Avoimuus (Five Stars)

Tietoaineistot arvioituna Tim Berners-Leen Five Stars of Openness -kriteeristöllä - avoin lisenssi, avoin saavutettavuus, rakenteisuus, avoin formaatti, entiteetti-URIt, linkitys.

Luotu: toukokuuta 23, 2024, 05:02 (UTC)

Valinnat

Kaikki organisaatiot

Lataa: CSV JSON

Tulokset

  • Tähtien keskiarvo: 0.6
  • Tähtiä yhteensä: 11
  • Arvioidut tietoaineistot: 18 / 18
  • Tähtien jakauma:
    Arvioimatta Tähtiä 0 Tähtiä 1 Tähtiä 2 Tähtiä 3 Tähtiä 4 Tähtiä 5
    0 13 1 2 2 0 0
Tietoaineisto Kuvaus Tähtiä Reason
Hallinnolliset aluejaot (rasteri) 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Hallinnolliset aluejaot (vektori) 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
HVD-metadata aineistolle 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
HVD-metadata latauspalvelulle 3 Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3.
Karttalehtijaot 1 The format of the file was not recognized from its contents. Could not determine a file extension in the URL. Format field is blank. Could not unde...
Kiinteistörekisterikartta (rasteri) 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Kiinteistörekisterikartta (vektori) 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Kiintopisteet 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Korkeusmalli 10 m 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Korkeusmalli 2 m 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Maanmittauslaitoksen ortokuva 3 This file had not been downloaded at the time of scoring it. URL extension "xml" relates to format "XML" and receives score: 3.
Maastotietokanta 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Nimistö 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
PRH-MML-VRK Yhteentoimivuuden selvitystyö 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Rakennukset 3D 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Rinnevarjoste (korkeusmalli) 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Suomen maakunnat 2021 vuoden 2018 maakuntakoodeilla 2 Content of file appeared to be format "SHP" which receives openness score: 2.
Taustakartta (rasteri) 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.