Datamängder

Filter
asuminen energiantuotanto Öppna data shp Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)

2 datamängder hittades

  Lämpliga platser för solpaneler i huvudstadsregionen. Uppgifterna visar potentiella platser för ibruktagning av solpaneler. Materialet presenterar platser som är lämpliga för solpaneler. En del av taket är lämplig för...

  Kommuner
  SHP

  Materialet innehåller solenergins avkastningspotential beräknad per byggnad. Avkastningspotentialen har beräknats utifrån antagandet att byggnadens tak i tillämpliga delar är helt täckt av solpaneler. Uppgifterna...

  Kommuner
  WFS
  SHP
  WMS
Du kan också komma åt katalogen via API (se API dokumentation).