Avoimuus (Five Stars)

Tietoaineistot arvioituna Tim Berners-Leen Five Stars of Openness -kriteeristöllä - avoin lisenssi, avoin saavutettavuus, rakenteisuus, avoin formaatti, entiteetti-URIt, linkitys.

Luotu: joulukuuta 7, 2023, 05:03 (UTC)

Valinnat

Kaikki organisaatiot

Lataa: CSV JSON

Tulokset

  • Tähtien keskiarvo: 1.2
  • Tähtiä yhteensä: 12
  • Arvioidut tietoaineistot: 10 / 10
  • Tähtien jakauma:
    Arvioimatta Tähtiä 0 Tähtiä 1 Tähtiä 2 Tähtiä 3 Tähtiä 4 Tähtiä 5
    0 2 6 0 2 0 0
Tietoaineisto Kuvaus Tähtiä Reason
Digitaaliset aineistot arkeologisissa kenttätutkimuksissa - nykytila ja kehittämistarpeet 1 Content of file appeared to be format "PDF" which receives openness score: 1.
Muinaisjäännökset (Muinaisjäännösrekisteri) 1 This file had not been downloaded at the time of scoring it. Could not determine a file extension in the URL. Format field is blank. Could not unde...
Museoiden kokoelmahallinnan kokonaisarkkitehtuuri 1.0 0 License not open
Museotilasto 3 The format of the file was not recognized from its contents. Could not determine a file extension in the URL. Format field "CSV" receives score: 3.
Museoviraston kulttuuriympäristöaineistot, suojellut kohteet WFS 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Server reported status error: 400 Bad Request. Attempted on 07/11/2023. Tried ...
Museoviraston kulttuuriympäristöaineistot, suojellut kohteet WMS 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Museoviraston paikkatietojen tiedostolataus 1 This file had not been downloaded at the time of scoring it. Could not determine a file extension in the URL. Format field is blank. Could not unde...
Museoviraston tiedon avaamisen opas 1 Content of file appeared to be format "PDF" which receives openness score: 1.
Suojeltu rakennusperintö (Rakennusperintörekisteri) 1 This file had not been downloaded at the time of scoring it. Could not determine a file extension in the URL. Format field is blank. Could not unde...
Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY) 1 This file had not been downloaded at the time of scoring it. Could not determine a file extension in the URL. Format field is blank. Could not unde...