Avoimuus (Five Stars)

Tietoaineistot arvioituna Tim Berners-Leen Five Stars of Openness -kriteeristöllä - avoin lisenssi, avoin saavutettavuus, rakenteisuus, avoin formaatti, entiteetti-URIt, linkitys.

Luotu: helmikuuta 20, 2024, 05:02 (UTC)

Valinnat

Kaikki organisaatiot

Lataa: CSV JSON

Tulokset

  • Tähtien keskiarvo: 0.4
  • Tähtiä yhteensä: 3
  • Arvioidut tietoaineistot: 7 / 7
  • Tähtien jakauma:
    Arvioimatta Tähtiä 0 Tähtiä 1 Tähtiä 2 Tähtiä 3 Tähtiä 4 Tähtiä 5
    0 4 3 0 0 0 0
Tietoaineisto Kuvaus Tähtiä Reason
Kansallisen Digitaalisen Kirjaston Kokonaisarkkitehtuuri v2.0 0 License not open
Kansallisen Digitaalisen Kirjaston Standardisalkku 0 License not open
Kokonaisarkkitehtuuriperiaatteet opetus- ja kulttuuriministeriön kohdealueella 0 License not open
Koulutus- ja kulttuurikohdealueen kokonaisarkkitehtuurin hallintamalli 0 License not open
Ohjelmistokomponenttien lisenssien hallinnan nykytarpeet ja toimintaehdotukset 1 Content of file appeared to be format "PDF" which receives openness score: 1.
Tieteellisen laskennan viitearkkitehtuuri 2025 1 Content of file appeared to be format "PDF" which receives openness score: 1.
Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden oheispalvelujen kokonaisarkkitehtuuri 1 Content of file appeared to be format "PDF" which receives openness score: 1.