Ålands maritima kulturarv WMS

I WMS-tjänsten Ålands maritima kulturarv WMS finns följande kartlager: Vrak (innehåller både fredade och ej ännu fredade objekt)

Tjänsten och materialet i tjänsten är under utveckling och ändringar kan ske. Tjänsten har tagits fram för Miljöcentralens havsdataportalen-projekt (2017-2020).

Uppgifter om vraken i materialet är inte heltäckande och kommer från digitalisering av äldre material och skall därför inte användas som ett heltäckande vrak register.

Gränssnittets resurser

Mer information

Originell datamängd Link to harvested dataset
Administratör Ulkoinen lähde: Paikkatietohakemisto
Gränssnittets administratör Ålands landskapsregering
Administratörens e-post Ålands landskapsregering
Senast redigerat 15.05.2023
Visa ändringslogg
Skapad på 15.05.2023