Skyddsområden på Åland WFS

https://kartor.regeringen.ax/arcgis/services/Miljo/Skyddsomraden/MapServer/WFSServer?service=wfs&request=GetFeature&typeName=Miljo_Skyddsomraden:Natura_2000&outputFormat=GEOJSON

Av datasmängdens sammandrag

I WFS-tjänsten finns följande kartlager: Naturreservat - innehåller både naturreservat och sälskyddsområden på Åland Natura 2000 ytor Natura 2000 punkter

Källa: Skyddsområden på Åland WFS

Mer information

Filformatet för informationen som gränssnittet erbjuder: WFS
Kräver användning av gränssnittet registrering?: Nej