Yhteentoimivuusalustan Tietomallit

Digi- ja väestötietovirasto (DVV) - Julkaistu 4.3.2020 - päivitetty 7.3.2020

  1. 2020-03-07-174004.398356tietomallit.JPG

Tietomallit-sovelluksella voidaan tuottaa ja julkaista yhteentoimivia ja harmonisoituja tietomalleja. Sovellus on osa Yhteentoimivuusalustaa, joka on kehitetty julkishallinnon yhteentoimivuuden ja avoimuuden tukemiseksi. Yhteentoimivuusalustan avulla voidaan tuottaa ja ylläpitää kansallisia ja organisaatiorajat ylittäviä tietosisältöjä. Yhteentoimivuusalustalla julkaistut kuvaukset ovat avoimia ja julkisesti käytettävissä. Mallinnus- ja ylläpitotoiminnallisuudet ovat käytettävissä julkishallinnon tietoarkkitehtuuria ja tietojärjestelmiä kehittäville tahoille.

Yleisiä ja yhteisiä tietomalleja kutsutaan tietokomponenttikirjastoiksi, jotka kuvaavat jokin aihepiirin tietosisältöä yleisellä tasolla. Näitä tietokomponentteja voidaan käyttää pohjana, kun tuotetaan tiettyyn asiayhteyteen liittyviä tarkempia tietomalleja eli soveltamisprofiileja.

Soveltamisprofiileilla voidaan kuvata esimerkiksi tietojärjestelmän tietosisältö tai rajapinta. Tästä Tietomallit-sovelluksen loogisen tason kuvauksesta voidaan tuottaa rajapinnassa käytettävä siirtoformaatti XML-, RDF-, SHACL-, JSON schema- tai Open API -muodossa.


Käytetyt tietoaineistot

Sovellukseen ei ole liitetty tietoaineistoja