Avoimuus (Five Stars)

Tietoaineistot arvioituna Tim Berners-Leen Five Stars of Openness -kriteeristöllä - avoin lisenssi, avoin saavutettavuus, rakenteisuus, avoin formaatti, entiteetti-URIt, linkitys.

Luotu: toukokuuta 23, 2024, 05:02 (UTC)

Valinnat

Kaikki organisaatiot

Lataa: CSV JSON

Tulokset

  • Tähtien keskiarvo: 1.2
  • Tähtiä yhteensä: 6
  • Arvioidut tietoaineistot: 5 / 5
  • Tähtien jakauma:
    Arvioimatta Tähtiä 0 Tähtiä 1 Tähtiä 2 Tähtiä 3 Tähtiä 4 Tähtiä 5
    0 3 0 0 2 0 0
Tietoaineisto Kuvaus Tähtiä Reason
Finlex – laki ja oikeus avoimena linkitettynä datana 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Hallinto-oikeuksien ratkaisuja 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Server reported status error: 404 Not Found. Attempted on 21/05/2024. Tried 18...
Hovioikeuksien ratkaisuja 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Server reported status error: 404 Not Found. Attempted on 21/05/2024. Tried 18...
Kansalaisaloite.fi 3 Content of file appeared to be format "JSON" which receives openness score: 3.
Kuntalaisaloite.fi 3 Content of file appeared to be format "JSON" which receives openness score: 3.