Skyddsområden på Åland WFS

https://www.kartor.ax/pages/laddaner

Av datasmängdens sammandrag

I WFS-tjänsten finns följande kartlager: Naturreservat - innehåller både naturreservat och sälskyddsområden på Åland Natura 2000 ytor Natura 2000 punkter

Källa: Skyddsområden på Åland WFS

Mer information

Filformatet för informationen som gränssnittet erbjuder:
Kräver användning av gränssnittet registrering?: Nej