Datamängder

Filter
Beskrivningar och instruktioner för interoperabilitetsverktyg standardit

73 datamängder hittades

  Talousraportoinnin standardointisalkku määrittelee standardit ja muut määritykset sekä suositeltavat toimintamenetelmät talousraportoinnin kehittämiseen sekä siihen liittyvään tiedonkeruuseen julkishallinnossa....

  Hela landet

  Standardisalkku on osa Kansallisen digitaalisen kirjaston kokonaisarkkitehtuuria. Kokonaisuudessaan arkkitehtuuri on julkaistu verkossa: http://www.kdk.fi/fi/kokonaisarkkitehtuuri. Kansallisen digitaalisen kirjaston...

  Hela landet
  PDF

  YSOn on tarkoitus toimia rakenteellisena mallina yleisen ja erikoisalojen ontologioiden välillä (31.08.2011)

  Hela landet
  HTML

  Yleinen suomalainen asiasanasto (YSA) on kaikki tieteen- ja tiedonalat kattava yleissanasto, joka sisältää eri alojen yleisimmät termit. Sisältö päivittyy päivittäin. (31.08.2011)

  Hela landet
  HTML

  XSLT (lyhenne sanoista Extensible Stylesheet Language Transformations) on XML-pohjainen merkintäkieli XML-tiedostojen muunnoksiin.(31.08.2011)

  Hela landet
  HTML

  XQuery on W3C:ssä kehitetty funktionaalinen kyselykieli. XQuery on tarkoitettu XML-datan käsittelyyn.

  Hela landet
  HTML

  This specification defines the XML Pointer Language (XPointer), the language to be used as the basis for a fragment identifier for any URI reference that locates a resource whose Internet media type is one of...

  Hela landet
  HTML

  XPath (lyhenne sanoista XML Path Language) on ei-XML-pohjainen kieli XML-dokumenttien osien osoittamiseen ja XML-dokumentin rakenteeseen perustuvan tiedon luontiin. XPath-kieli perustuu XML-dokumentin puumuotoiseen...

  Hela landet
  HTML

  Namespace-määrittely lisää XML:ään monista ohjelmointikielistä tutun nimiavaruuden käsitteen. Käytännössä tällä tarkoitetaan määritteen tai elementin nimen eteen lisättävää tunnistetta, jonka avulla määrite tai...

  Hela landet
  HTML

  XMLdsig specifies XML digital signature processing rules and syntax. XML Signatures provide integrity, message authentication, and/or signer authentication services for data of any type, whether located within the XML...

  Hela landet
  HTML

  XML (Extensible Markup Language) on merkintäkieli tai standardi, jolla tiedon merkitys on kuvattavissa tiedon sekaan. XML-kieltä käytetään sekä formaattina tiedonvälitykseen järjestelmien välillä että formaattina...

  Hela landet
  HTML

  Teknologia, jolla voidaan kuvata XML-dokumenttien rakenne. XML-skeemoilla sanasto voidaan kuvailla sillä tarkkuudella, että myös tietokoneet ymmärtävät sen. (31.08.2011)

  Hela landet
  HTML

  XMI is a model driven XML Integration framework for defining, interchanging, manipulating and integrating XML data and objects. XMI-based standards are in use for integrating tools, repositories, applications and data...

  Hela landet
  HTML

  XLink (Extensible Linking Language) on XML-dokumenttien tehokasta ulkoista linkitystä varten tuotettu kieli. XLink on W3C-spesifikaatio ja se mahdollistaa esimerkiksi ristiin- ja taaksepäin viittaukset. XLinkissä on...

  Hela landet
  HTML

  WSDL on W3C:n määrittämä XML-perustainen kieli, jolla kuvataan tietoverkossa tarjolla oleva web-teknologioihin perustuva palvelu, eli Web Service. (31.08.2011)

  Hela landet
  HTML

  SOA-mallissa palvelukokonaisuuden kuvaamiseen ja hallintaan käytetään usein XML-kieleen pohjautuvaa BPEL-kieltä (Business Process Execution Language). BPEL-kielellä kuvataan yrityksen liiketoimintaprosesseja...

  Hela landet
  HTML

  Verkkosisällön saavutettavuusohjeet 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines [WCAG] 2.0) kattaa laajan joukon suosituksia, joiden avulla verkkosisällön saavutettavuutta voidaan parantaa. Näiden ohjeiden noudattaminen...

  Hela landet
  HTML

  Tietoturvallisuuden riskien hallinta (31.08.2011)

  Hela landet
  HTML

  SOAP-protokollaa käytetään sovellus-sovellus -rajapinnoissa proseduurien etäkutsujen toteuttamiseen. (31.08.2011)

  Hela landet
  HTML

  SKOS is an area of work developing specifications and standards to support the use of knowledge organization systems (KOS) such as thesauri, classification schemes, subject heading systems and taxonomies within the...

  Hela landet
  HTML
Du kan också komma åt katalogen via API (se API dokumentation).