Avoimuus (Five Stars)

Tietoaineistot arvioituna Tim Berners-Leen Five Stars of Openness -kriteeristöllä - avoin lisenssi, avoin saavutettavuus, rakenteisuus, avoin formaatti, entiteetti-URIt, linkitys.

Luotu: toukokuu 29, 2020, 05:02 (UTC)

Valinnat

Kaikki organisaatiot

Lataa: CSV JSON

Tulokset

  • Keskiarvo: 0.0
  • Tähdet yhteensä: 0
  • Arvioidut tietoaineistot: 52 / 52
  • Arvosanajakauma:
    Score TBC Score 0 Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Score 5
    0 52 0 0 0 0 0
Tietoaineisto Kuvaus Score Reason
ARA-enimmäistonttihintakartan interpolointityökalu 2020 0 License not open
Asumisen kerrosala uusissa asemakaavoissa Helsingin seudulla 2012-2015 0 License not open
Asumisen kerrosala uusissa asemakaavoissa Helsingin seudulla 2016- 0 License not open
Asuntotuotanto Helsingin seudulla 0 License not open
Auringon säteilyenergian määrä katoilla pääkaupunkiseudulla 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Aurinkopaneeleille sopivat sijainnit pääkaupunkiseudulla 0 License not open
Helsingin rakennusten lämpöhukka 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Helsingin seudun aloitetut ja valmistuneet asunnot 0 License not open
Helsingin seudun asemanseutubufferit 0 License not open
Helsingin seudun asemapisteet ja -polygonit 0 License not open
Helsingin seudun asemien vaikutusalueet 0 License not open
Helsingin seudun ympäristöpalvelujen (HSY) energia- ja materiaalitaseet sekä kasvihuonekaasupäästöt 0 License not open
HSY:n huleveden viemäröintialue 0 License not open
HSY:n vedenjakeluverkoston ylimääräinen verkostopaine 0 License not open
HSY vesihuollon toiminnan perustiedot 0 License not open
Jätteiden lajitteluaktiivisuus pääkaupunkiseudulla 0 License not open
Julkisilla palvelualoilla syntyneen jätteen kokonaismäärä pääkaupunkiseudulla 0 License not open
Kaukolämpö pääkaupunkiseudulla 0 License not open
Kävely- ja pyöräilyaikavyöhykkeet pääkaupunkiseudun asemille 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Liikenteen päästöt pääkaupunkiseudulla 0 License not open
Pääkaupunkiseudulla syntyneen jätteen hyödyntäminen ja loppusijoitus toimialoittain 0 License not open
Pääkaupunkiseudulla syntyneen jätteen kokonaismäärän vertailu Suomen jätemääriin 0 License not open
Pääkaupunkiseudulla syntyneen kotitalousjätteen kokonaismäärä 0 License not open
Pääkaupunkiseudulla syntyneen kotitalousjätteen koostumus 0 License not open
Pääkaupunkiseudulla syntyneen yhdyskuntajätteen määrä 0 License not open
Pääkaupunkiseudulla syntyneet jätteet toimialoittain 0 License not open
Pääkaupunkiseudun aurinkosähköpotentiaali 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Pääkaupunkiseudun energiankulutus 0 License not open
Pääkaupunkiseudun ilmanlaadun mittauspisteet ja typpidioksidin (NO2) vuosikeskiarvot 0 License not open
Pääkaupunkiseudun ilmanlaadun tunnusluvut 0 License not open
Pääkaupunkiseudun ilmanlaatuindeksit 0 License not open
Pääkaupunkiseudun ilmanlaatutiedot 2013 0 License not open
Pääkaupunkiseudun ilmansaastepitoisuudet 0 License not open
Pääkaupunkiseudun jätehuollon vuositilasto 0 License not open
Pääkaupunkiseudun kasvihuonekaasupäästöt 0 License not open
Pääkaupunkiseudun maanpeiteaineisto 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Pääkaupunkiseudun ortokuva 2015 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Pääkaupunkiseudun ortokuva 2017 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Pääkaupunkiseudun postinumeroalueet 0 License not open
Pääkaupunkiseudun tonttivaranto kortteleittain (SeutuRAMAVA) 0 License not open
Pääkaupunkiseudun typpidioksidin vuosiraja-arvon ylitysalue 0 License not open
Pääkaupunkiseudun vesipostit 0 License not open
Pääkaupunkiseudun viherkatot 0 License not open
Pääkaupunkiseudun yöllinen valaistus satelliittikuvassa 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Pääkaupunkiseudun rakennusmaavaranto (SeutuRAMAVA) 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Pääkaupunkiseudun rakennustietoruudukko 0 License not open
Sähkön käyttö pääkaupunkiseudulla 0 License not open
Sekajätteen koostumus pääkaupunkiseudulla 0 License not open
Helsingin seudun työpaikkaruudukko 0 License not open
Uudenmaan seudullinen työpaikkaprojektio 0 License not open
Pääkaupunkiseudun väestötietoruudukko 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Yksityisillä palvelualoilla syntyneen jätteen kokonaismäärä pääkaupunkiseudulla 0 License not open