Datamängder

Filter
rakennukset vantaa

15 datamängder hittades

  Byggnader i huvudstadsregionen har publicerats på grundval av uppgifter från det regionala grundregistret för kommunerna Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla. För Esbo har de regionala geometrierna extraherats från...

  Kommuner
  WFS
  WMS

  Vantaan kaupunginmuseo on avannut valokuva-, esine- ja arkistoaineistojaan sekä tietojaan kulttuuriympäristökohteista avoimesti lisensoituna Finna-palvelun kautta. Finnasta löytyy Vantaan historian eri kerrostumia:...

  Kommuner
  JSON

  Dataset innehåller summerad information om den nuvarande stadsplanen för huvudstadsregionen (Esbo, Helsingfors, Grankulla, Vanda) i kvadratmeter (SeutuRAMAVA per kvarter). Uppgifterna omfattar regionala geometrier som...

  Kommuner
  KML
  WMS
  XLSX
  SHP
  WFS
  TAB

  Vantaalla sijaitsevien rakennusten tietoja käyttötarkoituksen ja asuntojen huoneistotyypin mukaan osa-alueittain. Tiedot ovat vuoden alun tietoja (1.1.). Aineisto perustuu Vantaan rakennusvalvonnan rekisteritietoihin....

  Kommuner
  CSV

  Data omfattar information om de nuvarande byggda gröna taken, spontant uppkomna gröna tak, samt potentiella gröna tak i huvudstadsregionen. Uppgifterna har tagits fram på ett sådant sätt att man först har identifierat...

  Kommuner
  SHP
  WFS
  WMS

  Klassificeringen av marktäcket delar upp området i ogenomtränglig yta, grön yta, berghällar, bar mark och vattenområden Den används i dagvattenundersökningar, övervakning av miljön, undervisning och vetenskapliga...

  Kommuner
  WFS
  WMS

  Seudullinen tilastorajapinta mahdollistaa Helsingin seudun aluesarjat -tilastokannassa olevien tilastotietojen hakemisen koneellisesti eri tiedostomuodoissa mm. xlsx, csv, json ja json-stat....

  Kommuner
  JSON
  PXWEB

  Vantaan rakennukset polygoneina. Rajapintapalvelujen osoitteet: WFS-rajapinta: https://gis.vantaa.fi/geoserver/wfs?request=GetCapabilities WMS-rajapinta: https://gis.vantaa.fi/geoserver/wms?request=GetCapabilities...

  Kommuner
  WMS
  WFS
  TAB

  Excel-tiedosto sisältää Vantaa alueittain tilastotaulukot, jotka päivitetään vuosittain. Vantaa alueittain -taulukoihin on tiiviissä muodossa koottu aikasarjoja tärkeimmistä Vantaan osa-alueita kuvaavista ilmiöistä,...

  Kommuner
  XLSX

  Bygginformationsnätet innehåller rutspecifik information om byggnadernas antal, våningsyta och användningssyfte, samt regional effektivitet. Data är tillgängligt för åren 1997-2003 och från 2008 framåt. Av...

  Kommuner
  KML
  WMS
  SHP
  WFS
  TAB

  SeutuRAMAVA innehåller byggnadsdata för tomtreserv som bygger på huvudstadsregionens giltiga detaljplaners planeringsreserv. Uppgifterna har beräknats på stadsdels- och statistikområdesbasis. OBS: Du hittar de senaste...

  Kommuner
  KML
  XLSX
  SHP
  WFS
  CSV
  TAB

  Helsingin seudun rakennukset käyttötarkoituksen ja rakennusvuoden mukaan 31.12.2010 alkaen. Aineisto sisältää tietoa rakennuksista (lukumäärä, kerrosala) käyttötarkoituksen / kerrosluvun ja rakennusvuoden mukaan...

  Kommuner
  PXWEB

  Vantaan rakennukset käyttötarkoituksen ja valmistumisvuoden mukaan 2002 alkaen. Rakennuksella tarkoitetaan erillistä, sijaintipaikalleen kiinteästi rakennettua tai pystytettyä, omalla sisäänkäynnillä varustettua...

  Kommuner
  PXWEB

  Vantaan rakennustuotanto käyttötarkoituksen mukaan vuodesta 2000 alkaen. Aineisto sisältää valmistuneiden rakennusten lukumäärän, kerrosalan ja tilavuuden pääkäyttötarkoituksen mukaan.

  Kommuner
  PXWEB

  Vantaan kaupungin tilastollista vuosikirjaa on julkaistu kaupungiksi tulovuodesta 1974 lähtien. Vuosikirja on luonteeltaan kokoomateos, jossa pyritään mahdollisimman kattavasti kuvaamaan Vantaata ja vantaalaisia...

  Kommuner
  XLSX
Du kan också komma åt katalogen via API (se API dokumentation).