Avrinningsområden på Åland WFS

https://kartor.regeringen.ax/arcgis/services/Vatten/Avrinning/MapServer/WFSServer

Av datasmängdens sammandrag

I WFS-tjänsten finns följande kartlager: Teoretiska flöden Delavrinningsområden

Materialet har tagits fram för Ålands belastningsmodell och är indelat enligt Ålands kustvattenförekomster utgående från lantmäteriverkets 2 och 10 meters höjdmodell. De teoretiska flödena finns med som stöd för att kunna följa med delavrinningen på land. Materialet är enbart riktgivande.

Källa: Avrinningsområden på Åland WFS

Mer information

Filformatet för informationen som gränssnittet erbjuder: WFS
Kräver användning av gränssnittet registrering?: Nej