Avoimuus (Five Stars)

Tietoaineistot arvioituna Tim Berners-Leen Five Stars of Openness -kriteeristöllä - avoin lisenssi, avoin saavutettavuus, rakenteisuus, avoin formaatti, entiteetti-URIt, linkitys.

Luotu: joulukuuta 1, 2023, 05:04 (UTC)

Valinnat

Kaikki organisaatiot

Lataa: CSV JSON

Tulokset

  • Tähtien keskiarvo: 1.5
  • Tähtiä yhteensä: 3
  • Arvioidut tietoaineistot: 2 / 2
  • Tähtien jakauma:
    Arvioimatta Tähtiä 0 Tähtiä 1 Tähtiä 2 Tähtiä 3 Tähtiä 4 Tähtiä 5
    0 1 0 0 1 0 0
Tietoaineisto Kuvaus Tähtiä Reason
JHS-metatietorekisteri 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Connection error: HTTPConnectionPool(host='jhsmeta.fi', port=80): Max retries ...
Yhteisöjen tuloverotuksen julkiset tiedot 3 Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3.