TAMKin opetussuunnitelmat

Rajapintakuvaus

Rajapinnan kentät, hakuehdot ja esimerkit.

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format okänd
Tidsmässig täckning 01.01.2017 - 31.12.2017
Data senast uppdaterad 11 april 2017
Metadata senast uppdaterad 11 april 2017
Skapad 11 april 2017
SHA256 -