Kannattaakokauppa.fi - Asuntojen hintatrendien tilastollinen mallinnus ja visualisointi

Reaktor - Julkaistu 1.2.2018 - päivitetty 3.3.2020

  1. 2018-03-27-101220.539195kannattaakokauppa.png

Kannattaakokauppa.fi visualisoi asuntojen hintatrendejä postinumeroalueittain Suomessa vuodesta 2005 eteenpäin. Bayesilaisen todennäköisyysmallin avulla saamme paljon luotettavampia arvioita todellisesta hinnasta ja hintatrendeistä kuin analysoimalla yksittäisiä datapisteitä. Tulokset esitetään interaktiivisena visualisaationa, joka mahdollistaa hintojen ja hintatrendien tutkimisen koko maassa. Palvelusta löydät myös ajankohtaisia hintaennustuksia.

Asuntojen hinnat raportoidaan kerran vuodessa alueellisesti nousevassa ja laskevassa hintajärjestyksessä. Erityisesti alueilla, joissa asuntokauppoja on vain muutamia vuodessa, listat perustuvat usein liian vähäisiin arvoihin, mikä voi johtaa vääriin johtopäätöksiin. Tämä sovellus on hyvä esimerkki tilastollisen mallinnuksen käytöstä luotettavampien päätelmien tekemisessä.

Tulevaisuudessa haluaisimme sisällyttää enemmän postinumeroalueellista dataa visualisaatioomme, jotta hintatrendejä voitaisiin selittää paremmin. Esimerkiksi väestönrakennedatan Paavo-aineistosta voisi sisällyttää malliin, jotta voisimme paitsi tarjota parempia arvioita, myös tunnistaa mitkä väestörakenteen tekijät vaikuttavat asuntojen hintoihin.

Tietoa datasta ja tilastollisesta mallinnuksesta löydät alla olevista linkeistä.

Asuntojen hintatiedot Tilastokeskukselta: http://www.stat.fi/til/ashi/index.html

Paavo - Postinumeroalueittainen avoin tieto: https://www.stat.fi/tup/paavo/index.html

Data haettu rOpenGov:n R paketeilla pxweb ja gisfin: http://ropengov.github.io/projects/

Postinumeroalueet karttatietona Duukkikselta: http://www.palomaki.info/apps/pnro/

Yhteyshenkilö ja muut tiimin jäsenet: Juuso Parkkinen, Janne Sinkkonen, Johan Himberg, Janne Hietamäki, Janne Aukia, Siru Kallström, Jaakko Särelä.

Näytä sivu


Käytetyt tietoaineistot

Sovellukseen ei ole liitetty tietoaineistoja