Avoimuus (Five Stars)

Tietoaineistot arvioituna Tim Berners-Leen Five Stars of Openness -kriteeristöllä - avoin lisenssi, avoin saavutettavuus, rakenteisuus, avoin formaatti, entiteetti-URIt, linkitys.

Päivitetty: heinäkuuta 14, 2024, 05:02 (UTC)

Valinnat

Kaikki organisaatiot

Lataa: CSV JSON

Tulokset

  • Tähtien keskiarvo: 3.0
  • Tähtiä yhteensä: 69
  • Arvioidut tietoaineistot: 23 / 23
  • Tähtien jakauma:
    Arvioimatta Tähtiä 0 Tähtiä 1 Tähtiä 2 Tähtiä 3 Tähtiä 4 Tähtiä 5
    0 0 0 0 23 0 0
Tietoaineisto Kuvaus Tähtiä Reason
Etuuksien ratkaisut 3 Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3.
Kelan eläke-etuuden saajat ja keskimääräiset etuudet 3 This file had not been downloaded at the time of scoring it. URL extension "csv" relates to format "CSV" and receives score: 3.
Kelan etuuksien saajat ja maksetut etuudet 3 Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3.
Kelan maksaman perustoimeentulotuen menot ja palautukset 3 Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3.
Kelan maksamat eläke-etuudet 3 Content of file appeared to be format "JSON" which receives openness score: 3.
Kelan työttömyysetuudet korvausperusteen mukaan 3 This file had not been downloaded at the time of scoring it. URL extension "csv" relates to format "CSV" and receives score: 3.
Kelan työttömyysetuuksien saajat kuukauden lopussa 3 This file had not been downloaded at the time of scoring it. URL extension "csv" relates to format "CSV" and receives score: 3.
Koulumatkatuen saajat ja maksetut tuet 3 This file had not been downloaded at the time of scoring it. URL extension "csv" relates to format "CSV" and receives score: 3.
Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen saajat ja maksetut etuudet koko maa 3 Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3.
Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen saajat ja maksetut etuudet kunnittain 3 Content of file appeared to be format "JSON" which receives openness score: 3.
Maksetut takuueläkkeet 3 Content of file appeared to be format "JSON" which receives openness score: 3.
Maksetut yleiset asumistuet 3 Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3.
Opintotuen saajat ja maksetut tuet 3 Content of file appeared to be format "JSON" which receives openness score: 3.
Perustoimeentulotuen saajakotitaloudet 3 Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3.
Perustoimeentulotuen saajat 3 Content of file appeared to be format "JSON" which receives openness score: 3.
Sairaanhoitokorvausten saajat ja maksetut korvaukset 3 This file had not been downloaded at the time of scoring it. URL extension "csv" relates to format "CSV" and receives score: 3.
Sairauspäivärahojen saajat ja maksetut etuudet diagnooseittain, koko maa 3 Content of file appeared to be format "JSON" which receives openness score: 3.
Sairauspäivärahojen saajat ja maksetut etuudet sairauspääryhmittäin 3 This file had not been downloaded at the time of scoring it. URL extension "csv" relates to format "CSV" and receives score: 3.
Suomen eläkkeensaajat ja keskimääräiset eläkkeet 3 Content of file appeared to be format "JSON" which receives openness score: 3.
Suomen työkyvyttömyyseläkkeensaajat sairauden mukaan 3 Content of file appeared to be format "JSON" which receives openness score: 3.
Takuueläkkeen saajat ja keskimääräiset eläkkeet 3 Content of file appeared to be format "JSON" which receives openness score: 3.
Työmarkkinatuen saajat tukipäivien kertymän ja korvausperusteen mukaan 3 Content of file appeared to be format "JSON" which receives openness score: 3.
Vanhempainpäivärahojen saajat ja maksetut etuudet 3 Content of file appeared to be format "JSON" which receives openness score: 3.