Avoimuus (Five Stars)

Tietoaineistot arvioituna Tim Berners-Leen Five Stars of Openness -kriteeristöllä - avoin lisenssi, avoin saavutettavuus, rakenteisuus, avoin formaatti, entiteetti-URIt, linkitys.

Luotu: kesäkuu 2, 2020, 05:03 (UTC)

Valinnat

Kaikki organisaatiot

Lataa: CSV JSON

Tulokset

  • Keskiarvo: 0.0
  • Tähdet yhteensä: 0
  • Arvioidut tietoaineistot: 88 / 88
  • Arvosanajakauma:
    Score TBC Score 0 Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Score 5
    6 82 0 0 0 0 0
Tietoaineisto Kuvaus Score Reason
Oulun kaupungin asiakaspalvelupiste Oulu10:n asiakasmäärät 0 License not open
Oulun kaupungin asukastupien kävijämäärät 0 License not open
Oulun kaupungin asuntokunnat kaupunginosittain 0 License not open
Oulun kaupunki, Business Oulu -liikelaitoksen tilinpäätös 0 License not open
Oulun kaupungin hyvinvointikeskusten lääkäri- ja hoitajavastaanottojen käyttöaste 0 License not open
Oulun kaupungin hyvinvointikeskusten, terveysasemien ja hyvinvointipisteiden sijainnit 0 License not open
Jalankulkijoiden liukastumisvaroitukset Oulussa 0 License not open
Kävelijöiden ja pyöräilijöiden määrät Oulussa 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Kuuden suurimman kaupungin kehitysvammahuollon vertailu 0 License not open
Kuuden suurimman kaupungin varhaiskasvatuksen vertailu 0 License not open
Kuuden suurimman kaupungin lastensuojeluvertailu 0 License not open
Kuuden suurimman kaupungin toimeentulotuen vertailu 0 License not open
Kuuden suurimman kaupungin vanhustenpalvelujen vertailu 0 License not open
Kuuden suurimman kaupungin vammaispalvelujen vertailu 0 License not open
Opiskelijaterveydenhuollon käynnit Oulussa 0 License not open
Oulun kaupungin äitiysneuvoloiden käynnit 0 License not open
Oulun dataportaali None
Oulun kaupungin 3D-kaupunkimalli 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Oulun kaupungin äänestysaluejako 0 License not open
Oulun kaupungin asemakaava 0 License not open
Oulun kaupungin ekologisen kestävyyden indikaattorit 0 License not open
Oulun kaupungin henkilöstötietoja 0 License not open
Oulun kaupungin hyvinvointipalveluiden aluejako 0 License not open
Oulun kaupungin ilmakuvat 0 License not open
Oulun kaupungin hyvinvointipalveluiden järjestöavustusten ja lahjoitusrahaston avustusten saajat ja määrät 0 License not open
Oulun kaupungin karttapalvelun osoitteet 0 License not open
Oulun kaupungin kävely- ja pyöräilyliikenteen häiriötiedotteet 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Oulun kaupungin kävely- ja pyöräilyväylien kunnossapitotiedot 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Oulun kaupungin kehitysvammaisten palvelut 0 License not open
Oulun kaupungin kiinteistöjen energiankulutus 0 License not open
Oulun kaupungin kiinteistöjen perustiedot None
Oulun kaupungin kiinteistöjen perustiedot 0 License not open
Oulun kaupunginkirjaston tilastot 0 License not open
Oulun kaupungin päätöksenteon asiakirjat 0 License not open
Oulun kaupungin koulujen oppilasmäärät 0 License not open
Oulun kaupungin koulujen kouluterveydenhuollon käynnit 0 License not open
Oulun kaupungin kunnallisvaalitilastot 0 License not open
Oulun kaupungin lastenneuvoloiden käynnit 0 License not open
Oulun kaupungin lasten päivähoidon asiakasmäärät 0 License not open
Oulun kaupungin lastensuojelun asiakasmäärät 0 License not open
Oulun kaupungin autoliikenteen häiriötiedotteet 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Oulun kaupungin liikennevalotiedot 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Oulun kaupungin liikenteen sujuvuustiedot 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Oulun kaupungin mielenterveys- ja päihdetyön asiakas- ja käyntimäärät 0 License not open
Oulun kaupungin monikulttuurisuuskeskus Villa Victorin kävijämäärät 0 License not open
Oulun kaupungin omistamien kiinteistöjen energiankulutus 2012 None
Oulun kaupungin omistamien kiinteistöjen energiankulutus 2013 None
Oulun kaupungin opaskartta 0 License not open
Oulun kaupunginosajako 0 License not open
Oulun kaupungin palauterajapinta 0 License not open
Oulun kaupungin postipiirit 0 License not open
Oulun kaupungin pyöräilyn baanaverkko 0 License not open
Oulun kaupungin pyöräilyn brändireitit 0 License not open
Oulun kaupungin pyöräilyn pää- ja aluereitit 0 License not open
Oulun kaupungin pysäköintilaitosten tilatiedot 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Oulun kaupunginraja 0 License not open
Oulun kaupungin RSS-syötteet 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Oulun kaupungin seudullisen karttapalvelun julkiset palvelut 0 License not open
Oulun kaupungin autoväylien kunnossapitotiedot 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Oulun kaupungin terveysasemien ja hyvinvointikeskusten kiireettömien aikojen jonotilanne 0 License not open
Oulun kaupungin tietojärjestelmäluettelo 0 License not open
Oulun kaupungin toimeentulotuen asiakkaat ja maksetut tuet 0 License not open
Oulun kaupungin tulot ja menot 0 License not open
Oulun kaupungin väestösuunnite 0 License not open
Oulun kaupungin vanhusten kotihoidon asiakkaat ja omaishoidontuki 0 License not open
Oulun kaupungin YouTube-kanava (sis. valtuustokokoukset) 0 License not open
Oulun kelikamerakuvat 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Oulun liikenteen automaattisten mittauspisteiden tiedot 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Oulun joukkoliikenteen liikennöintidata (GTFS) 0 License not open
Oulun raadit 0 License not open
Oulun Sankivaaran kuntoradan kävijämäärät 0 License not open
Oulun Serviisin asiakkaat 0 License not open
Oulun Serviisin tuotevalikoima 0 License not open
Oulun Serviisin valmistavat keittiöt 0 License not open
Oulun seudun hiihtolatujen ja luistelukenttien kunnossapitorajapinta 0 License not open
Oulun seudun joukkoliikenteen reaaliaikatiedot 0 License not open
Oulun seudun tiesääasemien mittaustiedot 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Oulun Sinfonian tilastoja 0 License not open
Oulun suuraluejako 0 License not open
Oulun työllistämispalveluiden tilastotietoja 0 License not open
Oulun uimavesien laatutiedot 0 License not open
Oulun panOULU -internetverkkoa koskevia aineistoja vuosilta 2004-2013 0 License not open
Oulun kaupungin postinumerot hyvinvointialueittain 0 License not open
Säännöllistä kotihoitoa saavat yli 75-vuotiaat Oulun kaupungissa 0 License not open
Tilastotietoa hyvinvointialueittain 2014 0 License not open
Työpaikat suuralueittain ja kaupunginosittain 31.12.2010 None
Oulun väestö ikäluokittain ja kaupunginosittain 31.12.2015 None
Vammaisten taloudelliset tukitoimet Oulussa 0 License not open