Avoimuus (Five Stars)

Tietoaineistot arvioituna Tim Berners-Leen Five Stars of Openness -kriteeristöllä - avoin lisenssi, avoin saavutettavuus, rakenteisuus, avoin formaatti, entiteetti-URIt, linkitys.

Luotu: maaliskuuta 3, 2024, 05:03 (UTC)

Valinnat

Kaikki organisaatiot

Lataa: CSV JSON

Tulokset

  • Tähtien keskiarvo: 1.9
  • Tähtiä yhteensä: 21
  • Arvioidut tietoaineistot: 11 / 11
  • Tähtien jakauma:
    Arvioimatta Tähtiä 0 Tähtiä 1 Tähtiä 2 Tähtiä 3 Tähtiä 4 Tähtiä 5
    0 4 0 0 7 0 0
Tietoaineisto Kuvaus Tähtiä Reason
Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava - Östersundomin alue 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Uudenmaan maakuntakaava 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Uudenmaan maakuntakaava 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Uudenmaan maakuntakaavojen yhdistelmä 2017 yhtenäisessä tietomallissa 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Uudenmaan voimassa olevien maakuntakaavojen epävirallinen yhdistelmä 13.3.2023 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Uudenmaan voimassa olevien maakuntakaavojen epävirallinen yhdistelmä 13.3.2023 WFS 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Server reported status error: 400 Bad Request. Attempted on 27/02/2024. Tried ...
Uudenmaan voimassa olevien maakuntakaavojen epävirallinen yhdistelmä 13.3.2023 WMS 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Uusimaa-kaava 2050 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Uusimaa-kaava 2050 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.