Datamängder

Filter
kauniainen

144 datamängder hittades

  Helsingin seudun väestönmuutosten ennakkotiedot vuoden alusta neljännesvuosittain vuodesta 2015 alkaen. Aineisto sisältää ennakkotietoja väestönmuutoksista (syntyneet, kuolleet, kuntien väliset lähtö- ja tulomuutot,...

  Kommuner
  PXWEB

  Helsingin seudun kuntien välisen ja ulkomaisen muuttoliikkeen ennakkotiedot neljännesvuosittain 2010 alkaen. Sisältää ennakkotietoja kuntien välisestä ja ulkomaisesta muuttoliikkeestä neljännesvuosittain. Ennakkotieto...

  Kommuner
  PXWEB

  I URCLIM-projektet studerades bebyggelsens inverkan på klimatförhållanden under perioden 1980-2009 samt under perioderna 2020-2049 och 240-2069. Här presenteras modellberäkningar för medeltemperatur och värmestress...

  Kommuner
  NETCDF
  WFS
  SHP
  WMS

  Uudenmaan osoiterajapinnan kautta voi hakea koko Uudenmaan alueelta virallisia osoitteita ja niiden koordinaattipisteitä. Rajapinta antaa osoitteelle koordinaatit, postinumeron, kunnan nimen sekä ruotsinkielisen...

  Kommuner
  XML
  JSON

  Bostäderna som färdigställdes 2020, 2021 och 2022 är material som innehåller geodata i punktformat, som täcker Helsingforsregionens 14 kommuner (Esbo, Helsingfors, Grankulla, Vanda, Hyvinge, Träskända, Kervo,...

  Kommuner
  CSV
  TAB
  WFS
  WMS
  SHP

  Detaljplanerna som godkändes och trädde i kraft 2020, 2021 och 2022 är geodata som innehåller områdesgeometrier. Materialet omfattar detaljplaners avgränsningar som har en indikerad bostadsvåningsyta. HRM har samlat...

  Kommuner
  TAB
  WFS
  SHP
  WMS

  I klimatindikatorerna har vi sammanställt cirka 40 nyckeltal, som ger en omfattande överblick över utvecklingen av huvudstadsregionens verksamhetsmiljö samt klimatutsläppen och energiförbrukningen inom olika sektorer....

  Kommuner
  XLSX

  Kauniaisten opaskartta on sijaintitarkkuudeltaan yleistetty aineisto, joka on tehty antamaan laaja kokonaiskuva koko kaupungista ja opastamaan käyttäjä tiettyyn osoitteeseen. Optimi käyttömittakaava on 1 : 20 000....

  Kommuner
  WMS

  Kauniaisten ortoilmakuvat on kuvattu ja tuotettu yhteistyössä Espoon kaupungin kanssa. Ortoilmakuvia on saatavilla eri vuosilta. Ortoilmakuva (ortokuva) on oikaistu ilmakuva, joka kuvaa maanpinnan kohtisuoraan ilmasta...

  Kommuner
  WMS

  Byggnader i huvudstadsregionen har publicerats på grundval av uppgifter från det regionala grundregistret för kommunerna Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla. För Esbo har de regionala geometrierna extraherats från...

  Kommuner
  WFS
  WMS

  Kauniaisten ajantasa-asemakaava on koostekartta Kauniaisten kaupungin alueella voimassa olevista asemakaavoista. Ajantasa-asemakaavassa esitetään suunniteltu maankäyttö kaupungin voimassaolevien asemakaavojen...

  Kommuner
  WMS

  Aineistossa on tietoa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) ostolaskuista. Tiedosto on listaus kaikista HUSin tekemistä hankinnoista. Tiedoston jokaisella rivillä on tieto toimittajan nimestä ja...

  XLS

  Kartläggning av kolsänkor i huvudstadsregionen. Uppgifterna innehåller en rapport (på finska) och ett GIS-dataset. GIS-datasetet visar koldioxidlagringen i både mark och vegetation för varje vegeterat område.

  Kommuner
  WFS
  WMS

  HRM förbereder varje år en rekommendation om de maximipriser som tillämpas på tomter i huvudstadsregionen där Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) stöder bostadsproduktionen. Målet med arbetet är...

  Kommuner
  TAB
  WFS
  SHP
  WMS

  Materialet innehåller uppgifter om detaljplanens reservläge, det vill säga tomtreserven, i huvudstadsregionen summerade i postnummerområden. Uppgifterna har beräknats från giltiga detaljplaner i kvadratmeter...

  Kommuner
  XLSX

  Kartnivån visar luftkvaliteten i realtid som ett index för luftkvaliteten på Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) fasta och mobila mätstationer. Mätresultatet uppdateras varje timme. HRM spårar luftkvaliteten i...

  Kommuner
  WFS
  WMS

  Espoon ja Kauniaisten ortoilmakuvia eri vuosilta on saatavilla WMS-rajapinnan kautta. Ortoilmakuva (ortokuva) on oikaistu ilmakuva, joka kuvaa maanpinnan kohtisuoraan ilmasta katsottuna ja korjattuna tasokarttaa...

  Kommuner
  WMS

  Varje år cirkulerar Helsingforsregionens miljötjänsters (HRM) Sortti-insamlingsbilar (tidigare: cirkulerande insamlingsbilar) i Esbo, Grankulla, Helsingfors, Vanda och Kyrkslätt. Materialet innehåller bilarnas...

  Kommuner
  XLSX
  WFS
  SHP
  WMS

  Statistiken bygger på uppgifter om avfallsmängd som samlats in från företag och enheter. Avfallsmängder rapporteras per avfallsfraktion som branschgenomsnitt, kg/personår. Statistiken finns från 2015-2022. Att notera...

  Kommuner
  XLSX

  Information om antalet arbetsplatser (manår) och verksamhetsställen i Helsingforsregionen per ruta. Innehåller också information om de största branscherna och personalantalen. Uppgifterna har beräknats från HRM:s...

  Kommuner
  TAB
  WFS
  SHP
  WMS
Du kan också komma åt katalogen via API (se API dokumentation).