Datamängder

Filter
asuminen Öppna data helsinki

18 datamängder hittades

  Pohjoismaisena yhteistyönä toteutetussa Nordstat-tietokannassa on perustilastoja aikasarjoina Pohjoismaiden suurimmista kaupungeista ja kaupunkiseuduista. Myös koko maan tilastot ovat mukana. Tietokanta sisältää...

  Kommuner
  JSON
  PXWEB

  I klimatindikatorerna har vi sammanställt cirka 40 nyckeltal, som ger en omfattande överblick över utvecklingen av huvudstadsregionens verksamhetsmiljö samt klimatutsläppen och energiförbrukningen inom olika sektorer....

  Kommuner
  XLSX

  Helsingin asuntotuotanto rakennustoimenpiteen, talotyypin, hallintaperusteen, rahoitusmuodon ja huoneistotyypin mukaan vuodesta 2015 alkaen. Aikasarja vuosilta 2000-2016 ilman rakennustoimenpide-tietoa on aineistossa...

  Kommuner
  PXWEB

  Helsingfors statistiska årsbok ger en mångsidig statistikbaserad beskrivning av Helsingfors och helsingforsborna. Många tabeller lägger även fram jämförande uppgifter om Huvudstadsregionen, Helsingforsregionen och...

  Kommuner
  XLSX
  XLS

  Statistik om boende från Helsingfors statistika årsbok. Innehåll Bostäder efter byggnadsår Bostadsbestånd efter hustyp Bostäder efter upplåtelseform Bostadsbestånd efter rumsantal Boendestandard efter rumsantal...

  Kommuner
  XLSX
  XLS

  Helsingin historialliset tilastot on kokoelma Helsingin kaupungin historiaa kuvaavia tilastotietoja väestöstä, asuntokunnista, asumisesta, työelämästä ja koulutuksesta. Tilastojen aikasarjat vaihtelevat alkaen...

  Kommuner
  JSON
  PXWEB

  Materialet beskriver värmeförlusten genom Helsingfors tak. Värmestrålningen på byggnadernas tak presenteras i pixlar på 30 cm. Taken i Helsingfors fotograferades med en värmekamera i mars 2015. Värmestrålningen beror...

  Kommuner
  WMS

  Materialet innehåller solenergins avkastningspotential beräknad per byggnad. Avkastningspotentialen har beräknats utifrån antagandet att byggnadens tak i tillämpliga delar är helt täckt av solpaneler. Uppgifterna...

  Kommuner
  WMS
  WFS
  SHP

  Lämpliga platser för solpaneler i huvudstadsregionen. Uppgifterna visar potentiella platser för ibruktagning av solpaneler. Materialet presenterar platser som är lämpliga för solpaneler. En del av taket är lämplig för...

  Kommuner
  SHP

  Helsingin Nuoret alueittain -julkaisujen tilastotaulukot. Nuoret alueittain -julkaisua on tehty Helsingin kaupungin tietokeskuksessa vuosina 2005-2014. Julkaisu sisältää alueelliset tiedot mm. helsinkiläisnuorten...

  Kommuner
  XLS

  Seudullinen tilastorajapinta mahdollistaa Helsingin seudun aluesarjat -tilastokannassa olevien tilastotietojen hakemisen koneellisesti eri tiedostomuodoissa mm. xlsx, csv, json ja json-stat....

  Kommuner
  JSON
  PXWEB

  Helsingin kaupungin kaupunginkanslian kaupunkitutkimus ja -tilastot -yksikön Naiset ja miehet Helsingissä -julkaisussa tarjotaan tilastotietoa naisista ja miehistä sekä heidän elinoloistaan Helsingissä taulukkoina ja...

  Kommuner
  XLS

  Helsingfors områdesvis beskriver de 8 stordistrikten och 34 distrikten i Helsingfors. På finska, svenska och engelska presenteras huvuddragen i respektive distrikts historia och dess planerade framtid....

  Kommuner
  XLSX
  XLS

  Helsingin vanhojen asunto-osakehuoneistojen (kerros- ja rivitalot) neliöhinnat (EUR/m2) postinumeroalueittain vuodesta 2000 alkaen. Aineistossa on mukana myös Hitas-asunnot. Aineiston ylläpito Helsingin kaupungilla on...

  Kommuner
  XLS

  Servicekartan är en öppen informationskanal om Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla städers verksamhetsställen och tjänster. Servicekartan hjälper kommuninvånare att alltid hitta de senaste uppgifterna om de...

  Kommuner
  WFS
  CSV
  JSON

  Helsingin seudun asuntokuntien pinta-ala, asuntoväestö ja asumisväljyys henkilöluvun mukaan 31.12.2001 alkaen. Aineisto sisältää tietoja asuntokuntien asuinneliömäärästä, asuntoväestöstä sekä keskimääräisestä...

  Kommuner
  PXWEB

  Helsingin seudun asuntokuntien määrä henkilöluvun ja talotyypin mukaan 31.12.1980 alkaen. Aineisto sisältää tietoja asuntokuntien määrästä henkilöluvun mukaan. Aluerajat Helsingin seudun muodostavat neljä...

  Kommuner
  PXWEB

  Helsingin seudun asunnot talotyypin, hallintaperusteen ja käytössäolotilanteen mukaan 31.12.2003 alkaen. Aineisto sisältää asuntojen lukumäärän talotyypin, hallintaperusteen ja äytössäolotilanteen mukaan 31.12....

  Kommuner
  PXWEB
Du kan också komma åt katalogen via API (se API dokumentation).