Datamängder

Filter
court records

1 datamängd hittades

    Med dombok avses vanligen häradsrättsprotokoll från 1500-talet till 1800-talets mitt, varefter de i allmänhet kallas för domstols- eller tingsprotokoll. Även protokoll från rådstuvurätten, kämnerrätten och...

    Hela landet
    CSV
Du kan också komma åt katalogen via API (se API dokumentation).