Avoimuus (Five Stars)

Tietoaineistot arvioituna Tim Berners-Leen Five Stars of Openness -kriteeristöllä - avoin lisenssi, avoin saavutettavuus, rakenteisuus, avoin formaatti, entiteetti-URIt, linkitys.

Luotu: joulukuuta 6, 2023, 05:04 (UTC)

Valinnat

Kaikki organisaatiot

Lataa: CSV JSON

Tulokset

  • Tähtien keskiarvo: 2.0
  • Tähtiä yhteensä: 176
  • Arvioidut tietoaineistot: 90 / 90
  • Tähtien jakauma:
    Arvioimatta Tähtiä 0 Tähtiä 1 Tähtiä 2 Tähtiä 3 Tähtiä 4 Tähtiä 5
    1 18 0 37 34 0 0
Tietoaineisto Kuvaus Tähtiä Reason
Oulun kaupungin asiakaspalvelupiste Oulu10:n asiakasmäärät 3 Content of file appeared to be format "JSON" which receives openness score: 3.
Oulun kaupungin asukastupien kävijämäärät 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Oulun kaupungin asuntokunnat kaupunginosittain 2 Content of file appeared to be format "XLS" which receives openness score: 2.
Oulun kaupunki, Business Oulu -liikelaitoksen tilinpäätös 3 Content of file appeared to be format "JSON" which receives openness score: 3.
Oulun kaupungin hyvinvointikeskusten lääkäri- ja hoitajavastaanottojen käyttöaste 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Oulun kaupungin hyvinvointikeskusten, terveysasemien ja hyvinvointipisteiden sijainnit 3 Content of file appeared to be format "GeoJSON" which receives openness score: 3.
Jalankulkijoiden liukastumisvaroitukset Oulussa 3 Content of file appeared to be format "JSON" which receives openness score: 3.
Oulun kaupungin kalastusalueet 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Kävelijöiden ja pyöräilijöiden määrät Oulussa 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Kuntalaisen modernit digitaaliset asiakaspalvelut yhdessä kehittäen (MODA) 0 License not open
Kuuden suurimman kaupungin kehitysvammahuollon vertailu 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Kuuden suurimman kaupungin varhaiskasvatuksen vertailu 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Kuuden suurimman kaupungin lastensuojeluvertailu 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Connection timed out after 30s. Attempted on 06/11/2023. This URL last worked ...
Kuuden suurimman kaupungin toimeentulotuen vertailu 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Connection timed out after 30s. Attempted on 06/11/2023. Tried 2 times since 0...
Kuuden suurimman kaupungin vanhustenpalvelujen vertailu 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Connection timed out after 30s. Attempted on 06/11/2023. This URL last worked ...
Kuuden suurimman kaupungin vammaispalvelujen vertailu 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Opiskelijaterveydenhuollon käynnit Oulussa 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Oulun kaupungin äitiysneuvoloiden käynnit 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Oulun dataportaali None
Oulun seudun joukkoliikenteen bussireitit 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Oulun kaupungin äänestysaluejako 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Oulun kaupungin asemakaava 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Oulun kaupungin ympäristöohjelman mittarit 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Oulun kaupungin henkilöstötietoja 3 Content of file appeared to be format "JSON" which receives openness score: 3.
Oulun kaupungin hyvinvointipalveluiden aluejako 2 Content of file appeared to be format "SHP" which receives openness score: 2.
Oulun kaupungin ilmakuvat 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Oulun kaupungin hyvinvointipalveluiden järjestöavustusten ja lahjoitusrahaston avustusten saajat ja määrät 3 Content of file appeared to be format "JSON" which receives openness score: 3.
Oulun kaupungin karttapalvelun osoitteet 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Oulun kaupungin kävely- ja pyöräilyliikenteen häiriötiedotteet 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Oulun kaupungin kävely- ja pyöräilyväylien kunnossapitotiedot 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Oulun kaupungin kehitysvammaisten palvelut 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Oulun kaupungin kiinteistöjen energiankulutus 3 Content of file appeared to be format "JSON" which receives openness score: 3.
Oulun kaupungin kiinteistöjen perustiedot 3 Content of file appeared to be format "JSON" which receives openness score: 3.
Oulun kaupunginkirjaston tilastot 3 Content of file appeared to be format "JSON" which receives openness score: 3.
Oulun kaupungin päätöksenteon asiakirjat 3 Content of file appeared to be format "JSON" which receives openness score: 3.
Oulun kaupungin koulujen oppilasmäärät 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Oulun kaupungin koulujen kouluterveydenhuollon käynnit 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Oulun kaupungin kulttuuri- ja luontokohteita 3 Content of file appeared to be format "JSON" which receives openness score: 3.
Oulun kaupungin kunnallisvaalitilastot 3 Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3.
Oulun kaupungin lastenneuvoloiden käynnit 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Oulun kaupungin lasten päivähoidon asiakasmäärät 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Oulun kaupungin lastensuojelun asiakasmäärät 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Oulun kaupungin autoliikenteen häiriötiedotteet 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Oulun kaupungin liikennevalotiedot 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Oulun kaupungin liikenteen sujuvuustiedot 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Oulun kaupungin mielenterveys- ja päihdetyön asiakas- ja käyntimäärät 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Oulun kaupungin monikulttuurisuuskeskus Villa Victorin kävijämäärät 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Oulun kaupungin opaskartta 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Oulun kaupunginosajako 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Oulun kaupungin ostolaskut 3 This file had not been downloaded at the time of scoring it. URL extension "csv" relates to format "CSV" and receives score: 3.
Oulun kaupungin palauterajapinta 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Oulun kaupungin postipiirit 2 Content of file appeared to be format "SHP" which receives openness score: 2.
Oulun kaupungin pyöräilyn baanaverkko 2 Content of file appeared to be format "SHP" which receives openness score: 2.
Oulun kaupungin pyöräilyn brändireitit 2 Content of file appeared to be format "SHP" which receives openness score: 2.
Oulun kaupungin pyöräilyn pää- ja aluereitit 2 Content of file appeared to be format "SHP" which receives openness score: 2.
Oulun kaupungin pysäköintilaitosten tilatiedot 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Oulun kaupunginraja 2 Content of file appeared to be format "SHP" which receives openness score: 2.
Oulun kaupungin roska-astiat 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Oulun kaupungin RSS-syötteet 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Oulun kaupungin seudullisen karttapalvelun julkiset palvelut 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Server reported status error: 404 Not Found. Attempted on 07/11/2023. Tried 82...
Oulun kaupungin autoväylien kunnossapitotiedot 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Oulun kaupungin terveysasemien ja hyvinvointikeskusten kiireettömien aikojen jonotilanne 3 Content of file appeared to be format "JSON" which receives openness score: 3.
Oulun kaupungin tietojärjestelmäluettelo 3 Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3.
Oulun kaupungin toimeentulotuen asiakkaat ja maksetut tuet 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Oulun kaupungin tulot ja menot 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Oulun kaupungin väestösuunnite 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Oulun kaupungin vanhusten kotihoidon asiakkaat ja omaishoidontuki 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Oulun kaupungin YouTube-kanava (sis. valtuustokokoukset) 3 Content of file appeared to be format "JSON" which receives openness score: 3.
Oulun kelikamerakuvat 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Oulun liikenteen automaattisten mittauspisteiden tiedot 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Oulun seudun liikenteen liikennöintidata (GTFS) 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Oulun raadit 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Oulun rakennustuotanto käyttötarkoituksen mukaan 2013- 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Oulun Sankivaaran kuntoradan kävijämäärät 3 Content of file appeared to be format "JSON" which receives openness score: 3.
Oulun Serviisin asiakkaat 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Oulun Serviisin tuotevalikoima 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Oulun Serviisin valmistavat keittiöt 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Oulun seudun hiihtolatujen ja luistelukenttien kunnossapitorajapinta 3 Content of file appeared to be format "JSON" which receives openness score: 3.
Oulun seudun luonnonmuistomerkit 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Oulun seudun tiesääasemien mittaustiedot 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Oulun Sinfonian tilastoja 3 Content of file appeared to be format "JSON" which receives openness score: 3.
Oulun suuraluejako 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Oulun työllistämispalveluiden tilastotietoja 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Oulun uimavesien laatutiedot 3 Content of file appeared to be format "JSON" which receives openness score: 3.
Oulun panOULU -internetverkkoa koskevia aineistoja vuosilta 2004-2013 3 Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3.
Oulun kaupungin postinumerot hyvinvointialueittain 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Säännöllistä kotihoitoa saavat yli 75-vuotiaat Oulun kaupungissa 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Tilastotietoa hyvinvointialueittain 2014 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Oulun kaupungin tulostusmäärät vuodesta 2019 lähtien 3 Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3.
Vammaisten taloudelliset tukitoimet Oulussa 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.