Datamängder

Filter
outdoor route

1 datamängd hittades

  Lipas databas för idrottsplatser, friluftsområden och rutter. Lipas databas är offentlig, landsomfattande geographisk informationssystem.

  Hela landet
  SHP
  WFS
  WMS
  REST-API
Du kan också komma åt katalogen via API (se API dokumentation).