Avoimuus (Five Stars)

Tietoaineistot arvioituna Tim Berners-Leen Five Stars of Openness -kriteeristöllä - avoin lisenssi, avoin saavutettavuus, rakenteisuus, avoin formaatti, entiteetti-URIt, linkitys.

Luotu: marraskuuta 30, 2023, 05:02 (UTC)

Valinnat

Kaikki organisaatiot

Lataa: CSV JSON

Tulokset

  • Tähtien keskiarvo: 2.0
  • Tähtiä yhteensä: 46
  • Arvioidut tietoaineistot: 23 / 23
  • Tähtien jakauma:
    Arvioimatta Tähtiä 0 Tähtiä 1 Tähtiä 2 Tähtiä 3 Tähtiä 4 Tähtiä 5
    0 2 1 15 5 0 0
Tietoaineisto Kuvaus Tähtiä Reason
Aarteeni Helsingissä -kyselyn vastaukset 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
HelMet-kirjastojen aineistoluettelot 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
HelMet-kirjastojen lainatuimmat aikuistenkirjat 3 Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3.
HelMet-kirjastojen lainatuimmat lastenkirjat 2 Content of file appeared to be format "XLS" which receives openness score: 2.
HelMet-kirjastojen varatuimmat kirjat 2 Content of file appeared to be format "XLS" which receives openness score: 2.
Helsingin kaupunginkirjaston aineistojen hankinta, poistot, kokoelmat, kierto ja lainaus 2 Content of file appeared to be format "XLS" which receives openness score: 2.
Helsingin kaupunginkirjaston käynnit toimipisteittäin 2 Content of file appeared to be format "XLS" which receives openness score: 2.
Helsingin kaupunginkirjaston lainausmäärät 1860- 2 Content of file appeared to be format "XLS" which receives openness score: 2.
Helsingin kaupunginkirjaston lainausmäärät toimipisteittäin 2 Content of file appeared to be format "XLS" which receives openness score: 2.
Helsingin kaupunginkirjastossa kirjastokorttiaan käyttäneet 2 Content of file appeared to be format "XLS" which receives openness score: 2.
Helsingin kaupunginmuseon aineistot 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Helsingin kaupungin nuorisopalvelujen avustukset 3 Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3.
Helsingin kaupunginorkesterin konsertit 1882- 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Helsingin kulttuurihistoriallisesti merkittävät porrashuoneet 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Helsingin taide- ja kulttuuriavustukset 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Helsingin taidemuseon näyttelyt 3 Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3.
Helsingin taidemuseon prosenttirahahankkeet 3 Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3.
Helsingin vapaa-aikakyselyn 2018 vastaukset 3 Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3.
Helsinkiläisten rakennusten historiatietoja 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Kirjastokäynnit toimipisteittäin ja kuukausittain Helsingin kaupunginkirjastossa 2 Content of file appeared to be format "XLS" which receives openness score: 2.
Kirjojen lainaus kielittäin Helsingin kaupunginkirjastossa 2 Content of file appeared to be format "XLS" which receives openness score: 2.
Lainaus toimipisteittäin ja kuukausittain Helsingin kaupunginkirjastossa 2 Content of file appeared to be format "XLS" which receives openness score: 2.
Signe Branderin panoraamakuvat 1900-luvun alun Helsingistä 1 This file had not been downloaded at the time of scoring it. URL extension "zip" relates to format "ZIP" and receives score: 1.