Skyddsområden på Åland WMS

https://kartor.regeringen.ax/arcgis/services/Miljo/Skyddsomraden/MapServer/WMSServer

Av datasmängdens sammandrag

I WMS-tjänsten finns följande kartlager: Naturreservat - innehåller både naturreservat och sälskyddsområden på Åland Natura 2000 ytor Natura 2000 punkter

Källa: Skyddsområden på Åland WMS

Mer information

Filformatet för informationen som gränssnittet erbjuder: WMS
Kräver användning av gränssnittet registrering?: Nej