Avoimuus (Five Stars)

Tietoaineistot arvioituna Tim Berners-Leen Five Stars of Openness -kriteeristöllä - avoin lisenssi, avoin saavutettavuus, rakenteisuus, avoin formaatti, entiteetti-URIt, linkitys.

Luotu: toukokuu 31, 2020, 05:04 (UTC)

Valinnat

Kaikki organisaatiot

Lataa: CSV JSON

Tulokset

  • Keskiarvo: 1.5
  • Tähdet yhteensä: 3
  • Arvioidut tietoaineistot: 2 / 2
  • Arvosanajakauma:
    Score TBC Score 0 Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Score 5
    0 1 0 0 1 0 0
Tietoaineisto Kuvaus Score Reason
JHS-metatietorekisteri 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Connection error: HTTPConnectionPool(host='jhsmeta.fi', port=80): Max retries ...
Yhteisöjen tuloverotuksen julkiset tiedot 3 Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3.