110 kV syöttöjohto (RATKOn tietolaji)


Jännitteen siirtoon käytetty kaapeli kytkinlaitoksen ja 110 kV kantaverkon välillä. 110 kV syöttöjohdosta ilmoi-tetaan sijainti ja pituus (km). Aineisto kattaa Väyläviraston omistamat rautatiet.

Dataresurser (4)

Mer information

Fält Värde
Nyckelord
Datamängdens synlighet
Utgånget Nej
Mer om licensen
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m.
Giltig t.o.m.
Länkar till mer information
Typ av datamängd Open data
Internationella jämförelser
Status Aktiv
Ansvarig för datamängd Väylävirasto
Den ansvarigas e-post paikkatieto@vayla.fi
Den ansvarigas webbplats
comments powered by Disqus