Skyddsområden på Åland WMS

https://kartor.regeringen.ax/arcgis/services/Miljo/Skyddsomraden/MapServer/WMSServer?&service=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=true&LAYERS=Natura%202000&CRS=EPSG:3067&STYLES=&WIDTH=600&HEIGHT=800&BBOX=64400,6637000,175400,6741000

Av datasmängdens sammandrag

I WMS-tjänsten finns följande kartlager: Naturreservat - innehåller både naturreservat och sälskyddsområden på Åland Natura 2000 ytor Natura 2000 punkter

Källa: Skyddsområden på Åland WMS

Mer information

Filformatet för informationen som gränssnittet erbjuder: WMS
Kräver användning av gränssnittet registrering?: Nej