Avoimuus (Five Stars)

Tietoaineistot arvioituna Tim Berners-Leen Five Stars of Openness -kriteeristöllä - avoin lisenssi, avoin saavutettavuus, rakenteisuus, avoin formaatti, entiteetti-URIt, linkitys.

Luotu: kesäkuu 5, 2020, 05:03 (UTC)

Valinnat

Kaikki organisaatiot

Lataa: CSV JSON

Tulokset

  • Keskiarvo: 0.0
  • Tähdet yhteensä: 0
  • Arvioidut tietoaineistot: 68 / 68
  • Arvosanajakauma:
    Score TBC Score 0 Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Score 5
    10 58 0 0 0 0 0
Tietoaineisto Kuvaus Score Reason
Aloitetut ja valmistuneet asunnot 2012-2015 None
Aluevesien rajat None
Asemanseutuvyöhykkeet: Kävely- ja pyöräilyaika asemalle None
Asemanseutuvyöhykkeet: Vaikutusalueet None
Asemanseutuvyöhykkeet: Verkostobufferit None
Asumisen kerrosala uusissa asemakaavoissa Helsingin seudulla vuosina 2012-2015 None
Etelä-Pohjanmaan II vaihemaakuntakaava 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Etelä-Pohjanmaan I vaihemaakuntakaava 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
FTA INSPIRE Transport Networks Theme Dataset 0 License not open
Helsingin kattojen lämpösäteily 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Helsingin seudun autoliityntäpysäköinti 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Helsingin seudun liityntäpysäköintialueet 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Helsingin seudun pyörälaskennat 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Helsingin seudun pyöräliityntäpysäköinti 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
HSL:n bussi- ja raitiovaunuliikenteen vuoromäärät 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
HSL:n joukkoliikenneverkon risteyssolmut 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
HSL:n joukkoliikenteen linjat 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
HSL:n joukkoliikenteen nousijamäärät 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
HSL:n joukkoliikenteen pysäkit 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
HSL:n joukkoliikenteen pysäkit linjoittain 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
HSL:n joukkoliikenteen terminaalit 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
HSL:n maksuvyöhykkeet 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
HSL:n myyntipisteet 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
HSL:n Reittioppaan kohdetietokanta 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
INSPIRE-metatiedot Varsinais-Suomen eduskuntavaalien tulosten WMS-palvelulle 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Länsi-Lapin maakuntakaava 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Luken monilähteisen VMI:n (MVMI) katselupalvelu (WMS) 0 License not open
Mänttä-Vilppulan suunnittelutarvealueet 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Mänttä-Vilppulan yleiskaava 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Monilähteisen valtakunnan metsien inventoinnin (MVMI) kartta-aineisto 2006 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Monilähteisen valtakunnan metsien inventoinnin (MVMI) kartta-aineisto 2009 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Monilähteisen valtakunnan metsien inventoinnin (MVMI) kartta-aineisto 2011 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Monilähteisen valtakunnan metsien inventoinnin (MVMI) kartta-aineisto 2013 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Monilähteisen valtakunnan metsien inventoinnin (MVMI) kartta-aineisto 2015 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Monilähteisen valtakunnan metsien inventoinnin (MVMI) kartta-aineisto 2017 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Nivalan ajantasa-asemakaava None
Nivalan opaskartta None
Pääkaupunkiseudun aurinkosähköpotentiaali 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Pääkaupunkiseudun päiväväestö 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Pääkaupunkiseudun viherkatot 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Paikkatietohakemisto None
Paraisten ajantasa-asemakaava 0 License not open
Pohjanmaan maakuntakaavayhdistelmä yhtenäisessä tietomallissa 0 License not open
Puiden sijainnit 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Raision WFS-palvelu 0 License not open
Raision WMS-palvelu 0 License not open
Rekkaparkit tiellä E18 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Riihimäen ajantasa-asemakaava 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Riihimäen ilmakuva 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Riihimäen kantakartta 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Riihimäen opaskartta 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Riihimäen osoitekartta 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Seutuatlas-karttapalvelun rakennustiedot 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
SeutuRAMAVA kaupunginosittain 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
SeutuRAMAVA tilastoalueittain 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Tampereen WMS-palvelu 0 License not open
Typpidioksidin vuosikeskiarvot ja ilmanlaadun mittauspisteet None
Uudenkaupungin ajantasa-asemakaava 0 Content of file appeared to be format "RDFa" which receives openness score: 0.
Uudenkaupungin osoitekartta 0 Content of file appeared to be format "RDFa" which receives openness score: 0.
Uudenkaupungin yleiskaavakartta 0 Content of file appeared to be format "RDFa" which receives openness score: 0.
Väestötietoruudukko 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Vantaan osoitteet 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Varsinais-Suomen maakuntakaavayhdistelmä 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Varsinais-Suomen maakuntakaavayhdistelmä yhtenäisessä tietomallissa 0 License not open
Vihdin osoitteet 0 License not open
Vihdin WFS-palvelu 0 License not open
Ylimääräinen verkostopaine 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Yöllinen valaistus satelliittikuvassa 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.