Avoimuus (Five Stars)

Tietoaineistot arvioituna Tim Berners-Leen Five Stars of Openness -kriteeristöllä - avoin lisenssi, avoin saavutettavuus, rakenteisuus, avoin formaatti, entiteetti-URIt, linkitys.

Luotu: joulukuuta 1, 2023, 05:04 (UTC)

Valinnat

Kaikki organisaatiot

Lataa: CSV JSON

Tulokset

  • Tähtien keskiarvo: 0.1
  • Tähtiä yhteensä: 21
  • Arvioidut tietoaineistot: 220 / 220
  • Tähtien jakauma:
    Arvioimatta Tähtiä 0 Tähtiä 1 Tähtiä 2 Tähtiä 3 Tähtiä 4 Tähtiä 5
    2 204 7 7 0 0 0
Tietoaineisto Kuvaus Tähtiä Reason
ArchiMate 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
BPMN, Business Process Model and Notation 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
CLDR, Common Locale Data Repository 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
COBIT-malli 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Server reported status error: 404 Not Found. Attempted on 07/11/2023. Tried 90...
ISO 15836:2009 Dublin Core Metadata Element Set 0 License not open
ISO 19101-1 rev Reference model -- Part 1: Fundamentals 0 License not open
ISO 19156:2011 Observations and measurements 0 License not open
ISO 20000-1:2011, Information technology -- Service management 0 License not open
ISO 28500:2009: The WARC File Format 0 License not open
ISO 4217:2008, Codes for the representation of currencies and funds 0 License not open
ISO 6709:2008 Standard representation of geographical point position by coordinates 0 License not open
ISO 80000-1:2009, Quantities and units -- Part 1: General 0 License not open
ISO 8601:2004: Representation of dates and times 0 License not open
ISO/IEC 10646:2011, Universal Coded Character Set (UCS) 1 Content of file appeared to be format "TXT" which receives openness score: 1.
ISO/IEC 11179, Information Technology -- Metadata registries (MDR) 0 License not open
ISO/IEC 15408-1:2009: Evaluation criteria for IT security -- Part 1: Introduction and general model 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
ISO/IEC 15408-2:2008, Evaluation criteria for IT security -- Part 2: Security functional components 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
ISO/IEC 15408-3:2008, Evaluation criteria for IT security -- Part 3: Security assurance components 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
ISO/IEC 27001:2005, Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmät. Vaatimukset. 0 License not open
ISO/IEC 27002:2005, Tietoturvallisuuden hallintaa koskeva menettelyohje 0 License not open
ISO/IEC 8824-1:2008, ASN.1 0 License not open
ISO/IEC 9075-1:2008, Information technology — Database languages — SQL — Part 1: Framework (SQL/Framework) 0 License not open
ITIL-malli versio 2 tai uudempi 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Connection error: HTTPConnectionPool(host='www.itil-officialsite.com', port=80...
JHKA yhteiset ICT-palvelut v1.0 0 License not open
JHS 106 Postiosoite 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Server reported status error: 404 Not Found. Attempted on 06/11/2023. Tried 24...
JHS 133 Hakemistotiedot ja niiden ylläpito 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Server reported status error: 404 Not Found. Attempted on 06/11/2023. Tried 24...
JHS 135 Kaavojen, tonttijakojen ja rakennuskieltojen ominaisuustiedot 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Server reported status error: 404 Not Found. Attempted on 06/11/2023. Tried 24...
JHS 136 Menettelytavat JHS-työssä 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Server reported status error: 404 Not Found. Attempted on 06/11/2023. Tried 24...
JHS 143 Asiakirjojen kuvailun ja hallinnan metatiedot 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Server reported status error: 404 Not Found. Attempted on 06/11/2023. Tried 24...
JHS 146 Julkisuuslain mukaisen tietojärjestelmäselosteen laadintasuositus 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Server reported status error: 404 Not Found. Attempted on 06/11/2023. Tried 24...
JHS 152 Prosessien kuvaaminen 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Server reported status error: 404 Not Found. Attempted on 06/11/2023. Tried 24...
JHS 153 ETRS89-järjestelmän mukaiset koordinaatit Suomessa None
JHS 154 ETRS89 -järjestelmään liittyvät karttaprojektiot, tasokoordinaatistot ja karttalehtijako None
JHS 155 Verkkolaskujen käyttö julkishallinnossa 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Server reported status error: 404 Not Found. Attempted on 06/11/2023. Tried 24...
JHS 156 Asiakirjojen ja tietojen rekisteröinti sähköisen asioinnin ja asiankäsittelyn tiedonhallinnassa 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Server reported status error: 404 Not Found. Attempted on 06/11/2023. Tried 24...
JHS 157 Asiakaspäätteet julkishallinnossa 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Server reported status error: 404 Not Found. Attempted on 06/11/2023. Tried 24...
JHS 158 Paikkatiedon metatiedot 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Server reported status error: 404 Not Found. Attempted on 06/11/2023. Tried 24...
JHS 159 ISO OID-yksilöintitunnuksen soveltaminen julkishallinnossa 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Server reported status error: 404 Not Found. Attempted on 06/11/2023. Tried 24...
JHS 160 Paikkatiedon laadunhallinta 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Server reported status error: 404 Not Found. Attempted on 06/11/2023. Tried 24...
JHS 161 Sähköpostiosoitteet julkishallinnossa 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Server reported status error: 404 Not Found. Attempted on 06/11/2023. Tried 24...
JHS 162 Paikkatietojen mallintaminen tiedonsiirtoa varten 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Server reported status error: 404 Not Found. Attempted on 06/11/2023. Tried 24...
JHS 163 Suomen korkeusjärjestelmä N2000 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Server reported status error: 404 Not Found. Attempted on 06/11/2023. Tried 24...
JHS 164 Tunnistautuminen ja maksaminen sähköisessä asioinnissa VETUMA-palvelun avulla 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Server reported status error: 404 Not Found. Attempted on 06/11/2023. Tried 24...
JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot (JIT 2015) 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Server reported status error: 404 Not Found. Attempted on 06/11/2023. Tried 24...
JHS 167 Neuvottelumenettelyjen käyttö ICT-hankinnoissa 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Server reported status error: 404 Not Found. Attempted on 06/11/2023. Tried 24...
JHS 168 Videoneuvottelun käyttö julkisessa 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Server reported status error: 404 Not Found. Attempted on 06/11/2023. Tried 24...
JHS 169 Avoimen lähdekoodin ohjelmien käyttö julkisessa hallinnossa 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Server reported status error: 404 Not Found. Attempted on 06/11/2023. Tried 24...
JHS 170 Julkishallinnon XML-skeemat 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Server reported status error: 404 Not Found. Attempted on 06/11/2023. Tried 24...
JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Server reported status error: 404 Not Found. Attempted on 06/11/2023. Tried 24...
JHS 172 ICT-palvelujen kehittäminen: Esiselvitys 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Server reported status error: 404 Not Found. Attempted on 06/11/2023. Tried 24...
JHS 173 ICT-palvelujen kehittäminen: Vaatimusmäärittely 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Server reported status error: 404 Not Found. Attempted on 06/11/2023. Tried 24...
JHS 174 ICT-palvelujen palvelutasoluokitus 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Server reported status error: 404 Not Found. Attempted on 06/11/2023. Tried 24...
JHS 175 Julkisen hallinnon sanastotyöprosessi 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Server reported status error: 404 Not Found. Attempted on 06/11/2023. Tried 24...
JHS 176 Sähköisten asiakirjallisten tietojen käsittely, hallinta ja säilyttäminen 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Server reported status error: 404 Not Found. Attempted on 06/11/2023. Tried 24...
JHS 177 Paikkatietotuotteen määrittely 0 Content of file appeared to be format "RDFa" which receives openness score: 0.
JHS 178 Kunnan paikkatietopalvelurajapinta 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Server reported status error: 404 Not Found. Attempted on 06/11/2023. Tried 24...
JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Server reported status error: 404 Not Found. Attempted on 06/11/2023. Tried 24...
JHS 180 Paikkatiedon sisältöpalvelut 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Server reported status error: 404 Not Found. Attempted on 06/11/2023. Tried 24...
JHS 181 Julkisen hallinnon standardisalkku 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Server reported status error: 404 Not Found. Attempted on 06/11/2023. Tried 24...
JHS 182 ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Server reported status error: 404 Not Found. Attempted on 06/11/2023. Tried 24...
JHS 183 Julkisen hallinnon palvelujen tietomalli ja ryhmittely verkkopalveluissa 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Server reported status error: 404 Not Found. Attempted on 06/11/2023. Tried 24...
JHS 184 Kiintopistemittaus EUREF-FIN-koordinaattijärjestelmässä 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Server reported status error: 404 Not Found. Attempted on 06/11/2023. Tried 24...
JHS 185 Asemakaavan pohjakartan laatiminen 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Server reported status error: 404 Not Found. Attempted on 06/11/2023. Tried 24...
JHS 186 Luokitussuositusten koontisuositus 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Server reported status error: 404 Not Found. Attempted on 06/11/2023. Tried 24...
JHS 187 Tunnussuositusten koontisuositus 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Server reported status error: 404 Not Found. Attempted on 06/11/2023. Tried 24...
JHS 188 Kansallisen tie- ja katuverkostoaineiston ylläpito ja ylläpitotietojen dokumentointi 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Server reported status error: 404 Not Found. Attempted on 06/11/2023. Tried 24...
JHS 189 Avoimen tietoaineiston käyttölupa 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Server reported status error: 404 Not Found. Attempted on 06/11/2023. Tried 24...
JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Server reported status error: 404 Not Found. Attempted on 06/11/2023. Tried 24...
JHS 191 Tiedonohjaussuunnitelman rakenne 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Server reported status error: 404 Not Found. Attempted on 06/11/2023. Tried 24...
JHS 192 Kuntien ja kuntayhtymien tililuettelo 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Server reported status error: 404 Not Found. Attempted on 06/11/2023. Tried 24...
JHS 193 Paikkatiedon yksilöivät tunnukset 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Server reported status error: 404 Not Found. Attempted on 06/11/2023. Tried 24...
JHS 194 Kuntien ja kuntayhtymien XBRL-taksonomia 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Server reported status error: 404 Not Found. Attempted on 06/11/2023. Tried 24...
JHS 195 Toimipaikan ja toimipaikkaan liittyvien käsitteiden määritelmät 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Server reported status error: 404 Not Found. Attempted on 06/11/2023. Tried 24...
JHS 196 EUREF-FIN -järjestelmän mukaiset koordinaatit Suomessa 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Server reported status error: 404 Not Found. Attempted on 06/11/2023. Tried 24...
JHS 197 EUREF-FIN -koordinaattijärjestelmät, niihin liittyvät muunnokset ja karttalehtijako 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Server reported status error: 404 Not Found. Attempted on 06/11/2023. Tried 24...
JHS 198 Kokonaisarkkitehtuurin peruskuvaukset 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Server reported status error: 404 Not Found. Attempted on 06/11/2023. Tried 24...
JHS 199 Kuntien ja kuntayhtymien talousarvio ja -suunnitelma 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Server reported status error: 404 Not Found. Attempted on 06/11/2023. Tried 24...
JHS 200 Kuntien ja kuntayhtymien palveluluokitus 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Server reported status error: 404 Not Found. Attempted on 06/11/2023. Tried 24...
JHS 201 Rekisteritiedon metatiedot 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Server reported status error: 404 Not Found. Attempted on 06/11/2023. Tried 24...
Julkisen hallinnon arkkitehtuuriperiaatteet 0 License not open
Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin kehittämispolku 0 License not open
Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin rakenne ja hallinta 0 License not open
Julkisen hallinnon paikkatiedon viitearkkitehtuuri v. 0.8 0 License not open
Julkisen hallinnon tietoarkkitehtuuri 0 License not open
Julkisen hallinnon yhteisen metatietopalvelun esiselvitys 0 License not open
Kansallisen palveluväylän kehitysympäristö 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Connection error: HTTPConnectionPool(host='palveluvayla.fi', port=80): Max ret...
Kansallisen palveluväylän konseptin kuvaus 0 License not open
Kansallisen palveluväylän viitearkkitehtuuri 0 License not open
Käyttövaltuushallinnan viitearkkitehtuuri 0 License not open
Kokonaisarkkitehtuurin käsitteitä ja termejä 0 License not open
Kokonaisarkkitehtuurin koulutusmateriaalit 11/2012 - 03/2014 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Kokonaisarkkitehtuurin koulutusmateriaalit 2014 - 2015 0 License not open
Kokonaisarkkitehtuurin koulutusvideot 0 License not open
Kokonaisarkkitehtuurityön käynnistäminen kohdealueella 0 License not open
Kokonaisarkkitehtuurityön käynnistäminen organisaatiossa 0 License not open
Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuurin hallintamalli 0 License not open
Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin prosessit 0 License not open
MAKU-TOS: maakuntien tiedonohjauksen hallintamalli 1 Content of file appeared to be format "PDF" which receives openness score: 1.
MDM esiselvitys 1 Content of file appeared to be format "PDF" which receives openness score: 1.
MDM-viitearkkitehtuuri 0 License not open
METS, Metadata Encoding and Transmission Standard 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
OGC Catalogue Service 0 License not open
OGC CityGML 0 License not open
OGC Coordinate Transformation 0 License not open
OGC Geography Markup Language (versio 3.3) 0 License not open
OGC Geospatial eXtensible Access Control Markup Language (GeoXACML) 0 License not open
OGC Simple Features 0 License not open
OGC Styled Layer Descriptor 0 License not open
OGC SWE Common Data Model 0 License not open
OGC Symbology Encoding 0 License not open
OGC Web Coverage Service 0 License not open
OGC Web Map Tile Service 0 License not open
OGC Web Processing Service 0 License not open
OGC Web Service Common 0 License not open
ONKI Ontologiakirjastopalvelu 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Paikkatiedon viitearkkitehtuuri 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
PERA Tekninen arkkitehtuuriratkaisu tietovarantojen rajapintapalveluiden toteuttamiselle 0 License not open
Perusrekisterien tietojen käsittelyä koskevien yleiset käyttöehdot 0 License not open
PerustA. Perustietovarantojen viitearkkitehtuuri 1.0 0 License not open
RDF, Resource Description Framework 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
RFC 2119, Key words for use in RFCs to Indicate Requirement Levels 0 License not open
RFC 2141, URN, Uniform resource name - generic syntax 0 License not open
RFC 2142, Mailbox Names for Common Services, Roles and Functions 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
RFC 3629, UTF-8, a transformation format of ISO 10646 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
RFC 3986, URI, Uniform Resource Identifier - generic syntax 0 License not open
RFC 4510, LDAPv3, Lightweight Directory Access Protocol (LDAP): Technical Specification Road Map 0 License not open
SADe-ohjelma: avoimen lähdekoodin toimintamalli 0 License not open
SADe-ohjelma: ICT:n ympäristövaikutukset -toimintamalli 1 Content of file appeared to be format "PDF" which receives openness score: 1.
SADe-ohjelman esteettömyystoimintamalli 0 License not open
SÄHKE1: Asiankäsittelyjärjestelmiin sisältyvien pysyvästi säilytettävien asiakirjallisten tietojen säilyttäminen yksinomaan sähköisessä muodossa 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Server reported status error: 404 Not Found. Attempted on 07/11/2023. Tried 82...
SÄHKE2: Sähköisten asiakirjallisten tietojen käsittely, hallinta ja säilyttäminen 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Server reported status error: 404 Not Found. Attempted on 07/11/2023. Tried 82...
Sähköisen arkistoinnin markkinaselvitys 1 Content of file appeared to be format "PDF" which receives openness score: 1.
Sähköisen arkistointipalvelun tietoturvavaatimuksia 1 Content of file appeared to be format "PDF" which receives openness score: 1.
SAVI 1.0 0 License not open
SFS 4175, Numeroiden ja merkkien kirjoittaminen 0 License not open
SFS 5966, Näppäimistökaavio 0 License not open
SFS-EN 13710:en European Ordering Rules. Ordering of characters from Latin, Greek, Cyrillic, Georgian and Armenian scripts 0 License not open
SFS-EN ISO 3166-1 Maiden ja niiden osa-alueiden nimien tunnukset 0 License not open
SFS-EN ISO 9000: 2005, Laadunhallintajärjestelmät. Perusteet ja sanasto 0 License not open
SFS-EN ISO 9001: 2008, Laadunhallintajärjestelmät. Vaatimukset 0 License not open
SFS-ISO 2108 Kirjan tai muun erillisteoksen kansainvälinen standarditunnus (ISBN) 0 License not open
SFS-ISO 3297 Jatkuvan julkaisun kansainvälinen standarditunnus (ISSN) 0 License not open
SFS-ISO 639-2, Kielten nimien tunnukset 0 License not open
SFS-ISO/IEC 27005:2011, Informaatioteknologia. Turvallisuus. Tietoturvariskien hallinta. 0 License not open
SKOS, Simple Knowledge Organization System 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
SOAP, Simple Object Access Protocol 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Tellus 2 0 License not open
Tietoja valtion hankesalkusta 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Toiminnan ja tietohallinnon kehittäminen kokonaisuutena 0 License not open
Tunnistus- ja maksamispalvelu Vetuma 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
UDDI, Universal Description Discovery and Integration 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
UML, Unified Modeling Language 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Unicode 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
VAHTI-ohje 2001/4 Sähköisten palveluiden ja asioinnin tietoturvallisuuden yleisohje 0 Content of file appeared to be format "RDFa" which receives openness score: 0.
VAHTI-ohje 2002/3 Valtionhallinnon etätyön tietoturvallisuusohje 0 Content of file appeared to be format "RDFa" which receives openness score: 0.
VAHTI-ohje 2003/1 Valtion tietohallinnon Internet-tietoturvallisuusohje 0 Content of file appeared to be format "RDFa" which receives openness score: 0.
VAHTI-ohje 2003/2 Turvallinen etäkäyttö turvattomista verkoista 0 Content of file appeared to be format "RDFa" which receives openness score: 0.
VAHTI-ohje 2003/7 Ohje riskien arvioinnista tietoturvallisuuden edistämiseksi valtionhallinnossa 0 Content of file appeared to be format "RDFa" which receives openness score: 0.
VAHTI-ohje 2004/1 Valtionhallinnon tietoturvallisuuden kehitysohjelma 2004-2006 0 Content of file appeared to be format "RDFa" which receives openness score: 0.
VAHTI-ohje 2004/2 Tietoturvallisuus ja tulosohjaus 0 Content of file appeared to be format "RDFa" which receives openness score: 0.
VAHTI-ohje 2004/3 Haittaohjelmilta suojautumisen yleisohje 0 Content of file appeared to be format "RDFa" which receives openness score: 0.
VAHTI-ohje 2004/4 Datasäkerhet och resultatstyrning 0 Content of file appeared to be format "RDFa" which receives openness score: 0.
VAHTI-ohje 2004/5 Valtionhallinnon keskeisten tietojärjestelmien turvaaminen 0 Content of file appeared to be format "RDFa" which receives openness score: 0.
VAHTI-ohje 2005/1 Information security and management by results 0 Content of file appeared to be format "RDFa" which receives openness score: 0.
VAHTI-ohje 2005/2 Valtionhallinnon sähköpostien käsittelyohje 0 Content of file appeared to be format "RDFa" which receives openness score: 0.
VAHTI-ohje 2005/3 Tietoturvapoikkeamatilanteiden hallinta 0 Content of file appeared to be format "RDFa" which receives openness score: 0.
VAHTI-ohje 2006/10 Henkilöstön tietoturvaohje 0 Content of file appeared to be format "RDFa" which receives openness score: 0.
VAHTI-ohje 2006/11 Tietoturvakouluttajan opas 0 Content of file appeared to be format "RDFa" which receives openness score: 0.
VAHTI-ohje 2006/12 Tunnistaminen julkishallinnon verkkopalveluissa 0 Content of file appeared to be format "RDFa" which receives openness score: 0.
VAHTI-ohje 2006/2 Electronic Mail-handling Instruction for State Government 0 Content of file appeared to be format "RDFa" which receives openness score: 0.
VAHTI-ohje 2006/5 Asianhallinnan tietoturvallisuutta koskeva ohje 0 Content of file appeared to be format "RDFa" which receives openness score: 0.
VAHTI-ohje 2006/6 Tietoturvatavoitteiden asettaminen ja mittaaminen 0 Content of file appeared to be format "RDFa" which receives openness score: 0.
VAHTI-ohje 2006/7 Muutos ja tietoturvallisuus, alueellistamisesta ulkoistamiseen - hallittu prosessi 0 Content of file appeared to be format "RDFa" which receives openness score: 0.
VAHTI-ohje 2006/9 Käyttövaltuushallinnon periaatteet ja hyvät käytännöt 0 Content of file appeared to be format "RDFa" which receives openness score: 0.
VAHTI-ohje 2007/1 Osallistumisesta vaikuttamiseen - Valtionhallinnon haasteet kansainvälisessä tietoturvatyössä 0 Content of file appeared to be format "RDFa" which receives openness score: 0.
VAHTI-ohje 2007/2 Älypuhelimien tietoturvallisuus - Hyvät käytännöt 0 Content of file appeared to be format "RDFa" which receives openness score: 0.
VAHTI-ohje 2007/3 Tietoturvallisuudella tuloksia 0 Content of file appeared to be format "RDFa" which receives openness score: 0.
VAHTI-ohje 2008/09 Hankkeen tietoturvaohje 0 Content of file appeared to be format "RDFa" which receives openness score: 0.
VAHTI-ohje 2008/2 Tärkein tekijä on ihminen - henkilöstöturvallisuus osana tietoturvallisuutta 0 Content of file appeared to be format "RDFa" which receives openness score: 0.
VAHTI-ohje 2008/3 Valtionhallinnon salauskäytäntöjen tietoturvaohje 0 Content of file appeared to be format "RDFa" which receives openness score: 0.
VAHTI-ohje 2008/7 Informationssäkerhetsanvisning för personalen 0 Content of file appeared to be format "RDFa" which receives openness score: 0.
VAHTI-ohje 2008/8 Valtionhallinnon tietoturvasanasto 0 Content of file appeared to be format "RDFa" which receives openness score: 0.
VAHTI-ohje 2009/2 ICT-toiminnan varautuminen häiriö- ja erityistilanteisiin 0 Content of file appeared to be format "RDFa" which receives openness score: 0.
VAHTI-ohje 2009/3 Lokiohje 0 Content of file appeared to be format "RDFa" which receives openness score: 0.
VAHTI-ohje 2009/4 Information Security Instructions for Personnel 0 Content of file appeared to be format "RDFa" which receives openness score: 0.
VAHTI-ohje 2009/5 Effective Information Security 0 Content of file appeared to be format "RDFa" which receives openness score: 0.
VAHTI-ohje 2009/6 Kohdistetut hyökkäykset 0 Content of file appeared to be format "RDFa" which receives openness score: 0.
VAHTI-ohje 2009/7 Valtioneuvoston periaatepäätös valtionhallinnon tietoturvallisuuden kehittämisestä 0 Content of file appeared to be format "RDFa" which receives openness score: 0.
VAHTI-ohje 2010/2 Ohje tietoturvallisuudesta valtionhallinnossa annetun asetuksen täytäntöönpanosta 0 Content of file appeared to be format "RDFa" which receives openness score: 0.
VAHTI-ohje 2010/3 Sisäverkko-ohje 0 Content of file appeared to be format "RDFa" which receives openness score: 0.
VAHTI-ohje 2010/4 Sosiaalisen median tietoturvaohje 0 Content of file appeared to be format "RDFa" which receives openness score: 0.
VALDA 1.2 määrittelydokumentaatio 0 License not open
VALDA -integraation määrittelydokumentaatio 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Connection timed out after 30s. Attempted on 07/11/2023. This URL last worked ...
Valtion avattuja tietovarantoja 2014 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Valtioneuvoston kokonaisarkkitehtuuri v1.0 0 License not open
Valtionhallinnon arkkitehtuuriperiaatteet v1.0 0 License not open
Valtionhallinnon tietojärjestelmäsalkku 2014 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Valtionhallinnon yhteinen toiminta-arkkitehtuuri v1.0 0 License not open
Valtionhallinnon yhteisen kokonaisarkkitehtuurin kehittämispolku v0.1 0 License not open
Valtionhallinnon yhteisen kokonaisarkkitehtuurin rakenne ja hallinta v1.0 0 License not open
Valtion hankintatoimen tavoitearkkitehtuuri 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Valtion talousarvioesitykset 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Valtion taloushallinnon arkkitehtuuri 1 Content of file appeared to be format "PDF" which receives openness score: 1.
VHKA yhteiset ICT-palvelut v1.0 0 License not open
Viitearkkitehtuurimalli 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
WCAG, Web Content Accessibility Guidelines v2.0 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
WS-BPEL, Web Services Business Process Execution Language 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
WSDL, Web Service Description Language 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
XLink, XML Linking Language 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
XMI, XML Metadata Interchange 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
XMLdsig, XML Signature Syntax and Processing (Second Edition) 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
XML, Extensible Markup Language 1.0. Fourth Edition 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
XMLnames, Namespaces in XML 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
XML Schema 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
XPath, XML Path Language 2.0 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
XPointer, XML Pointer Language 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Xquery, XML Query Language 1.0 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
XSLT, XSL Transformations v.2.0 / 2007 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
YSA, Yleinen suomalainen asiasanasto 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
YSO, Yleinen suomalainen ontologia 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.