Yhteentoimivuusalustan Sanastot

Digi- ja väestötietovirasto (DVV) - Julkaistu 4.3.2020 - päivitetty 7.3.2020

  1. 2020-03-07-173633.787019sanastot.JPG

Sanastot-sovelluksella voidaan tuottaa ja julkaista ihmis- ja koneluettavia terminologisia sanastoja julkishallinnon tarpeisiin. Sovellus on osa Yhteentoimivuusalustaa, joka on kehitetty julkishallinnon yhteentoimivuuden ja avoimuuden tukemiseksi. Yhteentoimivuusalustan avulla voidaan tuottaa ja ylläpitää kansallisia ja organisaatiorajat ylittäviä tietosisältöjä. Yhteentoimivuusalustalla julkaistut kuvauset ovat avoimia ja julkisesti käytettävissä. Tietojen luonti-, muokkaus- ja ylläpitotoiminnallisuudet ovat käytettävissä julkishallinnon tietoarkkitehtuuria ja tietojärjestelmiä kehittäville tahoille.

Sovelluksen avulla määritellään käsitteitä ja niiden nimityksiä eli termejä. Sovelluksella luodaan ja ylläpidetään sanastoja ja niihin sisältyviä käsitteitä, määritellään käsitteiden suhteita toisiin käsitteisiin sekä visualisoidaan näitä sanastoja ja käsitteiden välisiä suhteita.

Terminologisia sanastoja voidaan hyödyntää ihmisten välisen kommunikaation lisäksi tietojärjestelmissä monin eri tavoin. Koneluettava terminologinen sanasto soveltuu esimerkiksi tekstiaineistojen automaattiseen annotointiin ja oikean tiedon löytämiseen hyvin määriteltyjen synonyymien ja ohjaustermien avulla. Sanastot ovat saatavilla rajapintojen kautta JSON- ja RDF- (SKOS-XL) muodossa.


Käytetyt tietoaineistot

Sovellukseen ei ole liitetty tietoaineistoja