Avoimuus (Five Stars)

Tietoaineistot arvioituna Tim Berners-Leen Five Stars of Openness -kriteeristöllä - avoin lisenssi, avoin saavutettavuus, rakenteisuus, avoin formaatti, entiteetti-URIt, linkitys.

Luotu: joulukuuta 1, 2023, 05:04 (UTC)

Valinnat

Kaikki organisaatiot

Lataa: CSV JSON

Tulokset

  • Tähtien keskiarvo: 1.8
  • Tähtiä yhteensä: 18
  • Arvioidut tietoaineistot: 10 / 10
  • Tähtien jakauma:
    Arvioimatta Tähtiä 0 Tähtiä 1 Tähtiä 2 Tähtiä 3 Tähtiä 4 Tähtiä 5
    0 1 3 3 3 0 0
Tietoaineisto Kuvaus Tähtiä Reason
Hirvensalon maisema 1880, 1961 ja 2003 1 The format of the file was not recognized from its contents. Could not determine a file extension in the URL. Format field is blank. Could not unde...
Keskisen Saaristomeren vesialueiden avoimuusmalli 2005 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Lämpötilahavaintoja Turusta (TURCLIM) 2 Content of file appeared to be format "XLS" which receives openness score: 2.
Pulmankijoen uoman korkeusaineisto 2005 2 Content of file appeared to be format "SHP" which receives openness score: 2.
Saaristomeren fladat ja kluuvijärvet 1998 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Saaristomeren rantaluokittelu 1 This file had not been downloaded at the time of scoring it. URL extension "zip" relates to format "ZIP" and receives score: 1.
Turku–Houtskari-laivaväylän rantatyypit ja eroosiovauriot 2002 1 Content of file appeared to be format "PDF" which receives openness score: 1.
Turun ja ympäristön päivittäistavarakaupan palvelut 2011 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Turun keskustan pyöräreitit käyttäjiensä kokemina 2015 2 Content of file appeared to be format "SHP" which receives openness score: 2.
Turun siitepölydata 1974-2013 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.