Avoimuus (Five Stars)

Tietoaineistot arvioituna Tim Berners-Leen Five Stars of Openness -kriteeristöllä - avoin lisenssi, avoin saavutettavuus, rakenteisuus, avoin formaatti, entiteetti-URIt, linkitys.

Luotu: toukokuu 31, 2020, 05:03 (UTC)

Valinnat

Kaikki organisaatiot

Lataa: CSV JSON

Tulokset

  • Keskiarvo: 0.0
  • Tähdet yhteensä: 0
  • Arvioidut tietoaineistot: 95 / 95
  • Arvosanajakauma:
    Score TBC Score 0 Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Score 5
    0 95 0 0 0 0 0
Tietoaineisto Kuvaus Score Reason
Asemakaavoilla suojellut rakennukset ja alueet Helsingissä 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Asunnontarkastuksen toimenpidepyynnöt Helsingissä 0 License not open
Elintarvikevalvonnan piiriin kuuluvat elintarvikehuoneistot Helsingissä 0 License not open
Etelä-Helsingin liikennemerkit ja pysäköintipaikat 0 License not open
Eteläsatama Virtual 3D-malli 2011 0 License not open
Helsingin 3D-rakennukset 0 License not open
Helsingin ajantasa-asemakaava 0 License not open
Helsingin arvokkaat geologiset kohteet 0 License not open
Helsingin asemakaavahakemistokartta (asemakaavahakemisto) 0 License not open
Helsingin asemakaavakartat 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Helsingin asukas- ja yrityspysäköintivyöhykkeet 0 License not open
Pääkaupunkiseudun liikennevaloristeykset 0 License not open
Helsingin historialliset asemakaavakartat 0 License not open
Helsingin jalankulun ja pyöräilyn talvihoidon priorisoitu reitistö 0 License not open
Helsingin ja Tallinnan luontoreitit 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Helsingin kaavayksiköt 0 License not open
Helsingin kansallinen kaupunkipuisto -kyselyn vastaukset 0 License not open
Helsingin kantakartta 0 License not open
Helsingin katujen puhdistussuunnitelmat 0 License not open
Helsingin kaupungin meluselvitys 2017 0 License not open
Helsingin kaupunginosat 0 License not open
Helsingin kaupungin palvelukiinteistöjen energiankulutustietoja 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Helsingin kaupungin puurekisteri 0 License not open
Helsingin kaupungin rakennusrekisterin ote 6/2012 0 License not open
Helsingin kaupungin yleisten alueiden rekisteri 0 License not open
Helsingin kaupungin yleisten alueiden tapahtuma- ja maankäyttölupajärjestelmä 0 License not open
Helsingin kaupungin ympäristöraportti 0 License not open
Helsingin kaupungin ympäristötilinpito 0 License not open
Helsingin kaupunkitilaohjealueet 0 License not open
Helsingin kiinteistökartta 0 License not open
Helsingin kiinteistöt alueina 0 License not open
Helsingin korttelit 0 License not open
Helsingin kuvakartta 0 License not open
Helsingin laserkeilausaineistot 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Helsingin liikenneväylät 0 License not open
Helsingin luontotietojärjestelmä 0 License not open
Helsingin maa- ja vesialueet 0 License not open
Helsingin määräalat alueina 0 License not open
Helsingin maisemakulttuurikartta 0 License not open
Helsingin matkailuliikenteen pysäkit ja pysäköintipaikat 0 License not open
Helsingin nimistö 0 License not open
Helsingin opaskartta 0 License not open
Helsingin ortokuva 1932 0 License not open
Helsingin ortokuva 1950 0 License not open
Helsingin ortokuva 1964 0 License not open
Helsingin ortokuva 1969 0 License not open
Helsingin ortokuva 1976 0 License not open
Helsingin ortokuva 1988 0 License not open
Helsingin ortokuva 2014 0 License not open
Helsingin ortokuva 2015 0 License not open
Helsingin ortokuva 2016 0 License not open
Helsingin ortokuva 2017 0 License not open
Helsingin ortokuva 2018 0 License not open
Helsingin keskusta-alueen ortokuva 2019 0 License not open
Helsingin ortokuva 2019 0 License not open
Helsingin osayleiskaavahakemisto 0 License not open
Helsingin osayleiskaavat 0 License not open
Helsingin osoitteet 0 License not open
Helsingin piirijako 0 License not open
Helsingin pintamalli 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Helsingin pyöräilijämäärät 0 License not open
Helsingin pyöräilybarometrikyselyn vastaukset 0 License not open
Helsingin pyöräväylät 2025 0 License not open
Helsingin pysäköinnin maksuvyöhykkeet 0 License not open
Helsingin Raide-Jokerin linjaus ja pysäkit 0 License not open
Helsingin rakennukset 0 License not open
Helsingin rakennuskiellot alueina 0 License not open
Helsingin rinnevarjosteet 0 License not open
Helsingin teollisuusmeluvyöhykkeet 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Helsingin tuulivoimakysely 2015 0 License not open
Helsingin yleiskaava 2002 0 License not open
Helsingin yleiskaava 2016 0 License not open
Helsingin yleiskartta 0 License not open
Helsingin yleisten alueiden arvoympäristöt 0 License not open
Helsingin yleisten alueiden kunnossapidon vastuualueet 0 License not open
Helsingin ympäristölupakohteet 0 License not open
Helsingin ympäristötilasto 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Helsinki 2050 -kyselyn vastaukset 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Helsinki’s 2030 Climate Technologies – City Performance Tool (2016) 0 License not open
Jalankulkijoiden liukastumisvaroitukset Helsingissä 0 License not open
Helsingin asemakaavat yhteisenä tietovarantona. KiraDigi-hankkeen loppuraportti. 0 License not open
Kiva keskusta kävelijöille -kyselyn vastaukset 0 License not open
Liikennemäärät Helsingissä 0 License not open
Liikenneonnettomuudet Helsingissä 0 License not open
Pääkaupunkiseudun äänestysaluejako 0 License not open
Pääkaupunkiseudun aluejakokartat 0 License not open
Pääkaupunkiseudun liikennemeluvyöhykkeet 0 License not open
Pääkaupunkiseudun opaskartta 0 License not open
Pääkaupunkiseudun yleiskartta 0 License not open
Pysäköintivirheet Helsingissä 0 License not open
Rajapinta Helsingin pysäköintipaikkojen käytöstä 0 License not open
Pääkaupunkiseudun osoiteluettelo 0 License not open
Helsingin seudun seutukartta 0 License not open
Turvalliset rakentamiskorkeudet ja suurin arvioitu merkitsevä aallonkorkeus Helsingissä 0 License not open
Uusien toimintojen paikat Helsingin rantareitillä 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.