INSPIRE Download Service (WFS) for Water Transport Networks

https://avoinapi.vaylapilvi.fi/inspirepalvelu/tn-w/wfs?request=getcapabilities

Av datasmängdens sammandrag

FTIA INSPIRE Download Service (WFS) for Water Transport Networks is an INSPIRE compliant . It contains the following INSPIRE feature type: Water transport network.

The service is based on the FTIA INSPIRE Transport Networks Theme Dataset. The dataset is administrated by the Finnish Transport Infrastructure Agency.

Källa: INSPIRE Download Service (WFS) for Water Transport Networks

Mer information

Filformatet för informationen som gränssnittet erbjuder: WFS
Kräver användning av gränssnittet registrering?: Nej