Avoimuus (Five Stars)

Tietoaineistot arvioituna Tim Berners-Leen Five Stars of Openness -kriteeristöllä - avoin lisenssi, avoin saavutettavuus, rakenteisuus, avoin formaatti, entiteetti-URIt, linkitys.

Luotu: marraskuuta 28, 2023, 05:02 (UTC)

Valinnat

Kaikki organisaatiot

Lataa: CSV JSON

Tulokset

  • Tähtien keskiarvo: 0.0
  • Tähtiä yhteensä: 0
  • Arvioidut tietoaineistot: 6 / 6
  • Tähtien jakauma:
    Arvioimatta Tähtiä 0 Tähtiä 1 Tähtiä 2 Tähtiä 3 Tähtiä 4 Tähtiä 5
    4 2 0 0 0 0 0
Tietoaineisto Kuvaus Tähtiä Reason
Lapin maakuntakaavayhdistelmä yhtenäisessä tietomallissa (HAME) None
Pohjois-Lapin maakuntakaava None
Rovaniemen maakuntakaava 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Rovaniemen maakuntakaava None
Rovaniemen vaihemaakuntakaava None
Soklin kaivoshankkeen vaihemaakuntakaava 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.