Datamängder

Filter
kauniainen

144 datamängder hittades

  Materialet innehåller information om omfattningen av HRM:s dagvattenavloppsområde på fastighetsnivå. Dagvattenavloppsområdet baserar sig på § 17a i lagen om vattentjänster. En fastighet som ligger i...

  Kommuner
  WFS
  WMS
  SHP
  TAB

  HSL Bluetooth-majakka API:sta voi hakea listan HSL-alueen pysäkeille ja ajoneuvoihin asennetuista Bluetooth-majakoista. Bluetooth-majakoiden tietoja voi yhdistää Reittioppaan rajapinnan ja reaaliaikarajapintojen...

  Kommuner
  JSON

  HSL OpenMaaS on kaikille avoin myyntirajapinta Helsingin Seudun Liikenteen (HSL) mobiililippujen hankkimisen. Tavoitteena on, että kaikki HSL:n mobiililipputuotteet olisivat saatavilla tämän API:n kautta....

  Kommuner
  JSON

  Syftet med den årliga statistiken över avfallshanteringen i huvudstadsregionen är att presentera väsentlig statistik som beskriver volymen av den operativa verksamheten inom avfallshanteringen. Dessa är bland annat...

  Kommuner
  XLSX

  Dataset innehåller summerad information om den nuvarande stadsplanen för huvudstadsregionen (Esbo, Helsingfors, Grankulla, Vanda) i kvadratmeter (SeutuRAMAVA per kvarter). Uppgifterna omfattar regionala geometrier som...

  Kommuner
  WFS
  XLSX
  WMS
  KML
  TAB
  SHP

  Detaljplanerna som godkändes och trädde i kraft 2016–2019 är geodata som innehåller områdesgeometrier. Materialet omfattar detaljplaners avgränsningar som har en indikerad bostadsvåningsyta. HRM har samlat in...

  Kommuner
  WFS
  SHP
  TAB

  Ortobilder över Helsingfors storstadsområde från 2015 till 2023. De senaste ortobilderna över Helsingfors storstadsområde togs i juni 2023. Upplösning (GSD) är 5 cm/pixel. Kommunerna som var involverade i projektet...

  Kommuner
  WMS
  WMTS

  Kartmaterial som berättar om den beräknade mängden solenergi på byggnadernas tak i huvudstadsregionen. Med hjälp av städernas punktmolnsdata är solstrålningen modellerad på tak i pixlar på 50 cm (kWh/m2/år) ....

  Kommuner
  WMS

  Bostäderna som påbörjades och färdigställdes 2016-2019 är material som innehåller geodata i punktformat, som täcker Helsingforsregionens 14 kommuner (Esbo, Helsingfors, Grankulla, Vanda, Hyvinge, Träskända, Kervo,...

  Kommuner
  WFS
  SHP
  TAB

  I materialet ser man i vilka områden det årliga gränsvärdet (40 μg/m3) för kvävedioxid har överskridt eller har riskerat att överskrida. I 2022 uppskattades att det årliga gränsvärdet inte överskrids eller riskerar...

  Kommuner
  WFS
  WMS
  SHP

  Mätpunktsmaterialet omfattar permanenta mätstationer, flyttbara mätstationer och passivinsamlare, samt de årliga genomsnittliga kvävedioxidhalterna (NO2) (μg/m3) som uppmätts i dem under åren 2004-2023. Materialet...

  Kommuner
  WFS
  XLSX
  WMS
  TAB
  SHP

  InfoFinland är en mångsidig webbplats som sammanställer viktig information för personer som planerar att flytta till Finland eller som redan bor här. Webbplatsen betjänar även myndigheter i deras flerspråkiga...

  Kommuner

  Pääkaupunkiseudun opaskartta on kuvaustekniikaltaan yleistetty paikannuksen ja opastuksen avuksi tuotettu kartta pääkaupunkiseudun alueelta. Opaskartta tuotetaan pääkaupunkiseudun kuntien ylläpitämistä...

  Kommuner
  WMS
  TIFF

  Materialet omfattar godkända, giltiga och föreslagna detaljplaner i Helsingforsregionen under åren 2012–2015 i geodataformat. Helsingforsregionens Miljötjänster har samlat in geodatamaterial från 14 kommuner i...

  Kommuner
  WFS
  CSV
  WMS
  TAB
  SHP

  Materialet innehåller platsspecifika uppgifter som insamlats per kalenderår om bostadsproduktionen i Helsingforsregionen 2012-2015. Materialet täcker 14 kommuner i Helsingforsregionen. Bostadsproduktionsmaterialen...

  Kommuner
  WFS
  CSV
  SHP
  TAB

  Espoon ja Kauniaisten opaskartta on sijaintitarkkuudeltaan melko yleistetty aineisto, joka on tehty antamaan laaja kokonaiskuva koko kaupungeista ja opastamaan ihmiskatsoja tiettyyn osoitteeseen. Optimi...

  Kommuner
  WMS

  HSL:n joukkoliikenteen pysäkit. Aineiston ominaisuustiedot sekä esikatselu HSL:n sivuilla.

  Kommuner
  CSV
  KML
  SHP
  GEOJSON
  GEOSERVICE

  HSL:n pysäkkien ja asemien nousijamäärien arkipäivän keskiarvot marraskuussa 2016. Pysäkkikohtaiset nousijamäärät ovat marraskuun arkipäivien (ma-pe) keskiarvo. Bussiliikenteen nousijamäärät pysäkillä perustuvat...

  Kommuner
  CSV
  KML
  SHP
  GEOJSON
  GEOSERVICE

  HUOM! Tätä aineistoa ei enää päivitetä. Helsingin Seudun Liikenteen (HSL) Reittiopas-palvelussa osoitetietojen ohella paikannuksessa käytettävä kohdetietokanta. Aineiston irrotusajankohta on 4.10.2016. Kohteet on...

  Kommuner
  CSV
  KML
  SHP
  GEOJSON
  GEOSERVICE

  Helsingin Seudun Liikenteen (HSL) matkakorttijärjestelmän myyntipisteet HSL:n järjestelmistä poimittuna läpileikkausaineistona. Myyntipisteet voivat olla lipunmyyntiautomaatteja, palvelupisteitä, kauppoja tai...

  Kommuner
  CSV
  KML
  SHP
  GEOJSON
  GEOSERVICE
Du kan också komma åt katalogen via API (se API dokumentation).