvun mukaan 1975-1980 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Helsingin asuinhuoneistot, asuntoväestö ja asumistiheys huoneluvun mukaan 1870-1998 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Helsingin asuntokunnat henkilöluvun mukaan piireittäin ja osa-alueittain 2004 alkaen 0 License not open
Helsingin asuntokunnat koon ja vanhimman henkilön iän mukaan suurpiireittäin 2004 alkaen 0 License not open
Helsingin asuntokuntien kulutusyksikkökohtaiset käytettävissä olevat rahatulot desiililuokittain 1995- 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Helsingin asuntokuntien tulot asuntokunnan elinvaiheen ja alueen mukaan 1995- 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Helsingin asuntokuntien tulot, kulutusyksikkökohtaiset ginikertoimet 2005- 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Helsingin erilaisilla mukavuuslaitoksilla varustetut huoneistot kaupunginosittain 1920 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Helsingin erisuuruisissa huoneistoissa asuvat henkilöt kaupunginosittain 8.12.1920 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Helsingin hel.fi-sivuston avoin rajapinta uutisille 0 License not open
Helsingin henkikirjoitettu väestö kaupunginosittain 1.1.1875-1960 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Helsingin historialliset opaskartat 0 License not open
Helsingin väestö- ja asuntotuotantoennuste alueittain 0 License not open
Helsingin ja Vantaan ympäristöasennekyselyn vastaukset 0 License not open
Helsingin johtamisen uudistaminen -verkkokyselyn vastaukset 0 License not open
Helsingin kaupungin päätösrajapinta 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Helsingin kaupungin henkilöstö 1914-1998 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Helsingin kaupungin henkilöstön koulutukset 0 License not open
Helsingin kaupungin kansakoulujen luokat 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Helsingin kaupungin kansakoulujen opettajat 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Helsingin kaupungin kansakoulujen oppilaat 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Helsingin kaupungin kansakoulujen oppilaiden vanhempien tausta 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Helsingin kaupungin kartta vuodelta 1925 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Helsingin kaupungin koulurekisteri 0 License not open
Helsingin kaupungin ostot 0 License not open
Helsingin kaupungin palauterajapinta 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Pääkaupunkiseudun palvelurekisterin REST-rajapinta 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Helsingin kaupungin resurssienvarausrajapinta 0 License not open
Helsingin kaupungin talousarviotiedot 0 License not open
Helsingin kaupungin tietojärjestelmäluettelo 0 License not open
Helsingin kaupungin tulot ja menot 0 License not open
Helsingin kaupungin työnvälitystoiminta 1903-1960 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Helsingin kaupungin yrityshaastattelututkimus 0 License not open
Helsingin keskiväkiluku iän ja sukupuolen mukaan 1935-1961 0 License not open
Helsingin koko väestö ja ulkomaiden kansalaiset kansalaisuuden ja iän mukaan suurpiireittäin 2004 alkaen 0 License not open
Helsingin koko väestö ja ulkomaalaistaustaiset maan ja iän mukaan suurpiireittäin 2004 alkaen 0 License not open
Helsingin lämmitettävät rakennukset rakennusaineen ja kerrosluvun mukaan 1880-1930 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Helsingin matkailijakartta vuodelta 1940 0 License not open
Helsingin muu kuin suomen- tai ruotsinkielinen väestö viisivuotisikäryhmittäin, siviilisäädyn ja sukupuolen mukaan 2004 alkaen 0 License not open
Helsingin muun kuin suomen- tai ruotsinkielinen väestö iän ja sukupuolen mukaan suurpiireittäin 2004 alkaen 0 License not open
Helsingin nuoret alueittain 0 License not open
Helsingin oppikoulujen 1. ja 2. luokalle otetut oppilaat 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Helsingin oppikoulut 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Helsingin osoite- ja matkailukartta vuodelta 1876 0 License not open
Helsingin perheet ja lapset sekä väestön perherakennetta kuvaavia tunnuslukuja piireittäin ja osa-alueittain 2004 alkaen 0 License not open
Helsingin rakennetut kiinteistöt ja lämmitettävät rakennukset kaupunginosittain 1900-1950 0 License not open
Helsingin rakennetut kiinteistöt sekä lämmitettävät rakennukset ja huoneet kaupunginosittain 1870-1930 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Helsingin ruotsinkielinen väestö iän ja sukupuolen mukaan suurpiireittäin 2004 alkaen 0 License not open
Helsingin ruotsinkielinen väestö viisivuotisikäryhmittäin, siviilisäädyn ja sukupuolen mukaan 2004 alkaen 0 License not open
Helsingin ruotsinkielinen väestö iän mukaan piireittäin ja osa-alueittain 2004 alkaen 0 License not open
Helsingin seudun sairastavuusindeksi 0 License not open
Helsingin seudun väestö 31.12.1979 alkaen sekä ennuste vuoteen 2060 asti 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Helsingin suomenkielinen väestö viisivuotisikäryhmittäin, siviilisäädyn ja sukupuolen mukaan 2004 alkaen 0 License not open
Helsingin tilastollinen vuosikirja 0 License not open
Helsingin tulo- ja lähtömuutto lääneittäin 1911-1994 0 License not open
Helsingin työväestön asunto-olot vuonna 1900; asuntojen varustelutaso 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Helsingin työväestön asunto-olot vuonna 1900; terveydelliset olot 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Helsingin työväestön asunto-olot vuonna 1900, tietoa asukkaiden lukumäärästä 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Helsingin työväestön asunto-olot vuonna 1900; tietoa asuntojen lukumäärästä 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Helsingin työväestön asunto-olot vuonna 1900; tietoa huoneiden lukumäärästä 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Helsingin ulkomaalaistaustainen väestö sukupuolen ja taustamaan mukaan 2017 alkaen 0 License not open
Helsingin ulkomaalaistaustainen väestö sukupuolen ja syntymämaan/kansalaisuuden mukaan 2004-2016 0 License not open
Helsingin ulkomainen väestö sukupuolen, syntymäpaikan ja kansalaisuuden mukaan 2004-2016 0 License not open
Helsingin väestö äidinkielen ja iän mukaan suurpiireittäin 2004 alkaen 0 License not open
Helsingin väestö elinkeinoryhmittäin 1870-1930 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Helsingin väestö iän (1-v) ja sukupuolen mukaan suurpiireittäin 2004 alkaen 0 License not open
Helsingin väestö iän (5-v), äidinkielen ja sukupuolen mukaan suurpiireittäin 2004 alkaen 0 License not open
Helsingin väestö iän (5-v) mukaan piireittäin ja osa-alueittain 2004 alkaen 0 License not open
Helsingin väestö iän ja sukupuolen mukaan suurpiireittäin 2004 alkaen 0 License not open
Helsingin väestö ja ruotsinkieliset 31.12.1991 alkaen sekä väestöennuste alueittain 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Helsingin väestön ammatissa toimivuus 1870-1930 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Helsingin väestö piireittäin ja osa-alueittain iän mukaan 2004 alkaen 0 License not open
Helsingin väestö sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan 2004 alkaen piireittäin ja osa-alueittain 0 License not open
Helsingin väestö syntymäpaikan, sukupuolen ja iän mukaan 2004 alkaen 0 License not open
Helsingin väestö uskonnollisen yhdyskunnan, sukupuolen ja iän mukaan 2004 alkaen 0 License not open
Helsingin väestö viisivuotisikäryhmittäin, siviilisäädyn ja sukupuolen mukaan 2004 alkaen 0 License not open
Helsingin väkiluku 1.1.1875-1993 ja vuodenvaihteissa 1993/94-2013/14 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Helsingin väkiluku iän ja sukupuolen mukaan 1900-1961 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Helsingin vanhojen asunto-osakehuoneistojen neliöhinnat postinumeroalueittain 0 License not open
Helsingin väestö äidinkielen ja iän mukaan 2004 alkaen 0 License not open
Helsingin väestö iän (1-v, kumulatiivinen) ja sukupuolen mukaan suurpiireittäin 2004 alkaen 0 License not open
Helsingin väestö iän ja sukupuolen mukaan sekä naisten osuus piireittäin ja osa-alueittain 2004 alkaen 0 License not open
Helsingin väestö iän mukaan piireittäin ja osa-alueittain 2004 alkaen 0 License not open
Helsingin väestö alueittain 1962 alkaen 0 License not open
Helsinki alueittain 0 License not open
Helsinki: Alue ja ympäristö 0 License not open
Helsinki: Asuminen 0 License not open
Helsinki: Baltia ja Pietari 0 License not open
Helsinki: Elinkeinotoiminta 0 License not open
Helsinki: Energia ja vesihuolto 0 License not open
Helsinkiin ja Helsingistä muuttaneet sukupuolen mukaan 1881-1998 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Helsinki-kanava Open Data 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Helsinki: Koulutus 0 License not open
Helsinki: Kulttuuri ja vapaa-aika 0 License not open
Helsinki: Kunnallistalous ja kaupungin henkilöstö 0 License not open
Helsinki: Liikenne ja matkailu 0 License not open
Helsinki: Oikeuslaitos ja yleinen turvallisuus 0 License not open
Helsinki: Pohjoismaiset suurkaupungit 0 License not open
Helsinki: Sosiaalinen hyvinvointi 0 License not open
Helsinki: Terveyspalvelut ja terveydentila 0 License not open
Helsinki: Tulot ja kulutus 0 License not open
Helsinki: Turvattomuutta kokevien osuudet peruspiireittäin 2003, 2006 ja 2009 0 License not open
Helsinki: Työpaikat toimialaluokitus 1995 mukaan 31.12.1998-2002 0 License not open
Helsinki: Työvoima 0 License not open
Helsinki: Vaalit 0 License not open
Helsinki: Väestö 0 License not open
Helsingin kaupungin kartta vuodelta 1925 0 License not open
HRI-verkkopalvelun avoimen datan metatiedot 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Ikäryhmittäiset hedelmällisyysluvut Helsingissä 1936-2013 0 License not open
Kartta Helsingin kaupungista ja sen alueista vuodelta 1909 0 License not open
Kartta Helsingin kaupungista vuosilta 1917-18 0 License not open
Kartta Kulosaaren huvilakaupungista vuodelta 1917 0 License not open
Kokonaishedelmällisyysluku ja yleinen hedelmällisyysluku Helsingissä 1936-2013 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Kuolleet kuolemansyyn mukaan 10000 asukasta kohden Helsingissä 1891-1950 0 License not open
Kuolleet kuolemansyyn mukaan 10000 asukasta kohden Helsingissä 1951-1968 0 License not open
Kuolleet kuolemansyyn mukaan 10000 asukasta kohden Helsingissä 1969-1985 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Kuolleet kuolemansyyn mukaan 10000 asukasta kohden Helsingissä 1988-1995 0 License not open
Kuuden suurimman kaupungin kehitysvammahuollon vertailu 0 License not open
Kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun vertailu 0 License not open
Kuuden suurimman kaupungin päihde- ja mielenterveyspalvelujen vertailu 0 License not open
Kuuden suurimman kaupungin aikuissosiaalityö ja toimeentulotuki 0 License not open
Kuuden suurimman kaupungin vammaisten palvelujen vertailu 0 License not open
Kuuden suurimman kaupungin vanhusten palvelujen vertailu 0 License not open
Kuuden suurimman kaupungin varhaiskasvatuspalvelujen vertailu 0 License not open
Helsingin tapahtumarajapinta 0 License not open
Matkustaja-alusten aikataulu-, liikennöinti-, ja sijaintitietoja Helsingin ja Tallinnan välillä 0 License not open
Miehet - Helsingin koko väestö ja ulkomaiden kansalaiset kansalaisuuden ja iän mukaan suurpiireittäin 2004 alkaen 0 License not open
Miehet Helsingissä iän (5-v) mukaan piireittäin ja osa-alueittain 2004 alkaen 0 License not open
Munkkiniemen yhdyskunta ja Haagan kauppala vuonna 1929 0 License not open
Muu väestö Helsingissä eli henkilöt joiden asuinaluetta ei ole määritelty iän mukaan 2004 alkaen 0 License not open
Muu väestö Helsingissä eli henkilöt joiden asuinaluetta ei ole määritelty sukupuolen mukaan 2004 alkaen 0 License not open
Naiset - Helsingin koko väestö ja ulkomaiden kansalaiset kansalaisuuden ja iän mukaan suurpiireittäin 2004 alkaen 0 License not open
Naiset Helsingissä iän (5-v) mukaan piireittäin ja osa-alueittain 2004 alkaen 0 License not open
Naiset ja miehet Helsingissä 0 License not open
Naisten ja miesten täydellinen elinajantaulu, km. jäljellä oleva elinaika Helsingissä 1941-2005 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Opaskartta Helsingin kaupungista vuodelta 1859 0 License not open
Opaskartta Helsingin kaupungista vuodelta 1900 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Pääkaupunkiseudun autonomistajuustiedot 0 License not open
Pääkaupunkiseudun Palvelukartan rajapinnat 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Pääkaupunkiseudun väestöennuste alueittain 0 License not open
Paikalliset ja muualle ulottuvat työnseisaukset Helsingissä 1907-1951 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Paikalliset työnseisaukset 1954-1970 ja työtaistelut Helsingissä 1971-1997 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Pääkaupunkiseudun kuntien taloudellisia tunnuslukuja 0 License not open
semantic.hri.fi - pääkaupunkiseutua koskevaa tilastotietoa avoimena linkitettynä datana None
Pääkaupunkiseudun tilastorajapinta 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Solmitut ja purkautuneet avioliitot Helsingissä 1896-1998 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Syntyneet ja kuolleet Helsingissä 1811-1998 0 License not open
Teollisuuden työpaikat ja työntekijät Helsingissä 1884-1965 0 License not open
Tietoa Suomesta monella eri kielellä 0 License not open
Ulkomaan kansalaiset Helsingissä kansalaisuuden sekä syntymäalueen ja sukupuolen mukaan 2017 alkaen 0 License not open
Uudenmaan kuntien asuntokuntien kulutusyksikkökohtaiset käytettävissä olevat rahatulot desiililuokittain 1995- 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Uudenmaan kuntien asuntokuntien tulot asuntokunnan elinvaiheen ja alueen mukaan 1995- 0 License not open
Uudenmaan kuntien asuntokuntien tulot, kulutusyksikkökohtaiset ginikertoimet 2005- 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Väestönmuutokset Helsingissä piireittäin ja osa-alueittain 2003 alkaen 0 License not open
Valmistuneet asuinhuoneet kivi- ja puutaloissa Helsingissä 1939-1950 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Valmistuneet asuinhuoneistot Helsingissä 1921-1967 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Vantaan asuntokuntien kulutusyksikkökohtaiset käytettävissä olevat rahatulot desiililuokittain 1995- 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Vantaan asuntokuntien tulot asuntokunnan elinvaiheen ja alueen mukaan 1995- 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Vantaan asuntokuntien tulot, kulutusyksikkökohtaiset ginikertoimet 2005- 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Yksinasuvat (=yhden hengen asuntokunnat) Helsingissä sukupuolen ja iän mukaan peruspiireittäin 2004 alkaen 0 License not open