Datamängder

Filter
shp Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) Alueet ja kaupungit

23 datamängder hittades

  Befolkningsdatanätet innehåller rutspecifika uppgifter om befolkningsantalet, åldersfördelningen och bostadstätheten i huvudstadsregionen. Materialet omfattar åren 1997-2003 och 2008-. Egenskaper Information om de...

  Kommuner
  TAB
  WMS
  KML
  WFS
  SHP

  SeutuRAMAVA innehåller byggnadsdata för tomtreserv som bygger på huvudstadsregionens giltiga detaljplaners planeringsreserv. Uppgifterna har beräknats på stadsdels- och statistikområdesbasis. OBS: Du hittar de senaste...

  Kommuner
  CSV
  TAB
  KML
  WFS
  XLSX
  SHP

  Bygginformationsnätet innehåller rutspecifik information om byggnadernas antal, våningsyta och användningssyfte, samt regional effektivitet. Data är tillgängligt för åren 1997-2003 och från 2008 framåt. Av...

  Kommuner
  TAB
  WMS
  KML
  WFS
  SHP
Du kan också komma åt katalogen via API (se API dokumentation).