Datamängder

Filter
Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) helsinki

50 datamängder hittades

  Materialet omfattar resultaten av undersökningen av blandavfall av hushållens sammansättning i huvudstadsregionen. Resultaten presenteras i genomsnitt och per fastighetsgrupp i både procenttal och kg/invånare/år....

  Kommuner
  XLSX

  Materialet innehåller uppgifter om fjärrvärmeutsläppen i huvudstadsregionen enligt sektor (hushåll, tjänster och offentlig sektor, industri) under åren 1990 och 2000–2022. På egna flikar finns information om...

  Kommuner
  XLSX

  Materialet omfattar uppgifter om trafikens växthusgasutsläpp i huvudstadsregionen enligt transportsätt (personbilar, paketbilar, bussar, lastbilar, motorcyklar, fartyg och båtar samt järnvägstrafik) under åren 1990...

  Kommuner
  XLSX

  Data innehåller uppgifter om huvudstadsregionens och separat huvudstadsregionens städers energiförbrukning enligt sektor (fjärrvärme, oljeuppvärmning, elvärme, konsumentelektricitet, trafik, industri och...

  Kommuner
  XLSX

  Materialet innehåller uppgifter om huvudstadsregionens och separat huvudstadsregionens städers användningsbaserade växthusgasutsläpp per sektor (fjärrvärme, oljeuppvärmning, elvärme, konsumentelektricitet, trafik,...

  Kommuner
  XLSX

  Fråga nr 11 i den kundenkät som HRM årligen beställt: "Vilket av följande avfall sorterar du själv och hur regelbundet?" svaren år 2007-2017. Med enkäten undersöks invånarnas aktivitet i avfallsfrågor i...

  Kommuner
  XLSX

  Materialet huvudstadsregionens postnummerområden har producerats på HRM tillsammans med Helsingfors, Esbo och Vanda städer. Data innehåller noggranna områdesgränser och information om postnummer och postanstalter....

  Kommuner
  WFS
  TAB
  XLSX
  SHP
  KML
  WMS

  SeutuRAMAVA innehåller byggnadsdata för tomtreserv som bygger på huvudstadsregionens giltiga detaljplaners planeringsreserv. Uppgifterna har beräknats på stadsdels- och statistikområdesbasis. OBS: Du hittar de senaste...

  Kommuner
  WFS
  TAB
  XLSX
  KML
  CSV
  SHP

  Bygginformationsnätet innehåller rutspecifik information om byggnadernas antal, våningsyta och användningssyfte, samt regional effektivitet. Data är tillgängligt för åren 1997-2003 och från 2008 framåt. Av...

  Kommuner
  WFS
  TAB
  SHP
  KML
  WMS

  Befolkningsdatanätet innehåller rutspecifika uppgifter om befolkningsantalet, åldersfördelningen och bostadstätheten i huvudstadsregionen. Materialet omfattar åren 1997-2003 och 2008-. Egenskaper Information om de...

  Kommuner
  WFS
  TAB
  SHP
  KML
  WMS
Du kan också komma åt katalogen via API (se API dokumentation).