Datamängder

Filter
Beskrivningar och instruktioner för interoperabilitetsverktyg

300 datamängder hittades

  Suosituksessa määritellään kansainvälisiin standardeihin perustuva paikkatiedon laadunhallinnan ja arviointimenettelyn viitekehys. Suosituksen keskeiset kokonaisuudet ovat paikkatiedon laadun mittaaminen, arviointi...

  Hela landet

  Suosituksen tarkoituksena on yhdenmukaistaa OID-yksilöintitunnuksen käyttöä niissä organisaatioissa, jotka sen ottavat käyttöön. Yhtenäiset yksilöintikäytännöt ovat erityisen tarpeellisia, kun tietojärjestelmät...

  Hela landet

  Suosituksessa määritellään vektori- ja rasterimuotoisten paikkatietojen metatiedon sisältö ja annetaan ohjeita paikkatiedon kuvaamiseen ja metatiedon dokumentoimiseen. Suositus koskee ensisijaisesti digitaalisia...

  Hela landet

  Suosituksen tarkoituksena on ohjeistaa julkishallinnon toimijoita asiakaspäätteiden ja niihin liittyvien ohjelmistojen ja palveluiden hankinnassa sekä päätteiden käyttöönotossa, sijoituksessa, käytössä,...

  Hela landet

  Suosituksen tarkoituksena on auttaa viranomaista luomaan toimiva perusta sähköisen asioinnin ja asiankäsittelyn tiedonhallinnalle. Suosituksessa ei tarkastella koko asiankäsittelyprosessia, vaan tarkastelun kohteena...

  Hela landet

  Suositus sisältää suositukset julkishallinnon verkkolaskun käytöstä. Suosituksen avulla halutaan tehostaa julkishallinnon toimintoja lisäämällä verkkolaskujen lähettämistä ja vastaanottamista. Verkkolasku on keskeinen...

  Hela landet

  Suositus on tarkoitettu paikkatietoaineistojen ja -järjestelmien tuottajille sekä niiden käyttäjille. Suosituksessa määritellään EUREF-FIN -koordinaatiston kanssa käytettävät karttaprojektiot ja tasokoordinaatistot...

  Hela landet

  Suositus on tarkoitettu paikkatietoaineistojen ja -järjestelmien tuottajille. Suositus on luonteeltaan tekninen ja siinä määritellään yleiseurooppalaisen ETRS89-koordinaattijärjestelmän realisaatio Suomessa. Tästä...

  Hela landet

  Suosituksen tarkoitus on yhdenmukaistaa ja selkeyttää julkisen hallinnon prosessien kuvaamista. Prosessien kehittäminen liittyy organisaation suunnitteluun ja kehittämiseen ja sen pohjana ovat organisaation visiot,...

  Hela landet

  Suosituksen tarkoituksena on yhdenmukaistaa julkisuuslain edellyttämän tietojärjestelmäselosteen laadintaa sekä helpottaa julkisuuslain toteuttamista. (18.08.2011)

  Hela landet

  Suositus on tarkoitettu asiakirjahallinnon tarpeisiin sekä julkisen hallinnon asiakirjojen julkaisemiseen erityisesti verkkojulkaisuina. Suositus on syytä huomioida asiakirjojen hallinta- ja...

  Hela landet

  Suositus määrittelee menettelytavat julkisen hallinnon suositusten laatimiseksi. Suositus määrittelee sen, millä tavoin ja kenelle JHS -työstä on tiedotettava, miten suositusluonnos hyväksytetään ja missä muodossa...

  Hela landet

  Suositus koskee rakennuslain mukaisten vahvistettujen kaavojen, rakennuskieltojen ja tonttijakojen ominaisuustietoja. Suosituksen teksti korvaa osittain 31.12.1997 saakka voimassaolleen JHS 105-suosituksen....

  Hela landet

  Suosituksen tarkoituksena on määritellä sähköisen hakemiston tietosisältö ja ylläpito. Hakemisto on X.500 -pohjainen eri järjestelmien yhtenäinen mutta hajautettu tietovarasto, jota käytetään mm. sähköpostin...

  Hela landet

  Suosituksessa määritellään koti- ja ulkomaisissa postilähetyksissä käytettävien sekä atk-rekistereissä ylläpidettävien osoitetietojen rakenne ja merkintätavat. Suosituksessa annetaan ohjeet myös osoitetietojen...

  Hela landet

  Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin yhteiset ICT-palvelut v1.0 (05.04.2012)

  Hela landet
  ZIP

  ITIL on kokoelma käytäntöjä IT-palveluiden hallintaan ja johtamiseen. Terminologiassa käytetään ITSMF-Finlandin suomennoksia niiltä osin kuin ne ovat määritelty. (31.08.2011)

  Hela landet

  ISO/IEC 9075 defines the SQL language. The scope of the SQL language is the definition of data structure and the operations on data stored in that structure. (31.08.2011)

  Hela landet

  ASN.1 (Abstract Syntax Notation One) määrittelee ISO OID-yksilöintitunnuksen. Ne ovat objekteihin liitettäviä uniikkeja ja pysyviä numeroarvoja, joka yksilöivät ko. objektin yksiselitteisesti ISO:lle varatussa...

  Hela landet

  Dokumentoidun tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän luominen, toteuttaminen, käyttäminen, valvonta, katselmointi, ylläpito ja parantaminen (31.82011)

  Hela landet
Du kan också komma åt katalogen via API (se API dokumentation).