Datamängder

Filter
henkilöstö

8 datamängder hittades

  Datamaterialet innehåller antalet yrkesutbildade med yrkesrättigheter som varit giltiga enligt centralregistret den sista dagen i föregående året (materialet är delat i två åldersgrupper: under 65 år, och 65 och...

  Hela landet
  XLS
  .CSV
  CSV

  Information om antalet arbetsplatser (manår) och verksamhetsställen i Helsingforsregionen per ruta. Innehåller också information om de största branscherna och personalantalen. Uppgifterna har beräknats från HRM:s...

  Kommuner
  SHP
  WMS
  TAB
  WFS

  Helsingfors statistiska årsbok ger en mångsidig statistikbaserad beskrivning av Helsingfors och helsingforsborna. Många tabeller lägger även fram jämförande uppgifter om Huvudstadsregionen, Helsingforsregionen och...

  Kommuner
  XLS
  XLSX

  Varhaiskasvatuksen lapsimäärät ikäryhmittäin ja hoitomuodon mukaan vuodesta 2002 alkaen, kunnallisten päiväkotien läsnäolopäivät vuodesta 2005 alkaen ja henkilöstömäärät vuodesta 2008 alkaen, sekä...

  Kommuner
  XLSX

  Statistik om näringsverksamheten från Helsingfors statistika årsbok. Innehåll Arbetstillfällen (personer som förvärvsarbetar i Helsingfors) efter näringsgren Arbetstillfällen (personer som förvärvsarbetar i...

  Kommuner
  XLS
  XLSX

  Statistik om stadens ekonomi och personal från Helsingfors statistika årsbok. Innehåll Resultaträkning för Helsingfors stad Affärsverkens resultaträkningar Bolagens resultaträkningar Koncernfinansieringsanalys för...

  Kommuner
  XLS
  XLSX

  Valtion kirjanpitoyksiköiden henkilöstön lukumäärä, henkilötyövuodet, sukupuoli, alueellinen jakauma sekä ikäjakauma

  Hela landet

  Vantaan kaupungin tilastollista vuosikirjaa on julkaistu kaupungiksi tulovuodesta 1974 lähtien. Vuosikirja on luonteeltaan kokoomateos, jossa pyritään mahdollisimman kattavasti kuvaamaan Vantaata ja vantaalaisia...

  Kommuner
  XLSX
Du kan också komma åt katalogen via API (se API dokumentation).