Datamängder

Filter
names

2 datamängder hittades

  Med dombok avses vanligen häradsrättsprotokoll från 1500-talet till 1800-talets mitt, varefter de i allmänhet kallas för domstols- eller tingsprotokoll. Även protokoll från rådstuvurätten, kämnerrätten och...

  Hela landet
  CSV

  Kauniaisten opaskartta on sijaintitarkkuudeltaan yleistetty aineisto, joka on tehty antamaan laaja kokonaiskuva koko kaupungista ja opastamaan käyttäjä tiettyyn osoitteeseen. Optimi käyttömittakaava on 1 : 20 000....

  Kommuner
  WMS
Du kan också komma åt katalogen via API (se API dokumentation).