Spontaanin palautteen kansalliset määritykset

Sisältö - Käyttäjät ja päätoiminnallisuudet - Kuvaukset pa...

Sisältö - Käyttäjät ja päätoiminnallisuudet - Kuvaukset palautteen antamisesta, kirjaamisesta, luokittelusta, käsittelystä sekä analysoinnista - Kuvaus toiminnan kehittämisestä ja siihen liittyvistä kehittämistoimista - Palautteen arkistointi - Toiminnalliset vaatimukset - Ylläpito ja sisällönhallinta - Ei-toiminnalliset vaatimukset - Huomioitavat suositukset ja standardit - Tekniset vaatimukset

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format okänd
Tidsmässig täckning 01.01.2017 - 31.12.2017
Data senast uppdaterad 1 februari 2016
Metadata senast uppdaterad 1 februari 2016
Skapad 1 februari 2016
SHA256 -