Hallinnonalakooste
Tietoaineistotilastoja hallinnonaloittain

Näytä raportti
Vierailijoiden sijainnit maittain
Maat, joista sivustolla on ollut eniten kävijöitä (ei sisällä bottiliikennettä)

Näytä raportti
Rikkinäiset linkit
Tietoaineistojen data-aineistojen viittaamat URLit, joiden avaaminen aiheuttaa virheen.

Näytä raportti
Vanhentuneet tietoaineistot
Tietoaineistot jotka ovat vanhentuneet

Näytä raportti
Vähiten katsotut tietoaineistot
Tietoaineistot, joilla on vähiten näyttökertoja

Näytä raportti
Eniten katsotut tietoaineistot
Tietoaineistot, joilla on eniten näyttökertoja

Näytä raportti
Suosituimmat tuottajat
Tuottajat, joiden tietoaineistoilla on eniten näyttökertoja

Näytä raportti
Suosituimmat hakusanat
Hakusanat, joita palvelussa on käytetty eniten

Näytä raportti
Avoimuus (Five Stars)
Tietoaineistot arvioituna Tim Berners-Leen Five Stars of Openness -kriteeristöllä - avoin lisenssi, avoin saavutettavuus, rakenteisuus, avoin formaatti, entiteetti-URIt, linkitys.

Näytä raportti

Tutustu avoindata.fi:n palvelutason kertovaan SLA-raporttiin täällä (englanniksi).