Datamängder

Filter
Öppna data shp wfs

36 datamängder hittades

  Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) samlar in farligt avfall i Esbo, Helsingfors, Kyrkslätt och Vanda. Materialet innehåller insamlingsplatser för farligt avfall. Farligt avfall från hushållen tas emot på alla...

  Kommuner
  XLSX
  TAB
  WFS
  SHP
  WMS

  Land-coverkartläggning av bar mark i huvudstadsregionen med hjälp av AI. Pixelvärdena representerar sannolikheten för att pixeln är bar mark och de ligger mellan 0 och 254. Pixelvärden över 127 kan anses vara bar...

  Kommuner
  SHP
  WMS
  WFS

  Land-coverkartläggning av ogenomträngliga ytor i huvudstadsregionen med hjälp av AI. Pixelvärdena representerar sannolikheten för att pixeln är ogenomtränglig och de ligger mellan 0 och 254. Pixelvärden över 127 kan...

  Kommuner
  SHP
  WMS
  WFS

  I URCLIM-projektet studerades bebyggelsens inverkan på klimatförhållanden under perioden 1980-2009 samt under perioderna 2020-2049 och 240-2069. Här presenteras modellberäkningar för medeltemperatur och värmestress...

  Kommuner
  SHP
  WMS
  WFS
  NETCDF

  Bostäderna som färdigställdes 2020 och 2021 är material som innehåller geodata i punktformat, som täcker Helsingforsregionens 14 kommuner (Esbo, Helsingfors, Grankulla, Vanda, Hyvinge, Träskända, Kervo, Kyrkslätt,...

  Kommuner
  TAB
  WFS
  CSV
  SHP
  WMS

  Detaljplanerna som godkändes och trädde i kraft 2020 och 2021 är geodata som innehåller områdesgeometrier. Materialet omfattar detaljplaners avgränsningar som har en indikerad bostadsvåningsyta. HRM har samlat in...

  Kommuner
  SHP
  WMS
  TAB
  WFS

  Inom sitt verksamhetsområde tillhandahåller HRM distribution och avloppsrening av hushållsvatten i enlighet med behoven för samhällsutveckling. Inom verksamhetsområdet måste fastigheten ansluta sig till HRM:s...

  Kommuner
  SHP
  WMS
  TAB
  WFS

  HRM förbereder varje år en rekommendation om de maximipriser som tillämpas på tomter i huvudstadsregionen där Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) stöder bostadsproduktionen. Målet med arbetet är...

  Kommuner
  SHP
  WFS
  WMS
  TAB

  Varje år cirkulerar Helsingforsregionens miljötjänsters (HRM) Sortti-insamlingsbilar (tidigare: cirkulerande insamlingsbilar) i Esbo, Grankulla, Helsingfors, Vanda och Kyrkslätt. Materialet innehåller bilarnas...

  Kommuner
  SHP
  WMS
  XLSX
  WFS

  Information om antalet arbetsplatser (manår) och verksamhetsställen i Helsingforsregionen per ruta. Innehåller också information om de största branscherna och personalantalen. Uppgifterna har beräknats från HRM:s...

  Kommuner
  SHP
  WMS
  TAB
  WFS

  Materialet innehåller information om omfattningen av HRM:s dagvattenavloppsområde på fastighetsnivå. Dagvattenavloppsområdet baserar sig på § 17a i lagen om vattentjänster. En fastighet som ligger i...

  Kommuner
  SHP
  WMS
  WFS

  Aineisto sisältää ajoratojen sekä ajokaistojen keskilinjat hybridimallina. Aineisto kattaa koko Vantaan lentokentän porteille saakka sekä muutaman naapurikunnan läpi kulkevan väylän. Ajokaistat kattavat vähintään...

  Kommuner
  SHP
  WFS

  Dataset innehåller summerad information om den nuvarande stadsplanen för huvudstadsregionen (Esbo, Helsingfors, Grankulla, Vanda) i kvadratmeter (SeutuRAMAVA per kvarter). Uppgifterna omfattar regionala geometrier som...

  Kommuner
  XLSX
  TAB
  WFS
  SHP
  WMS
  KML

  Detaljplanerna som godkändes och trädde i kraft 2016–2019 är geodata som innehåller områdesgeometrier. Materialet omfattar detaljplaners avgränsningar som har en indikerad bostadsvåningsyta. HRM har samlat in...

  Kommuner
  SHP
  TAB
  WFS

  Bostäderna som påbörjades och färdigställdes 2016-2019 är material som innehåller geodata i punktformat, som täcker Helsingforsregionens 14 kommuner (Esbo, Helsingfors, Grankulla, Vanda, Hyvinge, Träskända, Kervo,...

  Kommuner
  SHP
  TAB
  WFS

  Lipas databas för idrottsplatser, friluftsområden och rutter. Lipas databas är offentlig, landsomfattande geographisk informationssystem.

  Hela landet
  SHP
  WMS
  WFS
  REST-API

  Aineisto sisältää Turun kaupungin liikennemerkit ja niiden koordinaatit kattaen asemakaavoitetun alueen katuverkkoa noin 630 km. Sijainnin mittatarkkuudeksi on arvioitu alle 10 cm. Liikenteessä tulee aina noudattaa...

  Kommuner
  SHP
  WFS

  I materialet ser man i vilka områden det årliga gränsvärdet (40 μg/m3) för kvävedioxid har överskridt eller har riskerat att överskrida. I 2022 uppskattades att det årliga gränsvärdet inte överskrids eller riskerar...

  Kommuner
  SHP
  WMS
  WFS

  Oulun suuraluejako ESRI Shapefile- ja MapInfo TAB -paikkatietoformaattien mukaisina tiedostoina sekä WFS-rajapintana toimitettuna. Aineiston ylläpitokoordinaatistona ja paikkatietoaineistojen toimituskoordinaatistona...

  Kommuner
  SHP
  WFS
  TAB

  Oulun äänestysaluejako ESRI Shapefile- ja MapInfo TAB -paikkatietoformaattien mukaisina tiedostoina sekä WFS-rajapintana toimitettuna. Aineiston ylläpitokoordinaatistona ja paikkatietoaineistojen...

  Kommuner
  SHP
  WFS
  TAB
Du kan också komma åt katalogen via API (se API dokumentation).