Avoimuus (Five Stars)

Tietoaineistot arvioituna Tim Berners-Leen Five Stars of Openness -kriteeristöllä - avoin lisenssi, avoin saavutettavuus, rakenteisuus, avoin formaatti, entiteetti-URIt, linkitys.

Luotu: toukokuu 31, 2020, 05:04 (UTC)

Valinnat

Kaikki organisaatiot

Lataa: CSV JSON

Tulokset

  • Keskiarvo: 0.0
  • Tähdet yhteensä: 0
  • Arvioidut tietoaineistot: 47 / 47
  • Arvosanajakauma:
    Score TBC Score 0 Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Score 5
    0 47 0 0 0 0 0
Tietoaineisto Kuvaus Score Reason
Vantaan asuntokanta talotyypin ja valmistumisvuoden mukaan 31.12.2011- 0 License not open
Vantaan asuntokunnat henkilöluvun mukaan alkaen 1.1.1978 0 License not open
Vantaa: Muuttaneet alueittain ja ikäryhmittäin 1998- 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Vantaan perheet perhetyypin mukaan alkaen 1.1.1999 0 License not open
Vantaan rakennukset käyttötarkoituksen ja valmistumisvuoden mukaan 2002- 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Vantaalla asuva työllinen työvoima sukupuolen ja iän mukaan 31.12.1975- 0 License not open
Vantaan 15 vuotta täyttäneet sukupuolen, iän ja koulutusasteen (ennakkotieto) mukaan 1.1.2000- 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Vantaan väestö sukupuolen ja iän mukaan 1.1.1999- 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Vantaa: Asuntotuotanto talotyypin, hallintaperusteen, rahoitusmuodon ja huoneistotyypin mukaan 2000- 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Vantaa: Rakennustuotanto käyttötarkoituksen mukaan vuodesta 2000- 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Vantaan väestöennuste alueittain 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Vantaan perheväestö alkaen 1.1.1999 0 License not open
Vantaan rakennukset käyttötarkoituksen mukaan 1990-2002 0 License not open
Vantaa: Syntyneet alueittain alkaen vuodesta 1998 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Vantaa: Työpaikat toimialaluokitus-1995 mukaan 31.12.1995-2002 0 License not open
Vantaan väestö ikäryhmittäin 1.1.1971- 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Vantaan asuntotuotanto talotyypin mukaan 1970-2001 0 License not open
Vantaan rakennustuotanto 1970-2001 ja uuden käyttöluokituksen mukaan vuosina 1990-2001 0 License not open
Vantaan ruotsinkielisten väestöennuste 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Vantaan asuntokanta hallintaperusteen ja huoneistotyypin mukaan alkaen 31.12.2002 0 License not open
Vantaa: kuolleet 1998- 0 License not open
Vantaan lapsiperheet lapsiluvun mukaan (alle 18 v. lapset) alkaen 1.1.1999 0 License not open
Vantaa: Työpaikat toimialan (Toimialaluokitus 2002, 2-3-nro) mukaan 31.12.2002-2007 0 License not open
Vantaan väestö äidinkielen mukaan 1.1.1999- 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Vantaan asuntotuotanto rahoitusmuodon ja huoneistotyypin mukaan vuosina 1978-2001 0 License not open
Vantaan rakennustuotanto vanhan käyttötarkoitusluokittelun mukaan 1970-1991 0 License not open
Vantaan lapsiperheet lapsiluvun mukaan (iästä riippumatta) alkaen 1.1.1999 0 License not open
Vantaa: Työttömät ja työttömyysaste sukupuolen mukaan 31.12.2000- 0 License not open
Vantaa: Työpaikat toimialan (Toimialaluokitus 1995, 2-3-nro) mukaan 31.12.1998-2001 0 License not open
Vantaan vuokra-asuntotuotanto vuosina 1971-2001 0 License not open
Vantaa: Informaatiosektorin työpaikat (Toimialaluokitus 2002) 31.12.2002-2007 0 License not open
Vantaa: Informaatiosektorin työpaikat (Toimialaluokitus 1995) 31.12.1998-2001 0 License not open
Vantaa: Työpaikat vanhan elinkeinoluokituksen mukaan 31.12.1975-1990 0 License not open
Valmistuneet rakennukset Vantaalla käyttötarkoituksen ja asuntojen huoneistotyypin mukaan 0 License not open
Vantaa alueittain 0 License not open
Vantaalla asuva työllinen työvoima toimialan (TOL 1995 ja 2002) mukaan 31.12.1995- 0 License not open
Vantaan asunnot talotyypin, hallintaperusteen ja käytössäolotilanteen mukaan 2002- 0 License not open
Vantaan kaupungin investoinnit 0 License not open
Vantaan kaupungin ostot 0 License not open
Vantaan kaupungin palvelujen saavutettavuuskysely 2018 0 License not open
Vantaan kaupungin tilastollinen vuosikirja 0 License not open
Vantaan kaupungin tulot ja menot 0 License not open
Vantaan rakennuskanta ja asuntojen huoneistotyypit rakennuksen käyttötarkoituksen mukaan 0 License not open
Vantaan väestöennuste iän ja sukupuolen mukaan 0 License not open
Vantaan väestöennuste osa-alueittain iän ja sukupuolen mukaan 0 License not open
Vantaan väestö valtionveronalaisten tulojen mukaan 2001- 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Vantaan väestö 0 License not open