Avoimuus (Five Stars)

Tietoaineistot arvioituna Tim Berners-Leen Five Stars of Openness -kriteeristöllä - avoin lisenssi, avoin saavutettavuus, rakenteisuus, avoin formaatti, entiteetti-URIt, linkitys.

Luotu: marraskuuta 28, 2023, 05:02 (UTC)

Valinnat

Kaikki organisaatiot

Lataa: CSV JSON

Tulokset

  • Tähtien keskiarvo: 3.0
  • Tähtiä yhteensä: 12
  • Arvioidut tietoaineistot: 4 / 4
  • Tähtien jakauma:
    Arvioimatta Tähtiä 0 Tähtiä 1 Tähtiä 2 Tähtiä 3 Tähtiä 4 Tähtiä 5
    0 0 0 0 4 0 0
Tietoaineisto Kuvaus Tähtiä Reason
Merikarvian kunnan ostolaskudata 1.7.2022-31.12.2022 3 Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3.
Merikarvian kunnan avoin ostolaskudata 1.1.-30.6.2023 3 Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3.
Merikarvian kunnan ostolaskudata 01.01.2021 - 31.12.2021 3 Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3.
Merikarvian kunnan ostolaskudata 1.1.2022-30.6.2022 3 Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3.