Avoimuus (Five Stars)

Tietoaineistot arvioituna Tim Berners-Leen Five Stars of Openness -kriteeristöllä - avoin lisenssi, avoin saavutettavuus, rakenteisuus, avoin formaatti, entiteetti-URIt, linkitys.

Luotu: toukokuuta 23, 2024, 05:02 (UTC)

Valinnat

Kaikki organisaatiot

Lataa: CSV JSON

Tulokset

  • Tähtien keskiarvo: 2.9
  • Tähtiä yhteensä: 659
  • Arvioidut tietoaineistot: 230 / 230
  • Tähtien jakauma:
    Arvioimatta Tähtiä 0 Tähtiä 1 Tähtiä 2 Tähtiä 3 Tähtiä 4 Tähtiä 5
    1 7 1 5 216 0 0
Tietoaineisto Kuvaus Tähtiä Reason
Kaarinan ilmakuva 2007 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Kaarina, Paimio, Lieto ilmakuva 2022 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Koulujen ja päiväkotien saavutettavuusvyöhykkeet 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun kaupungin Paavonpolut 2 Content of file appeared to be format "SHP" which receives openness score: 2.
Palvelut-asiointi-toimijat-tietomalli 0 License not open
Piikkiön ilmakuva 2008 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Turku energian ympäristötaideteokset 3 Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3.
Turun asemakaavoituksen vastuualueet 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun asukaspysäköintialueet 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun harjahiekoitetut pyörätiet 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun harjasuolatut pyörätiet 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun ilmakuva 1939 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Turun ilmakuva 1956 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Turun ilmakuva 1958 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Turun ilmakuva 1967 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Turun ilmakuva 1973 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Turun ilmakuva 1986 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Turun ilmakuva 1998 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Turun ilmakuva 2005 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Turun ilmakuva 2010 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Turun ilmakuva 2018 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Turun ilmakuva 2021 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Turun ilmakuva 2022 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Turun ja Kaarinan äänestysalueet 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun ja Kaarinan asemakaavakartta 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Turun ja Kaarinan asemakaavat 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun ja Kaarinan jätevesien toiminta-alue 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun ja Kaarinan kantakartan havupuurivit 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun ja Kaarinan kantakartan havupuut 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun ja Kaarinan kantakartan jyrkänteet 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun ja Kaarinan kantakartan kadunnimet 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun ja Kaarinan kantakartan karttaselitteet 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun ja Kaarinan kantakartan kasviryhmät 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun ja Kaarinan kantakartan kevyen liikenteen väylät 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun ja Kaarinan kantakartan kiintopisteet 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun ja Kaarinan kantakartan kivet 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun ja Kaarinan kantakartan kivien reunat 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun ja Kaarinan kantakartan korkeuskäyrät 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun ja Kaarinan kantakartan korkeuskäyrien viettoviivasymbolit 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun ja Kaarinan kantakartan korkeusluvut 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun ja Kaarinan kantakartan korkeuspisteet 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun ja Kaarinan kantakartan lehtipuurivit 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun ja Kaarinan kantakartan lehtipuut 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun ja Kaarinan kantakartan liikenneväylät 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun ja Kaarinan kantakartan maa-aineisten ottoalueet 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun ja Kaarinan kantakartan maa-aluepisteet 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun ja Kaarinan kantakartan maa-alueviivat 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun ja Kaarinan kantakartan metsät 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun ja Kaarinan kantakartan paikannimet 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun ja Kaarinan kantakartan pensaat 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun ja Kaarinan kantakartan pensasaidat 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun ja Kaarinan kantakartan polut 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun ja Kaarinan kantakartan raideliikenteen rakenteet 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun ja Kaarinan kantakartan raiteet 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun ja Kaarinan kantakartan rummut 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun ja Kaarinan kantakartan suojeltavat kohteet 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun ja Kaarinan kantakartan suot 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun ja Kaarinan kantakartan varastoalueet 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun ja Kaarinan kantakartan vesistökohteet 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun ja Kaarinan katujen keskilinjat 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun ja Kaarinan kaupunginosat 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun ja Kaarinan kiinteistöt 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun ja Kaarinan maanalaiset asemakaavat 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun ja Kaarinan maastokartta 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Turun ja Kaarinan oppilaaksiottoalueet 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun ja Kaarinan osoitepisteet 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun ja Kaarinan palveluverkon suuralueet 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun ja Kaarinan rakennustietoja 3 Content of file appeared to be format "GeoJSON" which receives openness score: 3.
Turun ja Kaarinan seurakunnat 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun ja Kaarinan talousvesien toiminta-alue 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun ja Kaarinan tilastolliset pienalueet 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun ja Kaarinan vireillä olevat asemakaavat 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun ja Kaarinan vireillä olevat maanalaiset asemakaavat 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun ja Kaarinan yleiskaava 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun ja Kaarinan ylläpitämät katualueet 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun seudun polkupyöräparkit 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun ja Kaarinan ylläpitämät varusteet 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun ja Kaarinan ylläpitämät viheralueet 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun kansallinen kaupunkipuisto 2 Content of file appeared to be format "SHP" which receives openness score: 2.
Turun kansallisen kaupunkipuiston rajaus 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun kartoitusilmakuvaukset 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Turun katu- ja viheralueiden ylläpitoalueet 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun kaupungin äänestysaluejako 3 The format of the file was not recognized from its contents. URL extension "geojson" relates to format "GeoJSON" and receives score: 3.
Turun kaupungin aluejakoja 3 Content of file appeared to be format "JSON" which receives openness score: 3.
Turun ja Kaarinan asemakaavan erityisalueet 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun ja Kaarinan asemakaavan istutusalueet 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun ja Kaarinan asemakaavan johtoalueet 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun ja Kaarinan asemakaavan kaavamääräyspisteet 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun ja Kaarinan asemakaavan kaavamääräysviivat 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun ja Kaarinan asemakaavan kaavayksiköt 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun ja Kaarinan asemakaavan korttelit 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun ja Kaarinan asemakaavan liikennealueet 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun ja Kaarinan asemakaavan liikennöintikohteet 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun ja Kaarinan asemakaavan luokittelemattomat alueet 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun ja Kaarinan asemakaavan maa- ja metsätalousalueet 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun ja Kaarinan asemakaavan maisema-alueet 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun ja Kaarinan asemakaavan muut määräysalueet 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun ja Kaarinan asemakaavan rakennusalat 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun ja Kaarinan asemakaavan suojelualueet 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun ja Kaarinan asemakaavan suojelualuemääräykset 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun ja Kaarinan asemakaavan vesialueet 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun ja Kaarinan asemakaavan virkistysalueet 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun ja Kaarinan asemakaavan yhteiskäyttöalueet 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun ja Kaarinan asemakaavat 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun kaupungin kalastusalueet 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun ja Kaarinan kantakartan erityisrakenteet 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun ja Kaarinan kantakartan hallintoalueet 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun ja Kaarinan kantakartan havupuurivit 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun ja Kaarinan kantakartan havupuut 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun ja Kaarinan kantakartan ilmaliikennekohteet 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun kaupungin kantakartan jyrkänteet 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun ja Kaarinan kantakartan karttalehdet 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun ja Kaarinan kantakartan karttaselitteet 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun ja Kaarinan kantakartan kasviryhmät 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun ja Kaarinan kantakartan kaukolämpöverkon osat 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun kaupungin kantakartan käyttöoikeusyksiköt 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun ja Kaarinan kantakartan kevyen liikenteen väylät 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun kaupungin kantakartan kiinteistörajat 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun kaupungin kantakartan kiinteistöt 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun ja Kaarinan kantakartan kiintopisteet 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun kaupungin kantakartan kivet 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun ja Kaarinan kantakartan korkeuskäyrät 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun ja Kaarinan kantakartan korkeuspisteet 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun ja Kaarinan kantakartan lehtipuurivit 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun ja Kaarinan kantakartan lehtipuut 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun ja Kaarinan kantakartan liikenneväylät 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun ja Kaarinan kantakartan luokittelemattomat alueet 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun ja Kaarinan kantakartan maa-aineisten ottoalueet 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun ja Kaarinan kantakartan maanalaiset tilat 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun ja Kaarinan kantakartan maanpäälliset rakenteet 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun kaupungin kantakartan määräalat 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun ja Kaarinan kantakartan metsät 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun kaupungin kantakartan muu maa-alueet 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun ja Kaarinan kantakartan paikannimet 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun ja Kaarinan kantakartan pensaat 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun ja Kaarinan kantakartan pensasaidat 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun ja Kaarinan kantakartan polut 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun ja Kaarinan kantakartan portaalit 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun ja Kaarinan kantakartan pysäkit 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun ja Kaarinan kantakartan raideliikenteen rakenteet 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun ja Kaarinan kantakartan raiteet 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun kaupungin kantakartan rajamerkit 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun ja Kaarinan kantakartan rakennelmat 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun kaupungin kantakartan rakennuspaikat 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun ja Kaarinan kantakartan rakenteet 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun ja Kaarinan kantakartan rummut 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun ja Kaarinan kantakartan sähköverkon osat 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun ja Kaarinan kantakartan suojeltavat kohteet 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun ja Kaarinan kantakartan suot 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun ja Kaarinan kantakartan täytemaat 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun ja Kaarinan kantakartan tilastolliset alueet 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun ja Kaarinan kantakartan toiminnansuunnittelualueet 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun ja Kaarinan kantakartan varastoalueet 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun ja Kaarinan kantakartan vesihuoltoverkon osat 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun ja Kaarinan kantakartan vesiliikennealueet 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun ja Kaarinan kantakartan vesiliikenteen erityisrakenteet 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun ja Kaarinan kantakartan vesiliikenteen turvalaitteet 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun ja Kaarinan kantakartan vesistökohteet 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun ja Kaarinan kantakartan viherkaistat 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun kaupungin katujen kunnossapitorajapinta 3 Content of file appeared to be format "JSON" which receives openness score: 3.
Turun kaupungin katujen kunnossapitorajapinta_luonnos 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Server reported status error: 404 Not Found. Attempted on 21/05/2024. Tried 25...
Turun kaupungin katujen puhdistussuunnitelmat 3 Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3.
Turun katulupien vastuualueet 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun kaupungin kaupunkitietomalli 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun kaupungin keskustan rekkakieltoalue 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun kaupungin kiinteät julkiset taideteokset 3 Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3.
Turun kaupungin korttelijako 2 Content of file appeared to be format "SHP" which receives openness score: 2.
Turun kaupungin kulkijalaskentakokeilu 3 Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3.
Turun kaupungin kulttuurikohteita 3 Content of file appeared to be format "GeoJSON" which receives openness score: 3.
Turun kaupungin liikennemerkit 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun kaupungin nopeusrajoitusalueet 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun kaupungin nopeusrajoitusalueet sähköpotkulaudoille 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun kaupungin ostot 3 Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3.
Turun kaupungin paikkatietoja 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun kaupungin palauterajapinta 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Turun kaupungin pienaluetilastoja 2015-2019 3 Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3.
Turun kaupungin pienaluetilastoja 3 Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3.
Turun kaupungin pienvaluma-alueet 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun kaupungin projekteja ja hankkeita 3 Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3.
Turun kaupungin pyöräily 1 Content of file appeared to be format "ZIP" which receives openness score: 1.
Turun kaupungin pysäköinnin maksuvyöhykkeet 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun ja Kaarinan pysäköintikieltoalueet sähköpotkulaudoille 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun kaupungin pysäköintipaikat sähköpotkulaudoille 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun kaupungin pysäköintivirheet 3 Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3.
Turun kaupungin ruutukaava-alueen geoenergiapotentiaalikartta 2 Content of file appeared to be format "SHP" which receives openness score: 2.
Turun kaupungin sopimustietoja 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Connection error: HTTPSConnectionPool(host='eivielatoimi', port=443): Max retr...
Turun kaupungin tietojärjestelmäluettelo 3 Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3.
Turun kaupungin turvallisuuskysely 3 Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3.
Turun kaupungin väestöennuste 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Turun kaupunginvaltuuston kokoukset 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Server reported status error: 502 Bad Gateway. Attempted on 21/05/2024. Tried ...
Turun kaupungin vanhat korttelit 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun kaupungin vanhat kylät 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun kaupungin venesatamat 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun kaupungin ylläpitämä kasvillisuus 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun kaupungin ylläpitämät koirapuistot 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun kaupungin ylläpitämät tapahtumavarusteet 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun kaupunki kuuden suurimman kaupungin vertailuissa None
Turun keskustan pyöräliikenteen tavoiteverkosto 2035 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun kaupungin kulttuurikuntoilureitit 3 Content of file appeared to be format "KML" which receives openness score: 3.
Turun lennokkikuvaukset 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Turun nimistön aihepiirialueet 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun Paavonpolut 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun kartoitetut puut 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun pysäköintiautomaatit 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun ja Kaarinan rakennukset 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun Ruissalon vääräväri-ilmakuva 2011 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Turun seudun ilmakuva 2002 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Turun seudun ilmakuva 2013 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Turun seudun ilmakuva 2018 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Turun seudun ilmakuva 2023 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Turun seudun ilmanlaatu 3 Content of file appeared to be format "JSON" which receives openness score: 3.
Turun seudun joukkoliikenne 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Turun seudun joukkoliikenteen käyttäjämääriä 3 Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3.
Turun seudun kaupunkipyörät 3 Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3.
Turun seudun kuntajako 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun seudun kuntopolut 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun seudun liikennemääriä 3 Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3.
Turun seudun opaskartta 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Turun seudun opastetut pyöräreitit 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun seudun osoitteet 3 Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3.
Turun seudun postinumeroalueet 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun seudun pyöräilyverkoston lähireitit 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun seudun pyöräilyverkoston pääreitit 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun seudun pyöränhuoltopisteet 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun seudun taajama-alueet 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Turun seudun tapahtumat 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Connection error: HTTPSConnectionPool(host='linkedevents-api.turku.fi', port=4...
Turun vääräväri-ilmakuva 2003 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Turun vääräväri-ilmakuva 2005 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Turun vääräväri-ilmakuva 2010 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Varsinais-Suomen rakennusinventointi 3 Content of file appeared to be format "JSON" which receives openness score: 3.