Avoimuus (Five Stars)

Tietoaineistot arvioituna Tim Berners-Leen Five Stars of Openness -kriteeristöllä - avoin lisenssi, avoin saavutettavuus, rakenteisuus, avoin formaatti, entiteetti-URIt, linkitys.

Luotu: tammikuu 22, 2021, 20:11 (UTC)

Valinnat

Kaikki organisaatiot

Lataa: CSV JSON

Tulokset

  • Keskiarvo: 0.7
  • Tähdet yhteensä: 5
  • Arvioidut tietoaineistot: 7 / 7
  • Arvosanajakauma:
    Score TBC Score 0 Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Score 5
    0 4 2 0 1 0 0
Tietoaineisto Kuvaus Score Reason
Digitaaliset aineistot arkeologisissa kenttätutkimuksissa - nykytila ja kehittämistarpeet 1 Content of file appeared to be format "PDF" which receives openness score: 1.
Museoiden kokoelmahallinnan kokonaisarkkitehtuuri 1.0 0 License not open
Museotilasto 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Museoviraston kulttuuriympäristöaineistot, suojellut kohteet WFS 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Server reported status error: 400 Bad Request. Attempted on 31/07/2019. Tried ...
Museoviraston kulttuuriympäristöaineistot, suojellut kohteet WMS 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Museoviraston paikkatietojen tiedostolataus 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Museoviraston tiedon avaamisen opas 1 Content of file appeared to be format "PDF" which receives openness score: 1.