Avoimuus (Five Stars)

Tietoaineistot arvioituna Tim Berners-Leen Five Stars of Openness -kriteeristöllä - avoin lisenssi, avoin saavutettavuus, rakenteisuus, avoin formaatti, entiteetti-URIt, linkitys.

Luotu: marraskuuta 29, 2023, 05:02 (UTC)

Valinnat

Kaikki organisaatiot

Lataa: CSV JSON

Tulokset

  • Tähtien keskiarvo: 2.8
  • Tähtiä yhteensä: 501
  • Arvioidut tietoaineistot: 389 / 389
  • Tähtien jakauma:
    Arvioimatta Tähtiä 0 Tähtiä 1 Tähtiä 2 Tähtiä 3 Tähtiä 4 Tähtiä 5
    208 14 0 0 167 0 0
Tietoaineisto Kuvaus Tähtiä Reason
110 kV syöttöjohto 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
1500 V:n lämmitysliitäntä 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
400 V pistorasiakeskukset 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Aidat None
Aidat (Tierekisterin tietolaji 515) 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Aidat (Tierekisterin tietolaji 515) None
Ajolanka None
Ajoradan leveys (Tierekisterin tietolaji 136) 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Ajoradat ja moottoriväylät (Tierekisterin tietolaji 135) 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Alikulkupaikat None
Alikulkupaikka (Tierekisterin tietolaji 262) 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Asema maankäytön rakenteessa 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Asema maankäytön rakenteessa None
Asukastiheys 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Asukastiheys None
Asukastiheys (Tierekisterin tietolaji 233) None
Automaattivalvontajaksot (Tierekisterin tietolaji 194) 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Bussipysäkin katokset (Tierekisterin tietolaji 508) 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Bussipysäkin varusteet (Tierekisterin tietolaji 507) None
Digiroad None
Eläinvaroitukset 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Erikoiskuljetusreitit 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Erikoiskuljetusreitit (Tierekisterin tietolaji 144) None
Erikoiskytkinasema None
Erotusalueet None
Eurooppatiet 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Eurooppatiet None
Hallinnollinen toimenpide (Tierekisterin tietolaji 134) 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Hallinnolliset rajat (Tierekisterin tietolaji 128) None
Hanketiedot 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Hanko-Hyvinkää-tasoristeyshanke None
Hiekanantolaite None
Hiekkalaatikot (Tierekisterin tietolaji 516) 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Hirvivaroitus (Tierekisterin tietolaji 303) 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Hoitosopimukset (Tierekisterin tietolaji 131) 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Hoitosopimus None
Huoltoaukot (Tierekisterin tietolaji 519) 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Huoltoaukot (Tierekisterin tietolaji 519) None
Imumuuntaja None
Imutyhjennyspiste 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
INSPIRE dataset: Aerodrome Node None
INSPIRE Dataset: Air Route Link None
INSPIRE dataset: Airspace Area None
INSPIRE dataset: Designated Point None
INSPIRE dataset: Instrument Approach Procedure None
INSPIRE dataset: Navaid None
INSPIRE dataset: Procedure Link None
INSPIRE dataset: Railway Link None
INSPIRE dataset: Railway Node 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
INSPIRE dataset: Railway Node None
INSPIRE dataset: Railway Station Node 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
INSPIRE dataset: Railway Station Node None
INSPIRE dataset: Road Link None
INSPIRE dataset: Road Node None
INSPIRE dataset: Runway Area None
INSPIRE dataset: Runway Centreline Point None
INSPIRE dataset: Standard Instrument Arrival None
INSPIRE dataset: Standard Instrument Departure None
INSPIRE Download Service (WFS) for Railway Transport Networks None
INSPIRE Download Service (WFS) for Road Transport Networks 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
INSPIRE Download Service (WFS) for Road Transport Networks None
INSPIRE Download Service (WFS) for Water Transport Networks None
INSPIRE View Service (WMS) for Management Restriction Or Regulation Zone None
INSPIRE View Service (WMS) for Water Transport Networks None
Jarrujen koettelujärjestelmä None
Jätehuolto (Tierekisterin tietolaji 505) 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Jätehuolto (Tierekisterin tietolaji 505) None
Johdot ja kaapelit (Tierekisterin tietolaji 314) None
Kääntöorsi None
Kääntöpöytä 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Kaarteet 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Kaarteet None
Kaarteet (Tierekisterin tietolaji 111) 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Kadunpitopäätökset 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Kadunpitopäätökset None
Kaistan päällystetyyppi (Tierekisterin tietolaji 330) None
Kaistat None
Kaistat (Tierekisterin tietolaji 160) 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Kaiteet None
Kaiteet (Tierekisterin tietolaji 501) 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Kannatin None
Kansi 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Kantavat kerrokset None
Kantavuuskeskiarvo (Tierekisterin tietolaji 210) 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Kantavuuskeskiarvo (Tierekisterin tietolaji 210) None
Kantavuusmittaus (Tierekisterin tietolaji 211) None
Kartasto-työtila 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Kasvillisuusrakenteet None
Katu- ja yksityistieliittymäluvat 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Katu- ja yksityistieliittymät None
Kävelyn ja pyöräilyn välit (Tierekisterin tietolaji 156) 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Kävelyn ja pyöräilyn väylä None
Käynnissä olevat väylähankkeet None
Kelirikkorajoitus (Tierekisterin tietolaji 162) None
Keskialueet None
Kevyen liikenteen väylä (Tierekisterin tietolaji 166) 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Kiintopiste (Tierekisterin tietolaji 191) None
Kiskon kunnossapito None
Kiskon osien vaihto None
Kiskon tarkastus None
Kiskon vikahavainto None
Kiskotus None
Kivetyt alueet (Tierekisterin tietolaji 518) None
Kohtaamispaikat ja levikkeet (Tierekisterin tietolaji 198) None
Korjaussopimus None
Korjaustarpeen kontrollimittaus (Tierekisterin tietolaji 326) 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Korjaustarpeen kontrollimittaus (Tierekisterin tietolaji 326) None
Korjausvelka-aineistot (tiet ja rata) None
Korkeusrajoitukset 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Korkeusrajoitukset None
Korkeusrajoitus (Tierekisterin tietolaji 263) 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Kuormituskapasiteetti 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Kuormituskapasiteetti None
Laakerien kuumakäynti-ilmaisin None
Ladottavat pintarakenteet None
Laituripolut ja huoltotiet None
Läjitysalue (vesiväyläaineisto) 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Läjitysalue (vesiväyläaineisto) None
Laskentapaikka (Tierekisterin tietolaji 202) None
Lastauslaituri 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Lastauslaituri None
Levähdysalueiden varusteet (Tierekisterin tietolaji 503) None
Leveysrajoitukset None
Leveysrajoitus (Tierekisterin tietolaji 264) 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Levikkeet 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Liikennelaskentamenetelmät None
Liikennemäärät None
Liikennemäärä (Tierekisterin tietolaji 201) 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Liikennemerkein etuajo-oikeutetut seutu- ja yhdystiet (06/21) None
Liikennemerkit None
Liikennemerkit (Tierekisterin tietolaji 506) 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Liikennemerkit (Tierekisterin tietolaji 506) 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Liikennemerkkien kirjasintyyppi (vanha) 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Liikennepaikka 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Liikennepaikka 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Liikennepaikka None
Liikennöinti None
Liittymäkiellot 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Liittymäkielto (Tierekisterin tietolaji 250) 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Loistot (vesiväyläaineisto) 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Luiskat 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Maadoitus 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Maanteiden hoitourakka-alueet 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Maanteiden puuvirrat None
Mäet None
Mäet (Tierekisterin tietolaji 112) 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Mäet (Tierekisterin tietolaji 112) None
Mastot None
Matka-ajan seuranta (Tierekisterin tietolaji 181) 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Matkailu- ja museotiet (Tierekisterin tietolaji 146) 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Matkailutiet None
Matkustajalaiturin osa 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Matkustajalaiturin osa None
Matkustajalaiturit None
Melun ekvivalenttitaso (päivä) maantiet ja kadut 2022 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Melun ekvivalenttitaso (päivä) maantiet ja kadut 2022 None
Melun ekvivalenttitaso (päivä) rautatiet 2022 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Melun ekvivalenttitaso (päivä) rautatiet 2022 None
Melun ekvivalenttitaso (yö) maantiet ja kadut 2022 None
Melun ekvivalenttitaso (yö) rautatiet 2022 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Melurakenteet (Tierekisterin tietolaji 514) 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Merenkulun turvalaitteet (vesiväyläaineisto) None
Merkki 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Merkki None
Mittarata (Tierekisterin tietolaji 341) None
Moniraiteinen rataverkko 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Museotiet 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Muu urakka None
Näkemäpituudet None
Näkemäpituus (Tierekisterin tietolaji 113) None
Näkemäprosentit 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Näkemäprosentit None
Näkemäprosentti (Tierekisterin tietolaji 109) 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Näkemäprosentti (Tierekisterin tietolaji 109) None
Navigointilinja (vesiväyläaineisto) 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Nopeusrajoitus ja taajamanopeusrajoitus (Tierekisterin tietolaji 168) 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Nopeusrajoituspäätökset 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Onnettomuusindeksi, linja None
Onnettomuusindeksi (Tierekisterin tietolaji 231) None
Onnettomuusriski, risteys None
Onnettomuusriski, risteys (Tierekisterin tietolaji 232) None
Otostie (Tierekisterin tietolaji 170) None
Oulu-Laurila-tasoristeyshanke None
Päällysrakenneluokka 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Päällysrakenneluokka None
Päällysrakenteen lujitteet None
Päällysteen alustankäsittely (Tierekisterin tietolaji 152) 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Päällysteen korjausluokka 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Päällysteen korjausluokka None
Päällysteen korjaustarve (Tierekisterin tietolaji 327) 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Päällysteen korjaustarve (Tierekisterin tietolaji 327) None
Päällysteiden kunto None
Päällysteiden ylläpitoluokka (Tierekisterin tietolaji 150) 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Päällysteleveys (Tierekisterin tietolaji 173) None
Päällystystoimenpide (Tierekisterin tietolaji 331) 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Päällystystoimenpide (Tierekisterin tietolaji 331) None
Paaluperustukset 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Pääraiteen tasoristeykset None
Pääväylät None
Paineilmajärjestelmä None
Painorajoitusalttius (Tierekisterin tietolaji 309) 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Painorajoitusalttius (Tierekisterin tietolaji 309) None
Päivätunnus (vesiväyläaineisto) 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Päivätunnus (vesiväyläaineisto) None
Palvelualueet None
Palvelusopimukset (Tierekisterin tietolaji 151) 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Palvelusopimukset (Tierekisterin tietolaji 151) None
Palvelusopimus None
Pehmeiköt 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Pehmeiköt None
Penkereet 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Piennar (Tierekisterin tietolaji 163) 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Piensolutukiasemat 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Pientareen leveys (Tierekisterin tietolaji 164) 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Pientareen leveys (Tierekisterin tietolaji 164) None
Pientareet None
Pintaukset 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Pintaukset None
Pistemäinen tiealueen poikkileikkausvaurio None
Pohjavahvistukset ja pohjarakenteet (Tierekisterin tietolaji 171) None
Pohjaveden suojaus (Tierekisterin tietolaji 142) 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Pohjaveden suojaus (Tierekisterin tietolaji 142) None
Pohjavesialueet None
Pohjavesialue (Tierekisterin tietolaji 141) None
Poistetut tasoristeykset 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Pölkytys 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Polttoaineen tankkauspiste None
Pori-Mäntyluoto-Tahkoluoto-tasoristeyshanke None
Portaalit None
Portaat None
Portaat (Tierekisterin tietolaji 517) 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
PTM 100 m (Tierekisterin tietolaji 704) 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
PTM-kontrollimittaus (Tierekisterin tietolaji 714) 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Puomit, sulkulaitteet ja pollarit None
Puomit (Tierekisterin tietolaji 520) 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Puskin None
Pylväät None
Pyöräprofiilimittalaite 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Pyörätien ja jalkakäytävän yhdistelmän haara (Tierekisterin tietolaji 270) 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Pyörätien ja jalkakäytävän yhdistelmän käyttöoikeus (Tierekisterin tietolaji 271) 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Pyörätien ja jalkakäytävän yhdistelmän käyttöoikeus (Tierekisterin tietolaji 271) None
Pyörävoimailmaisin 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Radan merkit None
Radio-ohjaus 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Raideosuus None
Raidevirtapiiri 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Raidevirtapiiri None
Raisio-Naantali-tasoristeyshanke None
Raiteiden isännöintialueet 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Raiteiden kunnossapitoalueet 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Raiteisuus 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Ratakilometrit None
Rataluokka: matkustajaliikenne / tavaraliikenne 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Rataluokka: matkustajaliikenne / tavaraliikenne None
Rautatieliikennepaikat ja osiinjaettujen liikennepaikkojen osat 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Rautatietasoristeys (Tierekisterin tietolaji 192) 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Reunakivet (Tierekisterin tietolaji 522) 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Reunapaalut 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Reunapaalut (Tierekisterin tietolaji 513) None
Reunatuet 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Reunatuet None
RFID-lukijajärjestelmä 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
RFID-lukijajärjestelmä None
Routaeristeet 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Rummut (Tierekisterin tietolaji 509) 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Rumpuputket 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Rumpuputket None
Runkoverkko (Tierekisterin tietolaji 340) 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Ruoppausalue (vesiväyläaineisto) 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Sähköistys None
Sidotut päällysrakenteet 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Sidotut päällysrakenteet None
Silta (Tierekisterin tietolaji 261) 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Silta (Tierekisterin tietolaji 261) None
Sitomattomat pintarakenteet 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Sitomattomat pintarakenteet None
Sivuraiteen tasoristeykset 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Sivuraiteen tasoristeykset None
Sorateiden runkokelirikko (Tierekisterin tietolaji 328) 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Sorateiden runkokelirikko (Tierekisterin tietolaji 328) None
Soratieluokka 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Soratieluokka (Tierekisterin tietolaji 149) 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Suljettujen rataosien tasoristeykset 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Suljettujen rataosien tasoristeykset None
Sulkukanavat (vesiväyläaineisto) None
Suoja-alueet None
Suoja-alue (Tierekisterin tietolaji 305) 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Suojatiet 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Suojatiet None
Suojatiet (Tierekisterin tietolaji 310) 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Suojaukset ja eristykset 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Suojaukset ja eristykset None
Suomen liikennemerkit QGIS-kuvakirjastona 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Syöttöasema 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Taajama (Tierekisterin tietolaji 139) 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Talvihoitoluokka 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Talvihoitoluokka (Tierekisterin tietolaji 132) 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Talvinopeusrajoituspäätökset None
Talvinopeusrajoitus (Tierekisterin tietolaji 169) 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Tampere-Pori-tasoristeyshanke 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Tasoristeykset None
Tasoristeys 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Tasoristeyslaitos None
Tasoristeysonnettomuudet 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Tasoristeysten poisto- ja parantamishanke None
Tasoristeystiedot None
Taululinja (vesiväyläaineisto) 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Taululinja (vesiväyläaineisto) 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Täytöt 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Tekninen piste (Tierekisterin tietolaji 523) 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Tekninen toimenpide 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Tekninen toimenpide (Tierekisterin tietolaji 133) 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Telematiikkajakso (Tierekisterin tietolaji 180) 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Telematiikkajakso (Tierekisterin tietolaji 180) None
Telien kunnonvalvontalaite 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Telien kunnonvalvontalaite None
TEN-luokka 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
TEN-luokka 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
TEN-luokka None
TERN-verkko None
Tieliikenneonnettomuudet (metatieto siirtymässä) 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Tieliikenneonnettomuudet (Väylävirasto) None
Tieliikenteen liikennemäärät (2012-2022) None
Tieliikenteen onnettomuusindeksi, linja 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Tienkäyttäjien palvelualueet (Tierekisterin tietolaji 195) 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Tien keskialue (Tierekisterin tietolaji 138) None
Tien päällyste (Tierekisterin tietolaji 137) 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Tienrakennetoimenpiteet 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Tienrakennetoimenpiteet None
Tienvarsikalusteet None
Tienvarsimainokset None
Tienvarsimainokset (Tierekisterin tietolaji 197) 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Tienvarsimainosilmoitukset 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Tienvarsimainosilmoitukset None
Tieosoiteverkko 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Tieosoiteverkko None
Tierekisteri None
Toiminnallinen luokka None
Toiminnallinen luokka (Tierekisterin tietolaji 130) 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Tukikerros 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Tulvakohteet None
Tulvakohteet (Tierekisterin tietolaji 157) 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Turku-Uusikaupunki-tasoristeyshanke None
Tutkamajakka (vesiväyläaineisto) 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
UPS None
Urakka-alue (Tierekisterin tietolaji 312) None
Vaihteet None
Valaistus None
Valaistus (Tierekisterin tietolaji 167) 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Välikaistat (Tierekisterin tietolaji 165) 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Välikytkinasema 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Välikytkinasema None
Välimäinen tiealueen poikkileikkausvaurio None
Valosektorit (vesiväyläaineisto) 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Valosektorit (vesiväyläaineisto) 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Valosektorit (vesiväyläaineisto) None
Valuma-altaat 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Valuma-altaat 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Varareitit (Tierekisterin tietolaji 159) None
Varasto- ja kuormausalueet None
Varmistetut reitit None
Varmistetut reitit (Tierekisterin tietolaji 158) 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Vaununlämmitysasema 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Väyläalue (vesiväyläaineisto) 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Väyläalue (vesiväyläaineisto) 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Väylän luonne None
Väylän luonne (Tierekisterin tietolaji 101) 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Väylän luonne (Tierekisterin tietolaji 101) None
Väylä (vesiväyläaineisto) 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Väyläviraston asiakirjat kartalla None
Väyläviraston avoin WFS-rajapinta None
Väyläviraston avoin WMS-rajapinta None
Väylien suunnitelmakohteet 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Velho None
Verkot (Tierekisterin tietolaji 153) None
Vesiliikennemerkki (vesiväyläaineisto) 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Vesiväylien rajoitusalueet (vesiväyläaineisto) None
Viemärit (Tierekisterin tietolaji 512) None
Viheralueet None
Viheralueet (Tierekisterin tietolaji 510) 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Viheralueet (Tierekisterin tietolaji 510) None
Viherhoitoluokka None
Viherhoitoluokka (Tierekisterin tietolaji 322) 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Viherkuviot 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Viherkuviot (Tierekisterin tietolaji 511) 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Virroitinvalvontakamera 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Vuokatti-Kontiomäki-tasoristeyshanke 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
WC (Tierekisterin tietolaji 504) None
Yksityistieliittymä (Tierekisterin tietolaji 251) None