Avoimuus (Five Stars)

Tietoaineistot arvioituna Tim Berners-Leen Five Stars of Openness -kriteeristöllä - avoin lisenssi, avoin saavutettavuus, rakenteisuus, avoin formaatti, entiteetti-URIt, linkitys.

Luotu: helmikuuta 21, 2024, 05:04 (UTC)

Valinnat

Kaikki organisaatiot

Lataa: CSV JSON

Tulokset

  • Tähtien keskiarvo: 2.5
  • Tähtiä yhteensä: 229
  • Arvioidut tietoaineistot: 91 / 91
  • Tähtien jakauma:
    Arvioimatta Tähtiä 0 Tähtiä 1 Tähtiä 2 Tähtiä 3 Tähtiä 4 Tähtiä 5
    0 7 4 15 65 0 0
Tietoaineisto Kuvaus Tähtiä Reason
Asemakaavoilla suojellut rakennukset ja alueet Helsingissä 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Asunnontarkastuksen toimenpidepyynnöt Helsingissä 2 Content of file appeared to be format "XLS" which receives openness score: 2.
Elintarvikevalvonnan piiriin kuuluvat elintarvikehuoneistot Helsingissä 3 Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3.
Eteläsatama Virtual 3D-malli 2011 1 This file had not been downloaded at the time of scoring it. URL extension "zip" relates to format "ZIP" and receives score: 1.
Helsingin 3D-rakennukset 1 This file had not been downloaded at the time of scoring it. URL extension "zip" relates to format "ZIP" and receives score: 1.
Helsingin ajantasa-asemakaava 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Helsingin asemakaavahakemistokartta (asemakaavahakemisto) 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Helsingin asemakaavakartat 1 The format of the file was not recognized from its contents. URL extension "aspx" is an unknown format. Format field "DGN" does not correspond to a...
Helsingin asukas- ja yrityspysäköintivyöhykkeet 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Helsingin avouomat 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Helsingin ensimmäisen maailmansodan aikaiset maalinnoitukset 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Pääkaupunkiseudun liikennevaloliittymät 3 Content of file appeared to be format "KMZ" which receives openness score: 3.
Helsingin historialliset asemakaavakartat 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Helsingin jalankulun ja pyöräilyn talvihoidon priorisoitu reitistö 3 Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3.
Helsingin ja Tallinnan luontoreitit 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Helsingin kaavayksiköt 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Helsingin kansallinen kaupunkipuisto -kyselyn vastaukset 2 Content of file appeared to be format "SHP" which receives openness score: 2.
Helsingin kantakartta 3 Content of file appeared to be format "PNG" which receives openness score: 3.
Helsingin kantakaupungin ja asukaspysäköintivyöhykkeiden pysäköintipaikat 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Helsingin katujen puhdistussuunnitelmat 3 Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3.
Helsingin kaupungin meluselvitys 2017 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Helsingin kaupunginosat 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Helsingin kaupungin palvelukiinteistöjen energiankulutustietoja 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Helsingin kaupungin puurekisteri 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Helsingin kaupungin talvihoidon käyttäjätyytyväisyyskyselyn vastaukset 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Helsingin kaupungin yleisten alueiden rekisteri 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Helsingin kaupungin yleisten alueiden tapahtuma- ja maankäyttölupajärjestelmä 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Helsingin kaupungin ympäristöraportti 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Helsingin kaupungin ympäristötilinpito 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Helsingin kaupunkitilaohjealueet 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Helsingin kiinteistökartta 3 Content of file appeared to be format "PNG" which receives openness score: 3.
Helsingin kiinteistöt alueina 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Helsingin korkeusmalli 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Helsingin korttelit 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Helsingin kuvakartta 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Helsingin laserkeilausaineistot 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Helsingin liikenne- ja varoitusvaloliittymät 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Helsingin liikenneturvallisuuskysely asukkaille 2 Content of file appeared to be format "SHP" which receives openness score: 2.
Helsingin liikenneväylät 2 Content of file appeared to be format "SHP" which receives openness score: 2.
Helsingin luontopalvelulinjauksen asukaskyselyn vastaukset 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Helsingin luontotietojärjestelmä 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Helsingin maa- ja vesialueet 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Helsingin määräalat alueina 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Helsingin maisemakulttuurikartta 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Helsingin matkailuliikenteen pysäkit ja pysäköintipaikat 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Helsingin nimistö 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Helsingin opaskartta 3 Content of file appeared to be format "WMTS" which receives openness score: 3.
Helsingin ortoilmakuvat 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Helsingin osayleiskaavahakemisto 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Helsingin osayleiskaavat 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Helsingin osoitteet 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Helsingin pääkatuverkon päällysteiden kuntomittaukset 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Helsingin piirijako 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Helsingin pintamalli 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Helsingin pyöräilijämäärät 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Connection timed out after 15s. Attempted on 01/02/2024. This URL last worked ...
Helsingin pyöräilybarometrikyselyn vastaukset 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Helsingin pyöräväylät 2025 2 Content of file appeared to be format "SHP" which receives openness score: 2.
Helsingin pyöräväylien ongelmakohdekyselyn vastaukset 2 Content of file appeared to be format "SHP" which receives openness score: 2.
Helsingin pysäköinnin maksuvyöhykkeet 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Helsingin Raide-Jokerin linjaus ja pysäkit 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Helsingin rakennukset 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Helsingin rakennuskiellot alueina 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Helsingin rinnevarjosteet 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Helsingin tavoitteellinen viher- ja virkistysverkostokartta 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Helsingin teollisuusmeluvyöhykkeet 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Helsingin tuulivoimakysely 2015 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Helsingin vapaat yritystontit 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Helsingin yleiskaava 2002 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Helsingin yleiskaava 2016 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Helsingin yleiskartta 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Helsingin yleisten alueiden arvoympäristöt 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Helsingin yleisten alueiden kunnossapidon vastuualueet 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Helsingin ympäristölupakohteet 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Helsingin ympäristötilasto 3 Content of file appeared to be format "JSON" which receives openness score: 3.
Helsinki 2050 -kyselyn vastaukset 3 Content of file appeared to be format "KML" which receives openness score: 3.
Helsinki’s 2030 Climate Technologies – City Performance Tool (2016) 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Jalankulkijoiden liukastumisvaroitukset Helsingissä 3 Content of file appeared to be format "JSON" which receives openness score: 3.
Helsingin asemakaavat yhteisenä tietovarantona. KiraDigi-hankkeen loppuraportti. 0 License not open
Kiva keskusta kävelijöille -kyselyn vastaukset 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Helsingin liikennetiedot 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Liikenneonnettomuudet Helsingissä 3 Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3.
Pääkaupunkiseudun äänestysaluejako 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Pääkaupunkiseudun liikennemeluvyöhykkeet 1 This file had not been downloaded at the time of scoring it. URL extension "zip" relates to format "ZIP" and receives score: 1.
Pääkaupunkiseudun opaskartta 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Pääkaupunkiseudun yleiskartta 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Pysäköintivirheet Helsingissä 3 Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3.
Rajapinta Helsingin pysäköintipaikkojen käytöstä 3 Content of file appeared to be format "JSON" which receives openness score: 3.
Pääkaupunkiseudun osoiteluettelo 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Helsingin seudun seutukartta 3 Content of file appeared to be format "PNG" which receives openness score: 3.
Turvalliset rakentamiskorkeudet ja suurin arvioitu merkitsevä aallonkorkeus Helsingissä 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Uusien toimintojen paikat Helsingin rantareitillä 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.